SLHS - ÅLAND
18 sept 2010

Busshistoriska sällskapet i Finland, Ålands avdelningen 
gjorde lördagen den 18 september 2010 en utfärd på Åland
med Vårdö Busstrafik / Sundqvist Buss "Pärlan" ÅLC 660
till alla bussdepåer på Åland 
chaufförer; Henrik Erä-Esko, Johan Wester, Leif Karlsson och Robin Sommarström
10 deltagare 


Fredagen den 17 september 2010

Bussentusiasterna Henrik Erä-Esko och Kalle Henriksson 
körde "Pärlan" från Helsingfors via Gustavs, Brändö och 
Vårdö till Godby. Bosse Ahlnäs mötte bussen i Töfsala.


Pärlan med sina urspungliga
färger då den ägdes av 
Vårdö Busstrafik Ab 
Foto: Mika Koivisto

Fakta om Pärlan:
ÅLC 660 – “Pärlan“
Märke:           Volkswagen Hochraum LT31D-281CP/2950, 1983, 
tillverkningsnr WV2ZZZ28ZDH004676
Kaross:          Volkswagen AG / Sisustelinja Ky,  13 + 1 pl, 3.320 kg   
03.02.1983 - 09.02.1983        Bifa Kb, Tor & Rolf Karlsson, Mariehamn 
09.02.1983 - 08.12.1987        Vårdö Busstrafik Ab, Mångstekta, Sund
08.12.1987 - 15.09.2002        Sundqvists Buss Ab, Saltvik  
15.09.2002 -                         Suomen  Linja-Autohistoriallinen Seura
Sundqvists Buss Ab donerade bussen till 
Suomen Linja-Autohistoriallinen Seura r.y. 15.9.2002.  

Pärlan vid postvägsbryggan på östra sidan av Vartsala i Gustavs, Kalviksstranden.

Pärlan vid postvägsbryggan på västra sidan av Vartsala i Gustavs.

Pärlan ombord på ms Viggen mellan Osnäs och Åva 

Lördagen den 17 september 2010

Vi startar vår utfärd vid Bussplan i Mariehamn  

Vi bekantar os med Viking Line Buss nya depå i Sviby

Nytt och gammalt vid Viking Line Buss depå i Sviby, 
från vänster:
Viking Line Buss nyaste stora buss:
ÅLC 15 -  Bova - årsmodell  2010
Vilking Line Buss äldsta buss:
ÅLS 40 - Volvo B10M / Carrus Fifty - årsmodell 1996
och busshistoriska sällskapets "Pärlan"
ÅLC 660 - Volkswagen LT31D / Sisustelinja - årsmodell 1983

Leif Karlsson från Sunds Buss & Taxi, rattar Pärlan mellan Williams Buss depå i Jomala och Röde Orms bussdepå i Kalmarnäs. Pärlan var Leifs gamla skolbuss, som han åkte till skolan med i början på 1980-talet 

Robin Sommarström från Röde Orm rattar Pärlan mellan Röde Orms depå och Mariehamn. Robin skulle ännu samma kväll åka med ms Rosella till Kapellskär och köra stadsbuss i Stockholm senare på kvällen.


Sundqvist Buss gamla Scania BF86, Boxer 300, ÅL 9255, 
från år 1976 togs ur trafik år 1999. Bussen har under några veckor 
stått vid Östra utfarten i Mariehamn. Den tittade vi också på. 

Bilden är fotograferad tidigare i vår 20 maj 2010 då bussen stod i Kvarnbo. 

Bussentusiasterna Henrik Erä-Esko, Kalle Henrikson och Bosse Ahlnäs
besökte också Ålands Fotografiska Museum, ÅCA, Blomstallet i Lemland  och som en fin avslutning på kvällen trädgårdsbelysningen vid Norrgården 
i Lemland, under Skördefestens öppna gårdar.

Ett besök hos Alfons Sundqvist, som blev bussägare år 1942 hann entusiasterna också med.

Bilden av Alfons Sundqvist är fotograferad den 23 november 2007, då Sundqvist Buss firade sitt 75 års jubileum 


Uppdaterad den 28.11.2011