Fiskrens som bränsle 

I bussen Torgunn, ÅLP 2  har vi använt fiskrens som bränsle
sedan den 2 maj 2011
Från vänster: 
Ulf Grüsssner, Sixten Sjöblom,, Bernt Bergman och Mathias Franzas


Mariehamn - först i världen med fossilfri kollektivtrafik !

14 maj 2013 

Nu är den lilla staden Mariehamn i det självstyrda öriket Åland i Östersjön världens första stad med helt fossilfri kollektivtrafik!

Idag tankades den sista av de fyra stadsbussarna med fiskdiesel, alltså biodiesel gjord av – fiskrens!

Det är Storfjärdens fisk AB i Eckerö på Ålands västkust som tillverkar biobränslet som tas från den egna fiskodlingen i Ålands hav. Fiskodlaren Sixten Sjöblom har utarbetat en metod att utvinna fiskolja ur fiskarnas inälvor och raffinera den så bra att den kan användas i nästan vilket dieselfordon som helst utan att man behöver ändra om något i motorn.

EU har klassat fiskdieseln mycket högt eftersom inkråmet från de odlade laxfiskarna räknas som problemavfall som är svårt att avyttra till annat än minkfoder.

Bussbolaget Röde Orm, som har hand om kollektivtrafiken i Mariehamn, tankade sin äldsta buss Torgunn med fiskdiesel den 2 maj 2011. Sedan dess har hon gått i full stadstrafik alla dagar - enbart på fiskdiesel. Aldrig har hon under den tiden smakat en droppe fossilt diesel – inte ens under vintern. Detta har gjort henne berömd och hon har uppmärksammats i många tidningar – bland annat i Dagens Industri och i Wall Street Journal.

Nu går alla de fyra stadsbussarna och de tre minitågen i Mariehamn på 100 procent fisk-diesel. Därmed är Mariehamn den första staden i världen som har en helt koldioxidneu-tral och fossilfri kollektivtrafik.

Vi vill gärna uppmuntra andra fiskintensiva småorter i världen att ta vara på sitt fiskavfall och driva sin fordonspark med miljövänlig och närproducerad fiskolja. Vi visar gärna hur det går till.

Med vänlig hälsning

RÖDE ORM AB

Uffe Grüssner
---------------------------------
Mariehamn - the world's first fossil-fuel-free public transport

Now the small town of Mariehamn in the autonomous Åland Islands in the Baltic Sea is the world's first town with entirely fossil-fuel-free public transport!

Today, the last of the four town buses had its tank filled with bio-diesel produced from fish guts.

Storfjärdens Fisk AB, a company based in Eckerö on the west coast of the Åland Islands, is producing the biofuel using their own fish farm in the Åland Sea. Fish farmer Sixten Sjöblom has devised a method of extracting fish oil from fish intestines and refining it to the point where it can be used in almost any diesel vehicle without having to make any changes to the engine.

The EU has deemed this fish-oil based biodiesel to be more desirable than so-called ‘first generation’ biofuels because the intestines from the farmed salmon are considered to be problem waste that is difficult to dispose of other than as mink feed.

The bus company Röde Orm, which is in charge of public transport in Mariehamn, began using fish diesel in its oldest bus, Torgunn, on 2 May 2011. Since then she has been in operation every day – using only fish diesel. Not once during that time has she tasted a drop of fossil-fuel diesel - not even during the winter. This has made her famous, and she has been recognized in many newspapers - including Dagens Industri and the Wall Street Journal.

Now, all four of Mariehamn’s town buses and its three mini trains are driven using 100 percent fish diesel. That makes Mariehamn the first town in the world to have fully carbon-neutral and fossil-fuel-free public transport.

We would encourage other small fishing towns in the world to take advantage of their fish waste and operate their public transport vehicles with eco-friendly and locally produced fish oil. We are happy to show you how it's done.

Sincerely,

RÖDE ORM

Uffe Grüssner

År 2016-2017 användes fiskrens som bränsle  i vår blåa Järsöbuss och i vår buss " Torgunn", ÅLP 2
samt i våra minitåg som trafikerar under sommaren i Mariehamn.
År 2018 används fiskrens som bränsle  i vår buss " Torgunn", ÅLP 2
samt i våra minitåg som trafikerar under sommaren i Mariehamn.
Fakta om stadsbussen Torgunn och hennes miljöbränsle

Uppdaterad den 06.01.2022