Old Letter´s / Autogrph´s collection
 • Namnteckning Skriven Ref Bunt Datum Skriven Ort Sida Anm. Bl.ant Storlek (A4) Ant sid text SRSCS/sigill Vattenmärke Anm. Nämnda personer Text Anm.

 • (B)ergencrutz, J 222 990130 - Brevklipp Häraldshövding Sverige not bla 1747-1829
 • (F?)alkenberg, Georg 147 990130 - Brevklipp 1755-04-21 Sverige
 • . . . . . berg, ? 139 990130 - Brevklipp ?
 • . . . . . berg, ? 169 990130 - Brevklipp Sverige
 • . . . . uoner, Knut 261 990130 7 Namnlista Fabrikör Sverige Norrtälje
 • . . . .delin, A ? 113 990130 - Brevklipp Sverige
 • . . . berg, E 244 990130 8 Namnlista Fru Sverige Norrtullsgatan 5
 • . . . effer, Carl Henr. ? 49 990130 6 Brevklipp Sverige dd Stockholm.
 • . . . erman, M H 152 990130 - Brevklipp 1778-11-05 Sverige dd Stockholm.
 • . . . ersson, Arvid ? 238 990130 10 Namnlista Fabriksägare Sverige Eskilstuna
 • . . . hager, Cla ? 278 990130 16 Namnlista Sverige Lilla Nygatan 23
 • . . . lander, Gustaf 218 990130 2 Brevklipp 1885-07-27 Folkskoleinspek Sverige
 • . . . mark, Olle 234 990130 10 Namnlista Bokhållare Sverige
 • . . ersson, A 196 990130 2 Brevklipp Sverige
 • . . kström, F M ? 130 990130 - Brevklipp 1865 Sverige
 • . . oeje, ? 137 990130 - Brevklipp ?
 • . . onny ?, Gabriel ? 83 990130 - Brevklipp Sverige
 • . .ormelin, A ? 47 990130 6 Brevklipp Sverige dd Stockholm.
 • . a . .gren, K E 252 990130 6 Namnlista Rrektor Sverige Malmtorgsgatan 75b
 • ?e?onstrit(z) (Lejonstrit) A / / / / / / / Cut fr letter / Leijonstedt, Anders - II:35 / / / / / / / / /
 • _ he(l)sson, Nils N.O.S Nils N.O.S _hesson 18 II 1825-07-24 den 25. Julü 1825 Rögle 1 1 A6 1 Tyrell (Befattningsman)
 • Adlerbielke, J 21 990130 Brevklipp 1749 Överstelöjtnant Sverige o vice landshövding i Malmöhus län. Ej
 • Adlerkloo, Johan 3 990130 Brevklipp 1741 Häraldhövding Sverige i Södermanland, var siste av släkten. Ej
 • Adlerstedt, Lorens Johan 5 990130 Brevklipp 1749 Kammaråd Sverige (1699-1756) Lorens Johan SBL-1
 • Adlerstråhle, Jonas 4 990130 Brevklipp 1743 Överste Sverige (1680?84?-1759) adlad 1720. SBL
 • Adolf Fredrik Adolph Friedrich 123 VIII 1752-12-03 3 Decembris 1752 Stockholm d. 2 1 A3 2 (5x)10.DALER.SÖLF:MYNT., 4.:DALER.SÖLF:MYNT., 5.:DALER.SÖLF:MYNT., 16.ÖRESÖL:MYNT., Paper letter seal Randigt + text Sölfversvahn, Gustaf (Major
 • Agrell, Eric 217 990130 12 Brevklipp 181(7)4-08-30 Sverige dd Stockholm, bevittning. Ej
 • Ahlman, Gabr Gabr: Ahlman 183 XIV 1776-01-11 d, 11. Januarü 1776. Nåckia 1 1 A4 1 Randigt + figur Debet Silfversvan (Capitain)
 • Ahlman, Gabr Gabr: Ahlman 183 XIV 1776-03-21 den 21. Martü 1776. Rangasala 1 1 A4 1 Randigt + figur Debet Silfversvan (Capitain)
 • Ahuräds, C ? 270 990130 16 Namnlista Sverige Rådmansgatan 26
 • Alander, Andr A Andr: A Alander 195b XVI 1781-02-22 d: 22 februarü 1781 Polkano 1 1 A4 1 Randigt + liten figur Silversvahn, Gustav Emanuel (Capitain)
