Vårdkasarnas Scouter
vad vi sysslat med år 2002


Utöver våra 9 vargunge- och patrullmöten under vårterminen och 6 patrullmöten under höstterminen har vi under år 2002 haft följande verksamhet;   

Simon, Ville, Niclas, Pontus, Calle, Emil och Petra på utfärd 
den 8 april 2002.

I sjöscouttävlingen i Stockholm fredagen den 12 och  lördagen den 13 april 2002 deltog 3 scouter och en ledare från Vårdö.   

I scoutparaden den 5 maj 2002 i Jomala deltog  3 scouter och 3 ledare.   

Den 3 juni 2002 hade vi våravslutning och årsmöte på klipporna vid Sandösunds Camping.

Två scouter och en ledare deltog i Wattkast scoutlägret i Brändö som hölls den 1-7 augusti 2002. Tre scouter och en ledare besökte lägret den 5 augusti 2002.           

Den traditionella utfärden till Uppsala där vi åkte ångtåg Marielund - Fyrislund (McDonald's) - Marielund och badade  i Fyrishov skedde söndagen den 25 augusti 2002.  Fyra scouter och två ledare var med.   

Måndagen den 9 september 2002 företog två scouter och en ledare en utfärd till Prästö och scoutdistriktets lägerområde.   

En scout deltog lördag - söndag 19-20 oktober 2002 i en patrulledargrundkurs. En av ledarna från Vårdö var ledare för kursen.  

En ledare deltog lördag - söndag 26-27 oktober 2002 i Fissc höstmöte i Ingå, Västanträsk. 


Erica, Ville, Simon, Pontus, Calle, Dick och Petra i scoutmuseet i Åbo den 9 november 2002 
Lördagen den 9 november 2002 gjorde vi en utfärd till Åbo med Roines Karlssons buss. Vi besökte Aboa Vetus, Scoutmuseet och äventyrsbadet  Caribia. Scouterna hade  program i bussen och på ms Alfågeln för de andra 
passagerarna. Sex scouter och två  ledare var med.

Två scouter vandrade med scouterna i luciatåget i Mariehamn den  13 december 2002.      


Pontus, Simon, Calle, Petra, Erica, Ville och Marcus gör en julknop på julfesten den 16 december 2002
Måndagen den 16 december 2002 hade vi julfest. 10 medlemmar deltog i julfesten. 

Under år 2002 hade vi 35 dagar med scoutaktiviteter