Vårdkasarnas Scouter
vad vi sysslat med år 2003


Utöver våra 8 patrullmöten under vårterminen och 5 patrullmöten under höstterminen har vi under år 2003 haft följande verksamhet;  

Under veckoslutet 11-12 april 2003 deltog vi i sjöscout- tävlingen i Stockholm. 
Vår patrull kom på 16 plats. 37 patruller deltog.

Vårdkasarna var nöjda med sin insats i sjöscouttävlingen. 
Det gick bra på den här stationen där det gällde att pricka rätt 
med livlina och sedan svara på frågor om livräddning. 
Från vänster Petra, Erica, Ville och Pontus. 
Foto: Ålandstidningen / Fredrika Sundberg 

Under veckoslutet 19-20 april 2003 var Erica, Petra och Dick vi på hajk i Vårdö, då vi sov under vindskydd.

Under scoutveckan 21-27 april 2003 hade vi på oss våra 
fina scouthalsdukar i skolan.  

Söndagen den 27 april 2003 deltog Erica, Petra, Ville och 
Dick i patrullscouternas scoutfärdighetstävling "Drillen" 
på Prästö.

Söndagen den 4 maj 2003 var vi med i scoutparaden i Saltvik. 
Erica och Petra dubbades till II-klass scouter vid paraden.

Den 25 juni 2003 vandrade vi längs kyrksundsleden i Sund  

Här har vi kommit till Grenadsjären i Bomarsund.
På bilden ser vi från vänster: 
Simon, Calle, Ville, Pontus, Dick, Petra och Erica 
samt hunden Figaro 

Petra och Erica deltog i scoutlägret i Eckerö 17-20 juli 2003 

Den 12 oktober 2003 vandrade Petra, Calle, Ville, Pontus 
och Dick i Vargata bergen.

På bilden ser vi vårt nya tält "Teepee"

Under år 2003 hade vi 20 dagar med scoutaktiviteter