 • Alander, C 200 990130 - Brevklipp 1884-11-24 Sverige
 • Alberger, E Er Alberger 124 VIII 1724-02-23 23. Febr. Ao 1724 Nynäs d 1 1 A4 1 Randigt + figur Copia Freüdenfeldt, Carl (Lieutenanten)
 • Albjörnsson, H H(M): Albjörnsson 10 II 1824-12-31 d: 31. Dec: 1824 Engel.. 1 1 A5 1
 • Algersson Börnhsell 268 990130 16 Namnlista Hof. Intendent Sverige Kammarkargatan 6
 • Algvell, A A: Algvell (Algvess) 33 II 1825-11-06 den 6. Novbr 1825. Rögle 1 1 A5 1
 • Almquist, G 57 990130 6 Brevklipp Sverige
 • Alopeen, A U A; U?; Alopeen 198 XVI 1779-03-24 den 24. Martü 1779: Tavastehus 1 1 A6 1 Randigt Silfversvan (Capitain)
 • Aminoff, Carl G Carl G: Aminoff 86 V 1755-07-08 8. Julu 1755. 3 2 A3 3 Randigt + liten figur, Randigt + text Gripenberg, Johan (Liutenant)
 • Aminoff, Carl G Carl G: Aminoff 87 V 1756-09-13 13. September 1756. Rokola 1 1 A3 4 Randigt + figurer S˙lfversvan
 • Amiro, Jauton et 42 990130 4 Brevklipp 1834 Sverige dd MDCCCXXXIV.
 • Andersson, Nils Nils Andersson 26b II 1825-10-12 den 12. october 1825 Tegelbruket 1 1 A5 1 Also signed: Hallberg, O
 • Appelbom, Harald H(B)arald Appelbom 121b VIII 1743-10-29 29 Octob: 1743. Stockholm den 1 1 A5 1 Inklistrad på 121a Sölfverswahn, Gustaf Kvittens på "Cancellie-Afgift"
 • Appelroot, A ? A?: ? Appelroot 169 XV 1724-09-29 d 29 Sept 1724 ? 3 1 A4 4 Red letter was seal Randigt Letter. Gyllenbögell, Jean (adressat) Monsieur. Monsieur Jean Gyllenbögell Liutenant des Dragons Kefais
 • Appelroot, A ? A?: ? Appelroot 171 XV 1724-11-19 d 19 novemb 1724 Hola 1 1 A5 2 Red letter was seal Randigt Letter Gyllenbögell, Jean (adressat) Monsieur. Monsieur de Gyllenbögell Liutenant d Dragons a a Kefais. From ...... AAA
 • Armfeldt, _ _ _ _ _ _ Armfeldt 102 VI 1723-09-09 9 Septr. 1723: Kandakyla dn 3 "Sid 3 riven i vikningen" 1 A3 3 Randigt + figur Freudenfeldt, Carl Copia
 • Arnell, Carl Carl Arnell 123 VIII 1752-12-03 3 Decembris 1752 Stockholm d. 2 1 A3 2 (5x)10.DALER.SÖLF:MYNT., 4.:DALER.SÖLF:MYNT., 5.:DALER.SÖLF:MYNT., 16.ÖRESÖL:MYNT., Paper letter seal Randigt + text Sölfversvahn, Gustaf (Major Öppet Bref på Öfverste Lieutenants Caracten från Gustaf Sölfversvahn
 • Arnell, Carl Carl. Arnell 137 XI 1746-01-30 d 30: Januarü 1746 4 3 A3(2)+A4 4 Pappersigill Randigt + figur Fläckig Köhler, Hans Reinhold (Öfverste Lieutenant)
 • Arnell, Carl J Carl J Arnell 118 VIII 1741-08-20 20 Augusti 1741. Stockholm i Rådskammaren den 2 1 A3 2 Paper letter seal Randigt + figur Sölfwerswan, Gustaf
 • Askelöf, Sven Sven Askelöf 112a VII 1752-06-12 12. Junü 1752 Stockholm 3 Avskrift 1 A3 2 Randigt + figur
 • Askergren, H E 265 990130 16 Namnlista fd byggare Sverige Sibyllegatan 53
 • Aspelin, Jac: Jac: Aspelin 128f X 1735-03-13 13 martü 1735 7 4 A3 7 Randigt + figur
 • Asplund, A 207 990130 12 Brevklipp 181(7)4-08-30 Sverige dd Stockholm
 • Aurato, Eguto ? 41 990130 4 Brevklipp 1834 Sverige dd MDCCCXXXIV.
