POSTPORTON  FRÅN  ÅLAND  /  FINLAND  /  SVERIGE  /  ESTLAND                                      

POSTTAXA från ÅLAND  fr.o.m. 1.1.2017
Frimärken med valör endast i mark gäller inte längre. 
De upphörde att gälla 30.6.2002.

POSTTAXA från FINLAND  fr.o.m. 1.1.2017
Frimärken som givits ut i Finland i markvalör år 1963 eller senare gäller inte längre. 
De upphörde att gälla 31.12.2011.

POSTTAXA från SVERIGE  fr.o.m 1.1.2017

PRISLISTE fra NORGE  fr.o.m. 1.1.2017

PRISLISTE fra DANMARK  fr.o.m. 1.1.2017

POSTTAXA från ESTLAND  fr.o.m 1.1.2017
Frimärken med valör endast i estniska kronor och cent gällde t.o.m. 31.12.2013
Estniska frimärken som var giltiga bara till 30.6.1993

SNABBINFO - PORTO FÖR VYKORT TILL FINLAND och ÅLAND  2017                                  
Från  A Prioritaire
FINLAND  1,20 € 2017
ÅLAND 1,10 € till Åland  2017
ÅLAND  1,40 € till Finland  2017
SVERIGE 19:50 SEK 2017
NORGE 17 NOK till Europa 2017
NORGE  21 NOK till Världen  2017
DANMARK  25 DKK 2017
TYSKLAND  0,90 € 2017
ESTLAND 1,40 € 2017 Estland 0,65, utom Europa 1,50
MALTA  0,59 € 2017 utom Europa 0,51
LETTLAND  0,64 € 2017 utom EU 0,71
VÄRDET PÅ FRIMÄRKENA PÅ ÅLAND                                                                                            
Värdet 2017 för valörlösa frimärken 
Lokalpost (endast inom Åland, ej till Finland) 1,10 €
Inrikes (inom Åland och till Finland) 1,40 €
Europa 1,40 €
Världen 1,40 €
1 klass (Priority endast inom Åland, ej till Finland 1,10 €
2 klass (Economy endast inom Åland, ej till Finland)  0,90 €
Julpost (värde år 2016)  0,70 €
 
PORTO FÖR VYKORT FRÅN ÅLAND från 1 januari 2017
ÅLAND, Economy 0,90 €
ÅLAND, Priority 1,10 €
FINLAND, NORDEN, EUROPA, ÖVRIGA VÄRLDEN Economy  1,10 €
FINLAND, NORDEN, EUROPA, ÖVRIGA VÄRLDEN Priority 1,40 €
Hur 1 klass och inrikes frimärken som sålts på Åland att gälla för post till Finland gäller
  1.2.2010 - 30.5.2011 1.6.2011 - 1.1.2012 2.1.2012 - 1.1.2013
2.1.2013 -  tillsvidare
1 klass gäller inte till Finland
gäller bara inom Åland
gäller inte till Finland
gäller bara inom Åland
gäller inte till Finland
gäller bara inom Åland
Inrikes  gäller inte till Finland
gäller bara inom Åland
gäller inte till Finland
gäller bara inom Åland
gäller inom Åland
och till Finland 

 

Uppdaterad  02.01.2017