Vårdkasarnas Scouter
vad vi sysslat med år 2005


En vargungegrupp för de som är på årskurs 3-4, startade den 10 februari 2005.  
med Hannah Nordberg som ledare. 

Under hösten fr.om. 3 oktober 2005 har Vargungarna, åk 3-4  haft möten på måndagar kl. 14.00 med Hannah Nordberg som ledare.
Scouterna, åk 5-6 har haft möten på tisdagar kl. 15.00 
med Petra Christenrunn som ledare.  
Vad  vi gjort under år 2005 förutom patrull- och vu-möten: 

Vi var med i scoutparaden den 8 maj 2005 i Eckerö

Hannah i Eckerö 8 maj 2005

Dick och Petra deltog i scoutlägret på Kökar den 28- 31 juli 2005

Dick deltog den 3 september 2005 i Fissc diskussionsdagar på Torpan Kurssikeskus 

Dick och Petra deltog i Fissc 30 års jubileum på Åland den 8 oktober 2005 

Bosse deltog i Fissc 30 års jubileum i Tammerfors den 8 oktober 2005 

Dick deltog i Fissc hödstdagar i Närpes 

Scoutjulfesten den 11 december 2005

Under år 2005 hade vi      dagar med scoutaktiviteter