 • Austrell, ? J ? J Austrell 146a XII 1734-03-20 dn 20 Marti 1734 1 Vidi 1 A4 1 Randigt Silwersvahn (Capitain)
 • Austrell, ? J ? J Austrell 146c XII 1735-05-24 dn 24. feb 1735 Åbo 1 Denna afskrift är rätteligen af dess original ... 1 A4 1 Randigt Silwersvahn (Capitain)
 • B . . y, Fredrik 74 990130 - Notering 1931-01-25 Sverige
 • B(F)e(i)lt, G 195 990130 2 Brevklipp Sverige Se not
 • B(R)irlholtz, Waldemar 275 990130 16 Namnlista Apotekare Sverige
 • B?r?e(å)i(c)k Alex / / / / / / / Cut fr letter / Brinck, Anders Magnus - I:138 2. / / / / / / / / /
 • Baner, C M C, M, Baner 8 1827-09-06 d. 6 Septemb. 1827 Wegeholm 1 1 A5 2 Letter Mottagare: Befallningsmannen Herr Tyrell Rögle
 • Barck, Gabr Gabr: Barck 223 XVI 1781-03-26 den 26 Martü 1781. Ruokola 1 1 A5 1 Randigt Blomstedt, Johan (inspector)
 • Barthelson, Fredrik 64 990130 - Visitkort Sverige
 • Berg . .s, J M ? 102 990130 - Brevklipp Sverige
 • Berg, August 277 990130 16 Namnlista Sverige Drottninggatan 60
 • Berg, Fr ? Th 203 990130 5 Brevklipp 1853-08-27 Sverige dd Stockholm
 • Berg, Johan Hind Johan Hind Berg 46 III 1747-11-26 26 novembr 1747 1, 2 Fourier 1 1 2 Ja (randigt + figur) se under namnteckning "sid1" N:9 Förteckning på fälttractamentte ... "sid2" Förteckning på Proviant...
 • Bergdru . . , ? 106 990130 - Brevklipp Sverige
 • Bergencrutz, J ? 54 990130 - Brevklipp Sverige
 • Berger, ? 287 990130 2 Namnlista 1890-12-10 Kassör Sverige Örebro Läns särskilda Hypoteksinrättning
 • Bergstadius, ? Bergstadius 128f X 1735-03-13 13 martü 1735 7 4 A3 7 Randigt + figur
 • Berlin, L ? L; ?; Berlin 7 1827-09-18 d: 18. Septn 1827 1 1 A5 2 Red letter wax seal Letter Mottagare: Befallningsmannen Herr Tyrell Rögle För gårdens räkning begäres vid rögle Segerlbruk...
