Busstrafikanter i Nagu

Turun Seudun Matka-Autot O.Y.                                                                           


I augusti 1938 fick Turun Seudun Matka-Autot O.Y. rättigheter att bedriva yrkesmässig person- och godstrafik med en buss på linjerna Nagu kyrkby - Bellmo - Samslaks - Antböle - Kronby och Nagu kyrkby - Mielis - Toras. Trafiken inleddes på sommaren 1939 men upphörde i samband med krigsutbrottet år 1939.
Olli Blomberg; U.M.Heinonen, sid 51

Bussen är fotograferad vid Grannas i Mattnäs.
Personerna i mitten är Wictor Andersson och Vivi Andersson.
Personen längst till höger är antagligen chauffören. 

Foto: 1939. Rune Mattssons samling

Ab Nagu Trafik - Nauvon Liikenne Oy                                                                   


Ch
aufförer:
Matti Jalonen
Sanfrid Johansson 
Aarno Magnusson
Pentti Mäenpää
Knut Nikander
Paavo Viherlaakso
Matti Vilo


T-5279 - årsmodell 1932 
Volvo LV 72D, tillv.nr. 29214, 18 sittplatser, 80 hkr  
U-525    00.00.1932 - 19.03.1935 - 
T-5279   06.03.1935 - 05.07.1944 - Toivo Edvin Kalliola, Åbo
T-5279   05.07.1944 - 05.04.1950 - Ensio T. Rindell, Åbo
T-5279   05.04.1950 - 14.12.1953 - Otto Eriksson, Korpo 
TF-279   05.02.1954 - 30.06.1959 - Karl Lindström; Korpo, lastbil
Foto: ÅU 10.7.1949 - Bussen är i trafik på linjen Prostvik-Mattnäs
Nagu Trafik har hyrt bussen av Ensio T. Rindell 

Har någon mera upplysningar om denna buss !
Denna buss torde vara inhyrd. 
Likaså hade Nagu trafik en inhyrd Chevrolet buss år 1951

Enligt Gösta Vinberg (7.3.2008) hade Nagu Trafik en buss som hade en bänk
efter varandra på den högra sida och tre bänkar i bredd efter varandra
på den vänstra sidan.

T-6607 - årsmodell 1938       
Volvo LV 85D, motor nr 69936, 27 platser, bensin 
V-7108   21.06.1938 - 00.00.1944 - Kannaksen Matka-Auto Oy, Viipuri 
V-7108   00.00.1944 - 00.00.1946 - Kannaksen Liikenne Oy, Viipuri>Mäntyharju  
T-6607   00.00.1946 - 19.06.1951 - Ab Nagu Trafik - Nauvon Liikenne Oy, Nagu
T-6607  
19.06.1951 - 31.12.1952 - Ab Skärgårdsvägen - Saaristotie Oy, Nagu
Bussen deltog i vinterkriget med register nummer SA 16784
Foto: ÅU 13.8.1950 - Personen till vänster är Abbe Henriksson 
EFTERLYSNING
Har någon mera uppgifter om denna "skvader" i Nagu

I början på 1950-talet (ca år 1952) fanns i Nagu en tid en skvader, d.v.s. en kombinerad buss och lastbil som inköpts från Rimito. Bilen var av märket Volvo och hade plats för ca 14 passagerare. Bilen såldes sedan till Vahalahti. Delar av bilvraket finns ännu kvar i skogen i Sexnappa på södra sidan av vägen. 
Algot Karlsson; intervju 23.2.2007  
Gösta Vinberg, intervju 7.3.2008

Foto: Bosse Ahlnäs, 6.8.2006

Uppdaterad 09.04.2010

Tack för ditt besök som var nr.    sedan den 1 maj 2007 
Under år 2007 har sidan haft 650 besök 

Enligt några muntliga källor lär karossbeteckningarna Airisto för karosser med avrundande fönster
och Aura för raka fönster ha förekommit redan 1960- 1968. Enligt andra källor användes dessa
typbeteckningar först från år 1969. Kan du bekräfta dessa uppgifter vänligen kontakta bosse.ahnas(at)aland.net eller per. tel. 0400 537131.