Vårdö Busshistoria näs


ÅLANDS BUSSHISTORIA
ÅLANDS BUSSHISTORIA - nytt sedan sommaren 2004 

Utdrag ur boken Ålands Busshistoria om trafiken på Vårdö: 


Lars Sjölund berättade att vintern 1947 var kall. Putte Karlsson utsträckte då sin busslinje mellan Mariehamn och Bomarsund på isen ända till Vargata i Vårdö på fastlagstisdagen. 

Den 1 december 1962 började bilfärjan ms Vårdö trafikera mellan Prästö och Kurnäs på fasta Vårdö. Reguljär bilfärjetrafik på Töftö med ms Vårdö inleddes på nyårsaftonen den 31 december 1962. Detta innebar att Vårdö bilfärja nu upptagit sin trafik i full utsträckning på rutten Prästö - Töftö - Kurnäs. En tur tog 20 minuter.

Vårdö fick daglig bussförbindelse med Mariehamn den 13 december 1962. Georg Wilhelmsson skötte trafiken. 

 
Foto: Elis Fogde, Ålands Museum

Tisdagen den 11 december 1962 körde Wilhelmssons nya Kutter buss ÅL 2660 med landshövdingen, landskapsstyrelsen och landstinget som passagerare, som första buss över Sandösunds träbro. Resan skedde i samband med invigningen av bilfärjan ms Vårdö. Fotografiet har ingått i Hufvudstadsbladet. 

Till midsommaren den 26 juni 1963 började ms Skärgårdsfärjan (ex Rospiggen II) trafikera mellan Prästö och Olsnäs (som man då trodde att Osnäs hette) i Gustavs via Kumlinge, Lappo och Torsholma. Skärgårdsfärjan hade plats för 118 passagerare och 12 bilar. 

Den 22 oktober 1964 började ms Skärgårdsfärjan anlöpa det nya färjfästet i Vårdö Hummelvik och trafiken leddes över Vårdö och med ms Vårdö mellan Kurnäs och Prästö. 

Georg Wilhelmsson sålde den 1 juli 1976 fem bussar till Vårdö Busstrafik Ab samt linjerna till Sund och Vårdö. Delägarna i Vårdö Buss Ab Bo Meklin, Erik Johansson och Elof Johns hade tidigare arbetat som chaufförer åt Georg Wilhelmsson. Vårdö Busstrafik Ab hade Sunds kommun som hemort.

Den 25 september 1980 invigdes Ålands längsta bro, Vårdöbron som är 312 meter lång.

Den 15 november 1982 blev det nya färjfästet i Hummelvik färdigt och ms Tre Måsar inledde försökstrafik på rutten Hummelvik - Torsholma. År 1983 inleddes delvis kortruttstrafik på den Norra linjen och 1985 definitiv kortruttstrafik så ms Skiftet trafikerade Hummelvik - Enklinge - Kumlinge Lappo - Torsholma och ms Ejdern Åva - (Jurmo) - Osnäs . 

Kortrutten medförde att Vårdö under några veckor under kalla vintrar åter fick direkt isvägsförbindelse med fastlandet. Isvintrar var bl.a. 1985, 1986, 1987, 1994, 1996 och 2003. Den norra isvägen gick från Vårdö, (Båthusudden) via Enklinge, Brändö och Iniö till Gustavs (Löpö). Den södra isvägen gick från Vårdö (Österviken i Grundsunda alt. Hummelvik) via Kumlinge och Asterholma till Houtskär och Rimito. 

Sundqvist Buss inköpte Vårdö Busstrafik Ab med ett köpebrev som undertecknades den 23 december 1985. Den 1 juli 1986 beslöt man att bilda ett aktiebolag av sammanslagningen och det nya bolaget registrerades den 7 augusti 1986 under namnet Sundqvist Buss Ab. Den slutliga fusionen skedde sedan den 17 november 1988. 

Sundqvist Buss Ab började den 20 mars 2000 trafikera en del av turen 14.05 från Mariehamn med Bomans Taxi i Vårdö mellan Strömsby och Alören. Om söndagar från och med den 19 augusti 2002  fick Vårdö en ny tur kl. 22.30 från Hummelvik till Mariehamn efter ms Alfågelns ankomst med retur kl. 00.00 från hamnen i Mariehamn till Vårdö, efter Ålandsfärjans ankomst. Turen trafikeras med Bomans Taxi.   

 

Foto: Bo Ahlnäs.

Bomans Taxi kör för Sundqvist Buss 19.8.2002 från Hummelvik till Mariehamn.   

Suomen Linja-Autohistoriallinen Seura r.y. (Busshistoriska sällskapet i Finland) har två av de bussar som donerats till sällskapet av Sundqvist Buss Ab, ÅL 45 och ÅLC 660 registrerade i Vårdö för att de skall kunna ha kvar sina åländska nummerskyltar. ÅL 45 har under de senaste åren varit i trafik hos Sundqvist Buss Ab under maj och september då bussbolaget haft brist på bussar. I september 2002 körde ÅL 45 också en dag för Williams Buss Ab.     

Ingenstans på Åland har busstrafiken utvecklats så starkt som i Vårdö kommun. År 1981 fanns det på vardagar en daglig tur från Ahlören (färjfästet för färjan till Simskäla) kl. 07.55 till Mariehamn med retur kl. 14.45 från Mariehamn till Vårdö och Ahlören. Tjugo år senare, år 2001 fanns det på vardagar nio dagliga turer mellan Vårdö och Mariehamn. 


Uppdaterad den 27.03.2013


Tack för ditt besök som var nr.      sedan den 1 januari 2005
Välkommen igen !
Sidan hade 1250 besök år 2005, 1083 besök år 2006, 865 besök år 2007 och
660 besök år 2008