 • Bertels, Beata Christina 73 990130 - Brevklipp (1731) Sverige (? Blyertsnot Daniel Bartels, handl,Östhammar
 • Billingschöldh H / / / / / / / Cut fr letter / / / / / / / / / /
 • Blom, Hj 248 990130 8 Namnlista Bokhållare Sverige Upsala
 • Blomberg, Hans 259 990130 7 Namnlista Sverige
 • Blomstedt, Johan Johan Blomstedt (Blomfeldt) (Gårds inspector) 195a XVI 1781-02-22 d: 22 februarü 1781 Roukola 1 1 A4 1 Randigt + liten figur Silversvahn, Gustav Emanuel (Capitain)
 • Blåfield, And J And: J: Blåfield "Blafield" 86 V 1755-07-08 8. Julu 1755. 3 Till Vitne - - - 4. ÖRE. SÖLFVER. MYNT Hans Bergman Randigt + liten figur, Randigt + text
 • Blåfield, And Joh And: J: Blåfield 78 V 1755-07-08 8. Julü 1755 Keso Lieutenants Bostålle Til Witne - - - Randigt + figur Utdrag af Husesyns ustremen tet, hållit vid _aga husesynen å Keho Lieutenants Boställe, vid nylnads och Tavastehus Läns Dragone Regimente, den 7. och följande dagar i Julü månad år 1755.
 • Bolmeer, B M 88 990130 - Brevklipp Professor Sverige (1785-1849) Bengt Magnus, enl blyertsnot Professor, Lund SBL
 • Borgström, Olof Olof Borgström 100 VI 1761-07-28 11 Med originalet lika lydande intygar - - - Randigt + text och randigt + figur Afskrift ... "Angående G. S. sterbhus" Afskrift
 • Bo˙e, And And: Bo˙e 78 V 1755-07-08 8. Julü 1755 Keso Lieutenants Bostålle Til Witne - - - Randigt + figur Utdrag af Husesyns ustremen tet, hållit vid _aga husesynen å Keho Lieutenants Boställe, vid nylnads och Tavastehus Läns Dragone Regimente, den 7. och följande dagar i Julü månad år 1755.
 • Bo˙e, And And: Bo˙e 86 V 1755-07-08 8. Julu 1755. 3 Till Vitne - - - Randigt + liten figur, Randigt + text Silfversvahn, Gustaf
 • Bo˙e, C C: Bo˙e 79 V 1756-12-22 22. december 1756. Södskog "?" 2 Lika med original Varsamt Intygar - - - Randigt + text Silfversvahn afskrift Wälborne _ _ r Capitaine Utom denanstalt ...
 • Bo˙e, Christer C: Bo˙e 90 VI 1753-11-16 16. Nov: 1753 M˙ttelä d 3 1 1 4 Randigt + figur Brev med rött lacksigill Sölfversvan, Gustaf Adressat
 • Bo˙e, Christer C: Bo˙e 91 VI 1755-11-18 18: November 1755:/: 1 1 1/2 1 Randigt Söfversvan, Gustav Afskrift ... Afskrift
 • Bo˙e, Christer C: Bo˙e 92 VI 1755-01-31 31. Januarü 1755 M˙ttälä dn 1 1 1 1 Randigt + text Silfversvahn, Gsutaf
 • Bo˙e, Christer C: Bo˙e 93 VI 1755-01-29 29. Jan: 1755 M˙ttelä d 1 1 1 1 Randigt + figur Brev med bortklippt lacksigill Sölfversvan Adressat
 • Bo˙e, Christer C: Bo˙e 94 VI 1752-01-13 13. Jan: 1752 Myttelä d 1 1 1 4 Randigt Sölfversvan, Gustaf
 • Bo˙e, Christer C: Bo˙e 94 VI 1752-01-14 14. Jan: 1752 Myttelä d 1 - - - Randigt Sölfversvan, Gustaf
 • Bo˙e, Christer Christer Bo˙e 88 VI 1752-06-xx Juni 1752.. 6 2 A3 8 Randigt + figur Fetgreen, Bernt Joh Myttälä Capitains Boställe 1752 Åhrs Husesyn Afskrift Afskrift
 • Boye, U R U R Bo˙e 218b XVI 1766-03-10 den 10 Martü 1766 Wehoniemi 2 1 A6 1 Randigt Tillskrift
 • Bremer, Jacob - 30 II 1748-01-20 20 Januarü 1748 Åbo dn 1 1 1 1 Ja randigt Åbo dn 20 Januarü 1748
 • Bremer, Jacob Jacob : Bremer 25 II 1754-03-19 19 Martü 1754 1 1 1 1 Ja randigt Sölfversvahn, Gustaf Wälborne herr Majoren Gustav Silfversvahn Anno. 1753
 • Bremer, Jacob Jacob : bremer. 27 II 1753-02-10 10 februar: 1753. Åbo d 1 1 1/2 1 Ja randigt + figur
 • Bremer, Jacob Jacob : bremer. 29 II 1755-01-10 10 Januarü 1755 Åbo dn 1 1 1/3 1 Ja randigt + figur Silfwersvahn, Gustaf ... å wälborne herr Öfererst Lientenanten G: Silwersvahns ...
