Jordstrålning
Bo Ahlnäs
Slagruta - Vinkelpinnar

TIPS: har du katten i sängen, flytta sängen om du inte vill bli sjuk! Varför ?

Litet om jordstrålning...................................

Våra förfäder förefaller, med tanke på de spår de efterlämnat, ha känt till det fenomen som vi kallar jordstrålning. Hur de lokaliserade den vet vi inget om, men med tanke på hur de byggde sina bostäder i förhållande till jordstrålningen verkar deras erfarenhet ha varit att strålningen var ohälsosam och att man skulle akta sig för att uppehålla sig i den.

Den äldsta teckningen som föreställer en person med slagruta härrör sig från slutet av medeltiden. På bilden ser man en person som med en träklyka letar efter malmer.

I Sverige fanns tidigare en militärgrad "rutgängare". Rutgängarna hade en viktig uppgift i att finna vatten då armén slog läger. De gamla soldattorpen var alltid byggda i jordstrålningslinjer (Curry-linjer). Enligt bestämmelserna för soldattorp skulle väggstockarna ha en längd av åtta alnar. Sju alnar är 4,15 meter och en aln blir då över till knutarna. Man var måna om att soldaterna skulle vara friska och genom att torpen byggdes i Curry-linjer hamnade alla "farliga" kors i knutarna i torpet.

Det finns flera olika slag av jordstrålning. Den mest kända strålningen kommer från vattenådror. Dessa följer inga bestämda mönster utan kan finnas var som helst i naturen. Enligt gammal folktro blev man sjuk av att ha sin sovplats på en vattenåder.

Två tyska doktorer beskrev på 1950-talet olika slag av jordstrålning. Dr. Curry visade att det fanns strålningslinjer i nordväst-sydostlig riktning och i nordost-sydvästlig riktning med ett mellanrum på ca 4 meter. På Egyptens latitud är det ca 5 meter mellan linjerna och vid ekvatorn ca 6 meter. Dessa linjer kallas Currylinjer.

Dr. Ernst Hartmann beskrev linjer som i huvudsak går i nord-syd och öst-västlig riktning. De har i våra trakter ett mellanrum på ca 1,5 meter. Dessa linjer kallas Hartmann linjer.

Alla gamla byggnader är byggda så att ytter- och mellanväggarna sammanfaller med Curry- eller Hartmannlinjer. Under upplysningstiden i slutet av 1800-talet började man i Sverige frångå traditionen att bygga husen i dessa linjer, men på Åland som hörde till Ryssland levde traditionen kvar ända in på 1900-talet. I "Österlandet" byggs fortfarande alla byggnader i dessa linjer. På Åland är alla medeltida kyrkor byggda i Hartmann-linjer, likaså Eckerö Post- och tullhus, flera gamla prästgårdar, gravgårdsmurarna på Prästö och broar längs Postvägen, ladugårdar (1,5 m mellan båsena för kor). Sängarna i gamla byggnader var just 1.5 m långa och sammanföll med Hartmannlinjer.

Dessa Curry- och Hartmannlinjer kan inte påvisas med några tekniska instrument varför "fenomenet" uppfattas som "bluff, humbug och vidskepelse" av många. Känsliga personer kan "förnimma" linjerna med sina händer, men vanligtvis använder man slagruta eller vinkelpinnar för att visa var linjerna finns.

Förutom att ta fram Hartmann- och Currylinjer samt vattenådror kan man bl.a. med slagruta och vinkelpinnar påvisa strålning från kraftlinjer, mobiltelefoner, personers aura, samt bestämma ålder, vattenådrornas djup, kvaliteten på vatten, alkoholhalt samt ta ut riktningar till föremål och personer.

På kryssningar med båt mår man vanligtvis bra (om det inte blåser allt för mycket) för man vistas mycket kort tid på de "farliga" Curry- och Hartmannkorsen. 

Texten är saxad ur Thord Neumüllers bok "Jordstrålning, vår hälsa och vår kultur" 
och bearbetad av Bosse Ahlnäs 

Uppdaterad den 18.01.2010


Tack för ditt besök som var nr.    sedan den 1 januari 2010 
Välkommen igen !