Busshållplatsskyltar på Åland 
Inget sammanträffande, men visst låter det kul;

Den 30 juni 2005 fick Åland en ny landskapsförordning om vägmärken. Ålands författningssamling 35/2005

På Åland har under en tid förekommit busshållplatsskyltar enligt vägtrafikförordningen i Finland nr 326 / 1994. Då Åland har egen lagstiftning om vägmärken är dessa finska busshållplatsskyltar olagliga på Åland. 

I den nya landskapsförordningen om vägmärken valde man dock att bibehålla busshållplatsskylten för bussar i lokaltrafk medan man tog   busshållplatsskylten för bussar i fjärrtrafik från svenska vägverkets vägmärkesförordning.

Vägmärken vars utseende överensstämmer med tidigare gällande
bestämmelser men inte med förordningen 35/2005 är giltiga till
utgången av år 2015.

Busshållplatsskylten för bussar i lokaltrafik är oförändrad i den nya förordningen om trafikmärken som kom år 2005. Skylten var likadan i författningssamlingen år 1985. Skylten föreställer en buss av bulldoggtyp. Bulldoggtypen har motorn inne i bussen ovanpå främre axeln och framdörren är bakom framaxeln. De sista bussarna av bulldoggstyp som var i trafik på Åland togs ur trafik år 1981. De var Alfons Sundqvist & Co:s Scania Vabis med Boxer kaross ÅL 455 och Vårdö Bussbolags Scania Vabis med Ajokki kaross ÅL 277. 
Här har lagstiftaren säkert haft Röde Orm i tankarna, då man år 2005 inte förnyade busshållplatsskylten för bussar i lokal trafik. Röde Orm hade i  december 2006 bussar från år 1978 och 1980 i trafik, visserligen är de inte av bulldogg typ, men gamla och nostalgiska är de. Bussen från år 1980 är ännu år 2008 i trafik.


 Den nya busshållplastskylten för bussar i fjärrtrafik förnyade man år 2005. Den nya busshållplatsskylten är tagen från den svenska trafiklagen. Här har lagstiftaren säkert haft Sundqvist Buss i åtanke. Fem stycken av Sundqvists tolv bussar var nämligen i december 2006 köpta i Sverige. 

På fastlandet ersatte man bulldoggbusshållplatskylten år 1994 med en skylt som föreställer en buss som är ca 40 år modernare. De ”finska” busshållplatsskyltarna som också förekommer på Åland är med andra ord olagliga här. De har säkert anskaffats från fastlandet för att alla turistbussar från fastlandet skall känna sig som hemma på Åland. Men det är ingen risk om du står och väntar på en buss vid en ”finsk” skylt. De åländska bussarna stannar nog och plockar upp dig och du behöver inte prata finska i bussen.    


Foto: 
Fotad utanför Ålands Museum   BUSSMICKE

Bilden föreställer den enda bulldoggbussen som finns på Åland i dag. Bussen anskaffades år 1962 av Georg Wilhelmsson och har sedan år 1978 stått i ett garage i Sund. 26 år senare, år 2004 körde bussen ur garaget och uppvisades i Mariehamn.    

 


Uppdaterad 25.04.2008


Tack för ditt besök som var nr.    sedan den 8 december 2006 
Sidan har haft 305 besök år 2007
Välkommen igen !