 • Bremer, Jacob Jacob Bremer 199 XVI 1779-09-18 1779 Septb 18 1 1 A5 1 Randigt Nota
 • Bremer, Jacob Jacob Bremer 24 II 1753-02-15 15 februa: 1753 Åbo dn. 2 1 2 2 Figur + C G PRO PATRIA Sölfversvahn, Gustaf Wälborne herr Majoren Gustaf Solfversvahn År: 1751
 • Bremer, Jacob Jacob Bremer. 26 II 1753-06-04 4 Junü 1753. Åbo d 1 1 1 1 Ja randigt Åbo d 4 Junü 1753.
 • Brokerus, Carl (afskrift) Carl Brokerus (afskrift) 128d X 1735-03-13 Anno 1735: d: 13: Martü 7 Afskrift 4 A3 7 Randigt + figur
 • Brokerus, Carl (afskrift) Carl Brokerus (afskrift) 128e X 1735-03-13 Anno 1735: d: 13: Martü 7 Afskrift 4 A3 7 Randigt + figur
 • Brown, Marie A 136 990130 - Brevklipp ?
 • Bruzelius, Nils 155 990130 - Brevklipp (1810-04-03) Sverige enl not
 • Bråkenhielm C G / / / / / / / Cut fr letter / / / / / / / / / /
 • Bråkenhielm, O J / O. J. Bråkenhielm / 13-1 / 1 / 1842 / - / - / - / Internet: no info / 1 / A6 / 1 / - / Lines / Ownernote fr book / Also signed by M Lund / - /
 • Brändström, A 202 990130 5 Brevklipp 1853-08-27 Sverige dd Stockholm
 • Butsch, J A 66 990130 - Brevklipp Biskop Sverige (1800-1875), Johan Albert SBL
 • Büer, Cauala Cauala Büer 4 I 1703-xx-18 2 1 1 1 Anno 1703 den 18 de ...
 • Båga, Carl Carl: Båga (Båge)(R)(K) 181 XIV 1750-03-03 n. 3. Martü I År 1750. Rauttsinirmi ? 1 1 A5 2 Randigt Sölfversvahn (Capitain)
 • Bälkström, ? 227 990130 6 Brevklipp Grosshandlare Sverige Norrmalmstorg 4
 • Böme, Carl / Carl Böme / 13 / 3 / / / / / Internet: no info / 1 / A6 / / / PROPAT + Lines / Ownernote fr book / / ex libris /
 • Cadkalen, Joh J Jo?: J?: Cad(rl)kalen 204 XVI 1774-03-16 d. 16 Martü 1774. Reuka 1 1 A6 2 Randigt Från ett tidigare dokument Leander
 • Cameen E C von / / / / / / / Cut fr letter / 3. Caméen, Sven - I:154 / / / / / / / / /
 • Canander, A A; C(E)anander 206a XVI 1778-04-03 dn 3 dje april 1778 S(T)välkane ? 1 1 A5 1 Randigt
 • Canander, A A; C(E)anander 206b XVI 1778-04-21 dn 21. april 1778 Palkane ? 1 1 A5 2 Randigt
 • Cara . . Der, Elias 129 990130 - Brevklipp Sverige
 • Carlheim N / / / / / / / Cut fr letter / / / / / / / / / /
 • Carlson, Carl von C. v. Carlson 115 VIII 1731-06-01 1 Jun˙ 1731. Stockholm i Rådscammaren 2 1 A3 2 Paper letter seal Randigt + figur Silfwerswahn, Gustaf
 • Carlstedt, A ? A ?: Carstedt 144 XII 1735-04-17 dn 17: aprill 1735 Stockholm 1 vitj ? 1 A5 1 Randigt Thin paper Sölfverswahn, Gustaf (Capitain)
