Busstrafiken i Mariehamn och stadens kostnader för trafiken 


2000 - 2013
Mariehamns stad införde avgiftsfri busstrafik för passagerarna i stadsbussen 
den 1 februari år 2000. Den avgiftsfria busstrafiken upphörde 31.5.2013

2008 - 2009 
Den stora ökningen av stadens kostnader år 2008 och 2009 berodde på stadens 
krav på miljöbussar med Euro 4 och Euro 5 motorer 

2010
Trafiken ändrades från 1 april 2010 med färre turer, 
bl.a. indrogs anslutningsturerna på lördag eftermiddag från Viking Line kl 14.10 
till Centrum samt  anslutningsturerna vardagar från Centrum till Viking Lines och 
Siljas Helsingforsfärjor kl. 23.45 och 23.55 

2013
Viking Line Buss vann anbudstävlingen för busstrafiken i Mariehamn från 1 juni 2013. 
Trafiken blev samtidigt avgiftsbelagd för passagerarna, 2 € per person, 1 € för barn 7-11 år.
månadskort 30 € + 5 € pant. Lördagstrafiken upphörde.
Linjernas antal minskades från 4 linjer till 2 linjer och linjernas längd förkortaders. 

Trafikutvecklingen har varit följande:   

år

passagerare
vuxna  
passagerare
ungdomar
under 18 år
totalt  passagerare        kostnad
per
pass.
Mariehamns stad  
köp av trafiktjänster från Röde Orm /
Stadsbussen 
1999        29.361           67.683       97.044
2000    89.634  136.384  226.023 1,30 € 294.387,74 €
2001     131.571        175.524   307.095  1,49 € 458.825,44 €
2002 155.683   162.309  317.992    1,48 € 470.164,68 €
2003 163.201   163.490   326.691 1,39 € 454.493,16 €
2004 174.392 150.564 324.956 1,52 € 492.768,00 €
2005 185.170 147.399 332.569 1,51 € 501.368,00 €
2006 188.457 153.049 341.506 1,54 € 526.368,00 €
2007 162.161 135.902 298.063 1,81 € 539.070,00 €
2008 150.166 122.106 272.272 2,51 € 682.507,00 €
2009 153.197 124.867 278.064 2,69 € 748,954,10 €
2010 148.847 133.315 282.162 2,62 € 739.114,57 €
2011 142.172 124.168 266.340 2,84 € 756.491,00 €
2012 150.836 122.729 273.565 2,91 € 796.003,00 €

2013 jan - maj
Röde Orm
  4.256  64.525 138.781 2,49 € 345.894,20 €
2013 juni - dec
Viking Line Buss 
 26.549
2013 totalt        165.330 3,10 € 512.500,00 € 
Trafiken år 2013: Stadsbussen i Mariehamn skötte om trafiken januari - maj 
Ingen passageraravgift - 138.781 passagerare
Trafiken år 2013:  Viking Line Buss skötte om trafiken juni - december 
Passageraravgift 2 € vuxna / 1 € barn - 26.549 passagerare

VIKING LINE BUSS:
2014 64.189
2015 66.763
2016 76.722

BUSSTAXOR
01.10.2007 - Lägsta busstaxan på Åland på landsbygden 1,80 € högsta  4,00 €
T.o.m. 31.1.2000 kunde passagerare som kom till Mariehamn med Sundqvist Buss fortsätta 
med Röde Orms bussar på samma biljett. 

Den 1.10.2007 införde landskapsregeringen en max. taxa för bussresor. En bussresa kostade då
högst 4:00 € också om passagerarna bytte buss. Matartrafiken med taxi och buss blev 1.1.2009  avgiftsfri för passagerarna. T.ex. en resa Eckerö-Mariehamn buss, Mariehamn-Vårdö buss, Vårdö-
Torsholma färja, Torsholma-Brändö taxi kostade då totalt 4:00 € och kostar nu år 2017 4:50 €.

Matartrafik med beställningstaxi förekommer i skärgårdskommunerna samt i Hammarland och Saltvik samt med buss i Sunds kommun. Matartrafiken finansieras så att kommunen står för 20 % av kostnaderna och landskapsregeringen för 80 % av kostnaderna.

Trafiken med taxi till Järsö klassificerades som matartrafik och blev avgiftsfri för passagerarna år 2011 då också busstrafiken till Järsö blev gratis för passagerarna.

Fr.o.m. år 2016 är Röde Orm med i samma taxasystem som Williams Buss och Viking Line Buss.
Teoretiskt borde det vara möjligt att byta buss från Järsölinjen till landsbygdslinjerna och tvärtom, men biljettsystemet klarar inte av sådana byten. 


15.04.2011 - 01.01.2014 - 
01.01.2015 - 
01.01.2016 -
01.01.2017- 
Lägsta busstaxan på Åland på landsbygden 2,00 € högsta  4,50 €

01.06.2013 - 
01.01.2014 -
01.01.2015 - 
01.01.2016-
01.01.2017-
Busstaxan i Mariehamn  2,00 €

Passagerarstatistik månadsvis år 2006 
Passagerarstatistik månadsvis år 2007 
Passagerarstatistik månadsvis år 2008 
Passagerarstatistik månadsvis år 2009 
Passagerarstatistik månadsvis år 2010 
Passagerarstatistik månadsvis år 2011
Passagerarstatistik månadsvis år 2012
Passagerarstatistik månadsvis år 2013
Statistikuppgifterna är sammanställda av Bengt Nordström 

Analys av stadsbusstrafiken i Mariehamn augusti 2012


Uppdaterad den 04.01.2022