Apoteket Svanen

Lappviksgatan 1 
(hörnhuset vid korsningen av Lappviksgatan och Eriksgatan) 00180 Helsingfors
Telefon: 09 694 5464 och 
09 694 5351 
apotekare Bengt Mattila

Helsingfors XII Apoteket Svanen
inledde sin verksamhet år 1912. Det är det enda gamla apoteket i Finland,
som hela tiden har verkat i samma utrymmen
och vars interiör bibehållits i sin ursprungliga utformning.

Apoteket Svanens hemsida

Ett besök i Apoteket Svanen och apotekets museum i källarvåningen 23.3.2013
Övriga levande muséer i Finland och på Åland 
Kumlinge Apotek, Åland
Ritvalan kyäkauppa, Valkeakoski 
Radansuun kyläkauppa, Iitti 
Edos bensinmack, Mariehamn

Uppdaterad 24.03.2013

Webbmaster: Bosse Ahlnäs