ÅLANDS BUSSHISTORIA 
finns att låna i följande bibliotek 

.    
BORGÅ Borgå huvudbibliotek
.    
EKENÄS Ekenäs Bibliotek 42.2
.    
HELSINGFORS Helsingfors stadsbibliotek - Böle
Postmuseum - biblioteket 
387.09  
 
.    
TAMMERFORS Tampereen kaupunginkirjasto -
Pirkanmaan maakuntakirjasto
69.6209
.    
ÅBO Åbo Akademis bibliotek
Åbo Stadsbibliotek
HB SAML. ALANDICA
69.6209  AHL
.    
KORPO Korpo bibliotek 69.62
.    
HOUTSKÄR Houtskärs bibliotek  69.62
.    
ÅLAND  Samtliga 16 kommuners bibliotek 
Godby högstadieskola
Ödkarby skolbibliotek
Övernäs skolbibliotek  
Lagtingsbiblioteket 
Ålands landskapsarkiv - ej utlån 
Ålands museum - ej utlån
Pra
.    
  Depåbiblioteket L2411465
.    

ÅLANDS BUSSHISTORIA 
finns att bläddra i på följande ställen 

     
VÅRDÖ - BRÄNDÖ  ms Alfågeln   
BRÄNDÖ - GUSTAVS ms Viggen   
GALTBY - LÅNGNÄS ms Skiftet   
KORPO Rauvais B & B  
KÖKAR Klobbars Gästhem   
KÖKAR Kyrkogårdsö - Havsgården   
MARIEHAMN Ålandstrafiken   
NORDINGRÅ Mannaminne   
STOCKHOLM  Spårvägsmuseet, biblioteket  
VÅRDÖ  Sandösunds Camping   
VÖRÅ Norrvalla   
 

 Uppdaterad 16.04.2013