Vårdkasarnas Scouter
vad vi sysslat med år 2004


Foto: Johan Sundberg
I sjöscouttävlingen i Stockholm den 24 april 2004 deltog: Calle, Ville, Pontus, Petra och ledaren Dick. Vår patrull placerade sig på 17 plats av 31 deltagande patruller.  

I scoutparaden i Sund den 2 maj 2004 deltog; 
Erica, Petra, Dick och Bosse. 

Den 27 juli - 5 augusti 2004 deltog Petra, Erica, Pontus och ledaren Dick i storlägret Tarus i Padasjoki 50 km norr om Lahtis. 

Petra och Dick Christenbrunn deltog i Drag-on patrull- rådighetstävlingen på Prästö den 24 - 26 september 2004. 

Erica, Petra, Calle, Ville och Pontus samt Dick var med på en badresa till Caribia i Åbo med Bosse som reseledare den 20 november 2004. Vi for med Alfågeln och Viggen och kom hem med Silja Europa. 


På bilden ser vi från vänster Petra, Hannah och Bosse
Den 12 december 2004 hade vi julfest i scoutlokalen 

Under år 2004 hade vi 30 dagar med scoutaktiviteter