Försäljningen av Sundqvist Buss år 2004 

Försäljningen av Sundqvist Buss Ab

      

 


Under våren 2004 utbjöds Sundqvist Buss Ab till bl.a. Rederi Ab Eckerö, Viking Line Abp och privata företagare på Åland.

Aktieägarna i Sundqvist Buss Ab; Alfons Sundqvist, Hilding Sundqvist, Britt-Marie Sundqvist, Göran Sundqvist, Bo Meklin, Göran Meklin, Karita Holmberg, Röde Orm Ab, Robert Branér, Ronnie Branér och Herbert Sundqvist beslöt på bolagsstämman den 8 april 2004 att sälja samtliga aktier till den enda intressenten Rederi Ab Eckerö. Aktieägaren Sören Sundqvist motsatte sig försäljningen.

Uppgifter enligt Hilding Sundqvist 16.2.2005

Sören Sundqvist meddelade den 14 maj 2004 att han utnyttjar hembudsparagrafen i bolagsavtalet och inlöser samtliga 500 aktier. Sören Sundqvist sålde sedan samma dag 460 aktier till Viking Line Abp.

Efter affären övertog Göran Sundqvist posten som VD för företaget efter Hilding Sundqvist.

Uppgifter enligt Göran Sundqvist 27.3.2007

 


Uppdaterad 04.12.2013


Tack för ditt besök som var nr.    sedan den 8 december 2006 
Sidan har haft 470 besök år 2007
Välkommen igen !