Vi har ett brett sortiment av bodar och containrar.

Bland annat containrar med  öppningsbara sidor och isolerade. Rena

byggbodar,kontorsmoduler och även enheter med toalett och kök. Vi försöker

alltid att ha lediga containrar hemma för snabb leverans. Jour dygnet runt för

brand och vattenskador.

KONTORSMODULER

BYGGBODAR

kontorsmoduler containers
KONTAKT Telefon 17880 Jour 040 5851 237 info@axrent.ax BESÖKSADRESS JOMALA AXRENT Godbyvägen 180   AX-22150 Jomala Åland BESÖKSADRESS GODBY (FAKTURERINGSADRESS) AXRENT Strömsängsvägen 96B Ax-22410 Godby Åland
SMIDIG HYRA - Utlämning & avhämtning av maskiner - Leverans av maskiner - Betalningsvillkor - Försäkringar Registerutdrag Kontaktformulär

CONTAINER 20 fot

CONTAINER 8 fot

CONTAINER ÖPPNINGSBAR SIDA

CONTAINER DUBBELDÖRR

NÄTCONTAINER

Vi har ett brett sortiment av bodar

och containrar. Bland annat containrar

med  öppningsbara sidor och

isolerade. Rena byggbodar,kontors-

moduler och även enheter med

toalett och kök. Vi försöker alltid att

ha lediga containrar hemma för snabb

leverans. Jour dygnet runt för brand

och vattenskador.

KONTORSMODULER

BYGGBODAR

CONTAINER 20 fot

CONTAINER 8 fot

CONTAINER ÖPPNINGSBAR SIDA

CONTAINER DUBBELDÖRR

NÄTCONTAINER

KONTAKT Telefon 17880 Jour 040 5851 237 info@axrent.ax BESÖKSADRESS JOMALA AXRENT Godbyvägen 180   AX-22150 Jomala Åland BESÖKSADRESS GODBY (FAKTURERINGSADRESS) AXRENT Strömsängsvägen 96B Ax-22410 Godby Åland