Busstrafikanter i Korpo


Tidningen Åbo Underrättelser - lördag den 17 mars 2007 
"Busstrafiken i skärgården blir bok"
Tidningen Åbo Underrättelser - fredag den 23 mars 2007
"De minns gyllene busstider" - nostalgiska busskvällen i Korpo 21.3.2007

HJALMARI MÄKELÄ
T-4542
Ford
19.04.1937 - 00.00.1939
16 personer 
Framför bussen står Vilho Kumpunemi
och chauffören Niilo Lehtinen
OTTO ERIKSSON 
T-5279 - KORPO EXPRESS - årsmodell 1932 
Volvo LV 72D, tillv.nr. 29214, 18 sittplatser, 80 hkr  
U-525    00.00.1932 - 19.03.1935 - 
T-5279   06.03.1935 - 05.07.1944 - Toivo Edvin Kalliola, Åbo
T-5279   05.07.1944 - 05.04.1950 - Ensio T. Rindell, Åbo
T-5279   05.04.1950 - 14.12.1953 - Otto Eriksson, Korpo 
TF-279   05.02.1954 - 30.06.1959 - Karl Lindström; Korpo, lastbil
Bussen ombygdes till lastbil 14.12.1953
Foto: Ilse Janssons samling, 1951
Framför bussen står chauffören Vig Jansson
T-5279 - KORPO EXPRESS 
Foto: Folke Östermans samling
VIG JANSSON

Chevan, med reg.nr. T-1531, nyinköpt
Foto: Ilse Janssons samling, 1953
Framför bussen står chauffören Vig Jansson 
och till höger om honom Martti Töllikkö.
TB-531 
Chevrolet
T-1531   00.00.0000 - 00.00.0000 - Martti Matarmaa, Åbo   
TB-531  00.00.1954 - 16.04.1957 - Vig Jansson, Korpo 
Foto: Ilse Janssons samling
TL-802 - KORPO LOKALA - årsmodell 1947
Bedford OB-72, motor nr. OB 71715/65392, 
TAKTOY, 30 sittpl. 90 hkr.
T-11802   09.07.1948 - 23.02.1955 - Erkki Salonen, Piikkiö
TL-802     23.02.1955 - 29.03.1957 - Aarne Alinen, Åbo 
TL-802    29.03.1957 - 18.04.1958 - Vig Jansson, Korpo 
TP-536    24.08.1959 - 30.06.1961 - Matka-Autot Oy, Åbo  
Foto: Ilse Jansson
TL-802 
Foto: Ilse Jansson
AB SKÄRGÅRDSVÄGEN - SAARISTOTIE OY
första Korpo-bussen 1957
EL-950 - nr 2 - årsmodell 1955
Scania Vabis B-5153, nr 88311, nafta 
Autokori, 38 pl, 9.845 kg
EL-950    08.10.1955 - 06.09.1966 -
Ab Skärgårdsvägen, Nagu 
Foto: Första resan 12.12.1957 med buss och färja från Korpo till Åbo. Premiäråkarna är Martti Hotokka, Kaino Karlsson, Alpo Teijula, Lilly Eklund, bussbolagts VD Harry Ölander och Naima Pettersson.   
Fotot har ingått i boken Korpo genom tiderna
   
MATKA-AUTOT OY  

första Korpo-bussen 1959
TP-536 - årsmodell 1947
Bedford OB-72, motor nr. OB 65392, 
TAKTOY, 30 sittpl. 90 hkr.
T-11802   09.07.1948 - 23.02.1955 - Erkki Salonen, Piikkiö
TL-802     23.02.1955 - 29.03.1957 - Aarne Alinen, Åbo 
TL-802     29.03.1957 - 18.04.1958 - Vig Jansson, Korpo 
TP-536    24.08.1959 - 30.06.1961 - Matka-Autot Oy, Åbo  

Foto: Aldur Ackalins samling 
   
   

Uppdaterad 24.09.2011

Tack för ditt besök som var nr.    sedan den 1 maj 2007 
Under år 2007 har sidan haft 645 besök

Enligt några muntliga källor lär karossbeteckningarna Airisto för karosser med avrundande fönster
och Aura för raka fönster ha förekommit redan 1960- 1968. Enligt andra källor användes dessa
typbeteckningar först från år 1969. Kan du bekräfta dessa uppgifter vänligen kontakta bosse.ahnas(at)aland.net eller per. tel. 0400 537131.