KONTAKT Telefon 17880 Jour 040 5851 237 info@axrent.ax BESÖKSADRESS JOMALA AXRENT Godbyvägen 180   AX-22150 Jomala Åland BESÖKSADRESS GODBY (FAKTURERINGSADRESS) AXRENT Strömsängsvägen 96B Ax-22410 Godby Åland
SMIDIG HYRA - Utlämning & avhämtning av maskiner - Leverans av maskiner - Betalningsvillkor - Försäkringar Registerutdrag Kontaktformulär
axrent byggmaskiner axrent stensågar axrent slipmaskiner axrent personliftar axrent ställningar
Stensågar & fräsar Sten, asfalt betongsågar &  fräsar. El, hydraul och bensindrivna
Slipmaskiner Betong, sten,metall, gips & trä
Personliftar Skylift, bomliftar & saxliftar
Ställning, stegar & inhägnad Hakiställning, aluminiumställning, rullställning, stegar, arbetsbockar, byggstängsel och kravallstaket
axrent elverk axrent rengöring axrent maskiner fordon axrent tillbehör
Tillfällig el Elverk, byggcentraler, belysning & elkablar
Rengöring Högtryckstvättar, dammsugare, vattendammsugare, avfuktare ozonmaskiner
Övriga maskiner & fordon Truckar, släpvagnar, materialkärror & vagnar, minigrävmaskiner
Tillbehör Vattenslang, högtrycksslang, vatten- tankar, luftslang, fallskydd
Byggmaskiner Spikpistoler luft & gas, dyckert- pistoler, stiftpistoler, bultpistoler, kompressorer, sänksågar, sågbord, skivhissar, materialhissar, kedje- sågar, svets, fläktar, värmefläktar, fuktmätare, byggtorkar m.m.
Trädgård & anläggningsmaskiner Minilastare, jordfräs, röjsåg, häck- saxar, flismaskin, markvibratorer, rotationslasrar, spadar, aluminium- linjaler…
Betong & Murning Glättare, betongvibratorer, cement- blandare, brukvisp, kakelsågar, armeringssaxar, najmaskiner
Pikmaskiner & Borrhamare Bensin, el och hydrauldrivna maskiner. Stort utbud av borrar och pikar.

AXrent är ett företag med inriktning på lift och maskinuthyrning. Vår affärsidé är att förse kunden

med rätt maskiner så  att arbetet kan genomföras på ett effektivt och  säkert sätt. Alla liftar är

säkerhetsbesiktade samt ansvars- och skadeförsäkrade. Om vi inte har rätt maskiner för ert  arbete

så hjälper vi till att hitta det via vårt breda kontaktnät.

AXrent är ett företag med

inriktning på lift och maskin-

uthyrning. Vår affärsidé är att förse

kunden med rätt maskiner så  att

arbetet kan genomföras på ett

effektivt och  säkert sätt. Alla liftar är

säkerhetsbesiktade samt ansvars-

och skadeförsäkrade. Om vi inte har

rätt maskiner för ert  arbete så

hjälper vi till att hitta det via vårt

breda kontaktnät.

Byggmaskiner Spikpistoler luft & gas, dyckertpistoler, stift- pistoler, bultpistoler, kompressorer, sänk- sågar, sågbord, skivhissar, materialhissar, kedjesågar, svets, fläktar, värmefläktar, fuktmätare, byggtorkar m.m.
Trädgård & anläggningsmaskiner Minilastare, jordfräs, röjsåg, häcksaxar, flis- maskin, markvibratorer, rotationslasrar, spadar, aluminiumlinjaler…
Betong & Murning Glättare, betongvibratorer, cementblandare, brukvisp, kakelsågar, armeringssaxar, najmaskiner
Pikmaskiner & Borrhammare Bensin, el och hydrauldrivna maskiner. Stort utbud av borrar och pikar.
Stensågar & fräsar Sten, asfalt betongsågar &  fräsar. El, hydraul och bensindrivna
Slipmaskiner Betong, sten,metall, gips & trä
Personliftar Skylift, bomliftar & saxliftar
Ställning, stegar & inhägnad Hakiställning, aluminiumställning, rull- ställning, stegar, arbetsbockar, bygg- stängsel och kravallstaket
Tillfällig el Elverk, byggcentraler, belysning & elkablar
Rengöring Högtryckstvättar, dammsugare, vatten- dammsugare, avfuktare, ozonmaskiner
Övriga maskiner & fordon Truckar, släpvagnar, materialkärror & vagnar, minigrävmaskiner
Tillbehör Vattenslang, högtrycksslang, vatten- tankar, luftslang, fallskydd
KONTAKT Telefon 17880 Jour 040 5851 237 info@axrent.ax BESÖKSADRESS JOMALA AXRENT Godbyvägen 180   AX-22150 Jomala Åland BESÖKSADRESS GODBY (FAKTURERINGSADRESS) AXRENT Strömsängsvägen 96B Ax-22410 Godby Åland
axrent personliftar