Skärgårdens ringväg


Skepparen Teuvo Hanttu, som sedan år 1965 trafikerat rutten Åbo – Iniö – Brändö med ms Klara, lät under våren 1969 bygga om sitt fartyg med en klaff i fören så att fartyget kunde transportera ca 14 personbilar eller två bussar. I maj 1969 kunde ms Klara inleda sin trafik på den nya rutten mellan Löpö i Gustavs och Mossala i Houtskär. Den 24 maj 1969 körde ms Klara första gången in i Norrbyviken. Den sista länken i Skärgårdens ringväg var nu sluten. Turen trafikerades torsdagar, lördagar och söndagar. 

Ms Klars turlista fr.o.m. 28.6.1979.  
Turlistan var i stort sett oförändrad under hela 1970- och 1980-talet. Onsdagsturen fortsatte från Keistiö via Åselholm, Själö och Nåtö till Torsholma t.o.m. år 1981, då Torsholma förbands med vägnätet i Brändö kommun. 

Ms Klara var inte isförstärkt och trafikerade endast under den tid av året då det var öppet vatten.

År 1976 gjorde landskapsförbundet och representanter för de väståboländska kommunerna en uppvaktning hos sjöfartsstyrelsen för att påskynda beslutet om att sätta in en vajerfärja mellan Nagu och Korpo. När man sedan fått klartecken och en frigående färja blivit ledig skulle man göra en framställning hos väg- och vattenbyggnadsstyrelsen om att sätta in den frigående färjan på rutten Mossala – Iniö – Löpö. Färjan kom, eller färjorna ms Inimo mellan Mossala och Iniö (Dalen) och ms Aurora mellan Jumo (Iniö) och Kivimaa (Gustavs)  - efter 20 års väntan, år 1996.    

År 1975 planerade man redan trafiken inför en kommunreform. Citat ur ÅU 10.12.1975: ”Det andra viktiga huvudmotivet är kommunreformen i Väståboland. Den måste förr eller senare bli aktuell och när den blir det, är det ett klart villkor att Iniös förbindelser med de övriga kommunerna är bättre ordnade än nu. Man kan inte isolera en del av en kommun som Iniö nu är skild från den andra.”  Kommunreformen kom – 33 år senare, år 2009.   

I slutet av 1980-talet anlöpte ms Klara på rutten mellan Gustavs och Houtskär bryggorna Parattula ( Gustavs) – Jumo (Iniö) – (Dalen (Iniö)) – Keistiö (Iniö) – Mossala (Houtskär). Turistbussar följde ofta med båten mellan Gustavs och Houtskär men bussarna körde inte av i Iniö, då vägarna i Iniö var för smala för trafik med bussar.

Ms Klara hade en intressant historia. Fartyget var byggt år 1916 i Sunderland och deltog i landstigningen i Normandiet under andra världskriget. Tidigare namn var Tower Bridge -1933, Plymouth Trader -1947, Tuula -1951. Marja-Liisa -1959. Inredningen i passagerarsalongen härstammade från ss Wellamo som var byggd år 1906.

Vainion Liikennes buss nr 28, THH-528 (1975–1987), har kommit från Mossala och kör av från ms Klara i Löpö.
Foto: Bosse Ahlnäs 

 

Skärgårdsvägens buss nr 9, TSL-989 (1984-2001), har kommit från Parattula och kör av från ms Klara i Mossala.  
Foto: Bosse Ahlnäs 

 

Vainion Liikennes buss nr 58, TUS-458 (1984-2007), har kommit från Mossala och kör av från ms Klara i Parattula. 
Foto: Bosse Ahlnäs,1988

 

Dans till dragspelsmusik ombord på ms Klaras däck. Bakom syns Skärgårdsvägens buss nr 14, THU-627 (1983–1991).
Foto: Bosse Ahlnäs

 

Skärgårdens Ringväg blev mycket populär. Trafiken med ms Klara upphörde i början av 1990-talet men ringvägen började åter trafikeras den 11.12.1995 då Iniö fick en ny stor bilfärja, ms Aurora med plats för 50 personbilar. Samtidigt utbyggdes vägen mellan norra Jumo och Dalen. 

Under år 1996 trafikerade ms Aurora rutten Kivimaa (Gustavs) – Norra Jumo (Iniö) medan ms Inimo, ex ms Korpo, trafikerade mellan Dalen och Mossala.   

År 1997 blev de nya färjfästena i Heponiemi i Gustavs och Kannvik i Iniö färdiga och rutten kunde förkortas från 45 min till 25 minuter. Ms Inimo ersattes av ms Antonia, ex ms Havsvägen, år 2005. Under sommaren år 2005 kunde Dalens brygga inte anlöpas på grund av ett markbesvär och ms Antonia trafikerade då rutten Mossala – Kannvik.     

Turistbusstrafiken var livlig under sommarmånaderna. Bussarna körde nu från Kannvik över Jumo och med Skagen färjan till Norrby och vidare till Dalen. 

Men några få bussar passade också på och tog lokalfärjan från Dalen till Keistiö för att riktigt få uppleva smala vägar och genuin skärgårdsmiljö med mopeder med flak framtill. 

Wikström & Degerlunds buss kör ombord på Keistiöfärjan 19.7.2007. Bussen var en Scania K114, årsmodell 2002, reg.nr. LEF-470 som hade Carrus Star 503 kaross.
Foto: Bosse Ahlnäs 

 

Källor:
ÅU 8.1.1969, 27.4.1969, 7.6.1969, 2.9.1970, 8.10.1971, 10.12.1975,  
Martin Öhman: Havet förenar
Kari Alifrosti: Vainion Liikenne 1930-2005
Hannu Vapalahi Suomen kuvitettu laivaluettelo 2000
Iniö kommuns verksamhetsberättelser
Iniö kommuns klippböcker, Iniö bibliotek
Brages Pressarkiv, Helsingfors
www.faktaomfartyg.se


Uppdaterad 09.06.2016

Sidan skapad den 23 januari 2008