Skyliftar, saxliftar, bomliftar, byggställningar och småmaskiner, betongsågar,

cementblandare, elverk, rotationslasrar, byggvärmare, avfuktare,  förråds-

containers, minilastare - vi levererar det mesta du behöver för ditt byggprojekt!

leverans av maskiner montering av ställningar axrent stubbfräsning brand vattenskador
KONTAKT Telefon 17880 Jour 040 5851 237 info@axrent.ax BESÖKSADRESS JOMALA AXRENT Godbyvägen 180   AX-22150 Jomala Åland BESÖKSADRESS GODBY (FAKTURERINGSADRESS) AXRENT Strömsängsvägen 96B Ax-22410 Godby Åland
SMIDIG HYRA - Utlämning & avhämtning av maskiner - Leverans av maskiner - Betalningsvillkor - Försäkringar Registerutdrag Kontaktformulär

STUBBFRÄSNING

Stubbfräsning har blivit mycket populärt på Åland efter att vi

införskaffade denna smidiga och effektiva stubbfräs. Detta märks

tydligt av alla återkommande kunder. Skadar ej närliggande

husgrunder, asfalteringar, stenläggningar, vattenledningar, avlopp

samt elledningar m.m. Denna maskin är endast 90cm bred. Väger

endast 400kg. Detta gör att vi tar oss fram till de flesta stubbar.

BRAND OCH VATTENSKADOR

Om olyckan är framme finns vi här redo att hjälpa dej dygnet runt.

Vi har avfuktare, fläktar, våtdamsugare, ozonaggregat, sänkpumpar

för att minimera skadan. Vi försöker alltid att hålla minst en

container ledig för restvärdesräddning vid större skador. Nära

samarbete med kund,  räddningsväsendet och försäkringsbolag 

lindrar skadan. Ett exempel på  effektivisering inom detta är vårat

införskaffade lastväxlarunderrede för containrar. Det köptes främst

in för att minska responstiden för leverans av containrar.

LEVERANS AV MASKINER

Mycket att göra? Ej körkort för transport av maskinen? Bor du i skärgården? Vi hjälper dej. Vi kan levererar maskinerna dit ni behöver dem. Vår huvuddepå är i Dalkarby Jomala men vi finns även i Godby Finström. Vi hittar alltid en smidig lösning på in och utlämning av maskinen.Du som kund är högsta prioritet. Genom att vara lösningsorienterade och flexibla ser vi till att du som kund får rätt maskin till ditt projekt.  

TIPS & RÅD ELLER EN EXTRA HAND

Vi känner våra maskiner väl och instruerar dej som hyrestagare hur

man hanterar maskinen. Tveka ej att fråga om du är osäker på

projektet eller ej hinner med. Ibland kan det vara svårt att montera

eller att utföra ett jobb ensam. Vi har ofta möjlighet att hjälpa dej.

Skyliftar, saxliftar, bomliftar, bygg-

ställningar och småmaskiner, betong-

sågar, cementblandare, elverk,

rotationslasrar, byggvärmare, av-

fuktare,  förråds-containers, mini-

lastare - vi levererar det mesta du

behöver för ditt byggprojekt!

TIPS & RÅD ELLER EN EXTRA HAND

Vi känner våra maskiner väl och instruerar

dej som hyrestagare hur man hanterar

maskinen. Tveka ej att fråga om du är

osäker på projektet eller ej hinner med.

Ibland kan det vara svårt att montera eller

att utföra ett jobb ensam. Vi har ofta

möjlighet att hjälpa dej.

LEVERANS AV MASKINER

Mycket att göra? Ej körkort för transport av maskinen? Bor du i skärgården? Vi hjälper dej. Vi kan levererar maskinerna dit ni behöver dem. Vår huvuddepå är i Dalkarby Jomala men vi finns även i Godby Finström. Vi hittar alltid en smidig lösning på in och utlämning av maskinen.Du som kund är högsta prioritet. Genom att vara lösningsorienterade och flexibla ser vi till att du som kund får rätt maskin till ditt projekt.  

STUBBFRÄSNING

Stubbfräsning har blivit mycket populärt på

Åland efter att vi införskaffade denna

smidiga och effektiva stubbfräs. Detta märks

tydligt av alla återkommande kunder. Skadar

ej närliggande husgrunder, asfalteringar,

stenläggningar, vattenledningar, avlopp

samt elledningar m.m. Denna maskin är

endast 90cm bred. Väger endast 400kg.

Detta gör att vi tar oss fram till de flesta

stubbar.

BRAND OCH VATTENSKADOR

Om olyckan är framme finns vi här redo att

hjälpa dej dygnet runt. Vi har avfuktare,

fläktar, våtdamsugare, ozonaggregat, sänk-

pumpar för att minimera skadan. Vi försöker

alltid att hålla minst en container ledig för

restvärdesräddning vid större skador. Nära

samarbete med kund,  räddningsväsendet

och försäkringsbolag  lindrar skadan. Ett

exempel på  effektivisering inom detta är

vårt införskaffade lastväxlarunderrede för

containrar. Det köptes främst in för att

minska responstiden för leverans av

containrar.

KONTAKT Telefon 17880 Jour 040 5851 237 info@axrent.ax BESÖKSADRESS JOMALA AXRENT Godbyvägen 180   AX-22150 Jomala Åland BESÖKSADRESS GODBY (FAKTURERINGSADRESS) AXRENT Strömsängsvägen 96B Ax-22410 Godby Åland