Akvarellböcker
Beställ böckerna via e-post: kjell.ekstrom@aland.net
eller per post: Kjell Ekström, Önningeby 453, AX- 22140 Mariehamn
(OBS porto tillkommer)

Order books from
kjell.ekstrom@aland.net
(postage not included)

YtspänningYTSPÄNNING

Akvareller från Mexico och Indien 2006-2007.
Inbunden, 56 sidor. Pris: 24 euro.

Watercolours from Mexico and India 2006-2007
Hard cover, 56 pages. Price: 24 euro

Akvareller från Ålands skärgård 2005.

Inbunden,
48 sidor. Pris: 22 euro.

Watercolours from the Åland Islands,
winter 2005. Hard cover, 48 pages.
Price: 22 euro.

vinteröar

Voyage PittoresqueAkvareller från Brasilien 2004
Inbunden. 48 sidor. Pris 22 euro

Watercolours from Brazil 2004
Hard cover, 48 pages. Price: 22 euro

Akvareller från Afrika, Kenya, målade vintern 2002 Inbunden. 48 sidor. Pris: 20 euro

Watercolours from Africa, Kenya 2002
Hard cover, 48 pages. Price: 20 euro

Safari

Överkligheter
Akvareller från Ålands skärgård, målade 2000-2001. Inbunden. 48 sidor. Pris: 20 euro

Watercolours from the Åland Islands, 2000-2001
Hard cover, 48 pages. Price: 20 euro


Akvareller från Färöarna, målade hösten 2000. Inbunden. 48 sidor.
SLUTSÅLD

Watercolours from Faroe Islands, autumn 2000
SOLD OUT

Färgöar

blått avlägset nära

Akvareller av Kjell Ekström ackompanjeras av Carina Karlssons specialskrivna diktsviter. Inbunden. 72 sidor. Utgiven år 2000
SLUTSÅLD

Watercolours by Kjell Ekström and poems by Carina Karlsson.
SOLD OUT