Isvägsinfo                den 28 februari 2003

 

Tänkte du åka ut på isvägarna ?  Läs detta och tänk ännu en gång före du åker

Vägarna kan vara plogade eller oplogade.
Vägarna upprätthålls ofta på privat initiativ och helt ideellt utan ersättningar.
Vägarna är en livsnerv för skärgårdsborna de vintrar det är möjligt att färdas med bil på isen.

Under vintrarna 1985, 1986, 1987, 1994, 1996 och 2003 har det varit möjligt att under
ett par veckors tid fördas med bil på isen mellan Åland och Fastlandet (Finland).

 

INGA VÄGAR MELLAN ÅLAND OCH FASTLANDET ÄR OFFICIELLT ÖPPNADE FÖR BILTRAFIK

ALL TRAFIK SKER PÅ EGEN RISK 

VARJE ÅR DÅ DET ÄR ISVÄGAR KÖR NÅGOT FORDON GENOM ISEN

 

Har du tillräckligt med bränsle ?

Det är ca 115 - 120 km mellan Båthusudden i Vårdö och Röölä i Rimito (Rymättylä).

Kör du vilse, som många gör, blir det betydligt mera kilometer.

 

Kör inte snabbare än 30 - 40 km/h

Kör du för snabbt uppstår sprickor i isen och du hinner inte bromsa före ojämnheter i isen
eller före råkar som kan vara breda och öppna.

Du får lätt punktering vid för hög hastighet. Iskanterna är vassa.

Har du reservdäck med ?

 

Håll avstånd mellan bilarna   

Två bilar på ett löst isflak sjunker snabbare än en bil.

Du kan tänka hur det går om du ligger du för nära bilen framför dig och bilen bromsar före en råk.
Det är ont om bilverkstäder ute på isarna.    

 

Breda råkar och båtrännor

Nya råkar och breda råkar som du inte kan köra över med bil kan uppstå när som helst.
Vägens sträckning ändras hela tiden. Båtrännor kan ha brutits upp som korsar och avstänger isvägen. 

 

Snöspade, bogserlina, plankor och isdubbar

Isvägen är smal och krokig. Möter du bilar måste du kanske köra i en snövall bredvid vägen.
Vägarna som är plogade över holmar saknar ofta mötesplatser och du hamnar kanske att backa 500 meter (bl.a. på Enklinge och Björkö).

Snöspade, plankor, bogserlina, högskaftade stövlar, torra sockor kan underlätta situationen
och göra tillvaron litet mera angenämare då du kört fast.

Det känns litet tryggare om du har isdubbar runt halsen. 

 

Karta, kompass och sjökort

Karta är ett måste, så att du hela tiden vet var du är, t.ex. GT 1 eller Ålands Turistkarta.
Vägskyltar saknas ofta i korsningarna, speciellt på land.

 

Vart tog vägen vägen ?

Dimma, snöfall, sprickor i isen, råkar, uppbrutna farledsrännor, vatten som stiger upp på isen
och vid stränderna  kan göra vägen oframkomlig på mycket kort tid.  

 

Isvägar är inga vägar för tung trafik

Tunga fordon har inget att göra på isarna.

 

Säkerhetsbältet kan du nu glömma

 

 

 

Då isvägarnas skick och sträckning varierar från dag till dag kan inte ges någon förteckning över vilka isvägar som för tillfället är farbara eller någon karta över isvägarna. Isvägar kan när som helst bli sönderkörda och oframkomliga då bilar haft för hög hastighet och varit för tunga.

 

Vatten kan också stiga upp på isen.

 

Snöfall och dimma gör isvägarna helt oframkomliga på kort tid då de i regel inte är markade, d.v.s. utmärkta med trädruskor.  

 

Trädruskor kan betyda farliga råkar, men saknas ofta vid råkar.

 

Då isvägarna är en livsviktig nerv för skärgårdsborna, så var snäll och kör inte sönder vägarna med för hög hastighet eller för tunga fordon. 

 

Isvägsfärjan vid Kalsor

Isbron vid Kalsor mellan Houtskär och Rimito trafikerar bara mellan 7.30 och 18.00

Färjan har plats för 3 bilar så köerna kan bli långa.

 

En resa med många upplevelser                           Bosse Ahlnäs 

 

 

 

Tack för ditt besök som var nr.     , sedan den 20 mars 2006
Sidan har haft 370 besök år 2006
Sidan har haft 260 besök år 2007
Välkommen igen !