POSTPORTON  FRÅN  ÅLAND  /  FINLAND  /  SVERIGE  /  ESTLAND                                      

POSTTAXA från ÅLAND  fr.o.m. 1.1.2018
Frimärken med valör endast i mark gäller inte längre. 
De upphörde att gälla 30.6.2002.

POSTTAXA från FINLAND  fr.o.m. 2.10.2017
Frimärken som givits ut i Finland i markvalör år 1963 eller senare gäller inte längre. 
De upphörde att gälla 31.12.2011.

POSTTAXA från SVERIGE  fr.o.m 1.1.2018

PRISLISTE fra NORGE  fr.o.m. 1.1.2018

PRISLISTE fra DANMARK  fr.o.m. 1.1.2018

POSTTAXA från ESTLAND  fr.o.m 1.1.2018
Frimärken med valör endast i estniska kronor och cent gällde t.o.m. 31.12.2013

POSTTAXA från LETTLAND  fr.o.m 1.1.2018

SNABBINFO - PORTO FÖR VYKORT TILL FINLAND och ÅLAND  2018                                
Från  A Prioritaire
FINLAND  1,40 € 2018
ÅLAND 1,30 € till Åland  2018
ÅLAND  1,50 € till Finland  2018
SVERIGE 21,00 SEK 2018
NORGE 18 NOK till Europa 2018
NORGE  22 NOK till Världen  2018
DANMARK  25 DKK 2018
TYSKLAND  0,90 € 2018
ESTLAND 1,40 € 2018 Estland 0,65, utom Europa 1,50
MALTA  0,59 € 2018 utom Europa 0,51
LETTLAND  0,64 € 2018 utom EU 0,71
VÄRDET PÅ FRIMÄRKENA PÅ ÅLAND                                                                                            
Värdet 2018r valörlösa frimärken 
Lokalpost (endast inom Åland, ej till Finland) 1,30 €
Inrikes (inom Åland och till Finland) 1,50 €
Europa 1,50 €
Världen 1,50 €
1 klass (Priority endast inom Åland, ej till Finland 1,30 €
2 klass (Economy endast inom Åland, ej till Finland)  1,10 €
Julpost (värde år 2017)  0,70 €
 
PORTO FÖR VYKORT FRÅN ÅLAND från 1 januari 2018
ÅLAND, Economy, 2 klass 0,10 €
ÅLAND, Priority, 1 klass  1,30 €
FINLAND, NORDEN, EUROPA, ÖVRIGA VÄRLDEN Economy  1,30 €
FINLAND, NORDEN, EUROPA, ÖVRIGA VÄRLDEN Priority 1,50 €
Hur 1 klass och inrikes frimärken som sålts på Åland att gälla för post till Finland gäller
  1.2.2010 - 30.5.2011 1.6.2011 - 1.1.2012 2.1.2012 - 1.1.2013
2.1.2013 -  tillsvidare
1 klass gäller inte till Finland
gäller bara inom Åland
gäller inte till Finland
gäller bara inom Åland
gäller inte till Finland
gäller bara inom Åland
Inrikes  gäller inte till Finland
gäller bara inom Åland
gäller inte till Finland
gäller bara inom Åland
gäller inom Åland
och till Finland 

 

Uppdaterad  11.01.2018