Tillåtelse att använda bilder

Upphovsrättsligt skyddade verk och bilder behöver alltid upphovsrättens ägares tillstånd, såvida det inte är tillåtet med begränsningar i upphovsrättslagen. Ansvaret för att användarrätten är i ordning, finns alltid hos användaren. 

Kuvasto beviljar tillstånd att använda/återge verk i en mängd olika medier av de konstnärer som Kuvasto representerar. Från Kuvasto får du rätt att använda bilder i tryckta publikationer, vykort, TV-program eller en webbplats. 

Konstnärer som KUVASTO representerar

Kuvasto representerar inhemska konstnärer och även en omfattande mängd utländska konstnärer då användningen sker i Finland. Vi ber att få påpeka att ansökningar för användarrätt för vissa utländska konstnärers verk, kan behandlingen kan ta upp till några veckor

Konstnärer som Kuvasto representerar hittar du på Kuvastos hemsida www.kuvasto.fi.

Ersättning för användning 

Hur bilden används måste man komma överens med konstnären vad det gäller storlek, beskärning, färger och bildtext. För användning av konstnärers verk som Kuvasto representerar betalar man ersättning enligt Kuvastos prislista. Kuvasto betalar vidare de insamlade ersättningarna till konstnären eller efter konstnärens död, till hans rättighetsinnehavare

Prislistan hittar du på Kuvastos hemsida: www.kuvasto.fi

Du kan också hitta information på BUS hemsida som är motsvarande organisation i Sverige och har bra info på svenska. Finska och svenska regler när det gäller upphovsmannarätt är nästan lika.

 www.bus.se

Att ansöka publiceringstillstånd

Ansökan kan du skicka elektroniskt till Kuvasto. Före ansökan ska skickas till Kuvasto måste man acceptera Kuvastos allmänna villkor. När användningen är godkänd får du ett bekräftelse.

Villkor

http://www.kuvasto.fi/index.php?cat=7&lang=fi&mstr=1

Ansökningsblankett

http://www.kuvasto.fi/lomakkeet.php?id=1

Du kan också ta direkt kontakt med Kuvastos kontor:
kuvasto@kuvasto.fi

eller telefon 09-272 4022