 • Carlstedt, A M A M? Carlstedt 141 XII 1745-03-15 dn 15 March 1745 Helsingfors 1 1 A5 2 Red letter wax seal Randigt + figur Letter, Thin paper. Kiöhler (Leutnant ?) a monsieur Monsieur Gust: Sölfwerswahn Capitain des Dragons / lg Rockola
 • Carlstedt, A M A M? Carlstedt 141 XII 1745-03-15 dn 15 March 1745 Helsingfors 1 1 A5 2 Red letter wax seal Randigt + figur Letter, Thin paper. Sölverswahn, Gust: a monsieur Monsieur Gust: Sölfwerswahn Capitain des Dragons / lg Rockola
 • Carlstedt, Ar_ "Carlstedh" Ar_ : Carlstedt 75 IV 1731-02-11 11 februarj An 1731 Helsingfors 1 1 1/3 1 Randigt Sölfwersvahn Det har Wälborne Herr Capitain Sölfwervahn till ...
 • Carlsteén, P G P: G: Carlsteén 133 XI 1735-05-19 d: 19: Maü 1735: ? Wuotzilen 1 1 A4 1 Randigt + text Cedersparre, Pehr
 • Carlsteén, P G P: G: Carlsteén 133 XI 1735-05-19 d: 19: Maü 1735: ? Wuotzilen 1 1 A4 1 Randigt + text Hertzfeldt, von (Öfverste Lieutnanten)
 • Carlsteén, P G P: G: Carlsteén 133 XI 1735-05-19 d: 19: Maü 1735: ? Wuotzilen 1 1 A4 1 Randigt + text Solfversvahn, Gustav (Capitain)
 • Carlsteén, P G P: G: Carlsteén 134 XI 1735-05-19 d: 19: Maü 1735: ? Wuotzilen 1 1 A4 1 Randigt + text Hertzfeldt, Margaretha Cathaina Löhihern? von
 • Carlsteén, P G P: G: Carlsteén 134 XI 1735-05-19 d: 19: Maü 1735: ? Wuotzilen 1 1 A4 1 Randigt + text Rutherhielm, Simon (Lieutnanten)
 • Carlsteén, P G P: G: Carlsteén 134 XI 1735-05-19 d: 19: Maü 1735: ? Wuotzilen 1 1 A4 1 Randigt + text Solfversvahn, Gustav (Capitain)
 • Carsteén, Peter Georg P: G: Carsten 46 III 1747-11-26 26 novembr 1747 1, 2 Corporal 1 1 2 Ja (randigt + figur) se under namnteckning "sid1" N:9 Förteckning på fälttractamentte ... "sid2" Förteckning på Proviant...
 • Castrenius, Olaus Olaüs Castreniüs 102 VI 1723-09-09 9: Septr. Ano 1723: Åbo Läns Cancillie d: 3 Vic Pastor in Pälkänä "Sid 3 riven i vikningen" - - - Randigt + figur Freudenfeldt, Carl Copia
 • Cedersparre, J J J: J: Cedersparre 100 VI 1761-07-28 11 Med originalet lika lydande intygar - - - Randigt + text och randigt + figur Silwerswan, Hindrik Råbert (Capitain och svåger till G. S.) Afskrift ... Afskrift
 • Cedersparre, P P "?" Cedersparre 105 VII 1754-08-26 26. aug.. 1754 Ruocola dn 3 2 1 , A3 4 12. ÖRE. SÖL: MYNT ... Helsingfors Lands Concillie d. 16 sept. 1755. J Stineus "Helt rött lacksigill" Köhler, Adam Otto von (Öfverste Lieutnanten)
 • Cedersparre, Pehr (afskrift) Pehr Cedersparre (afskrift) 128a X 1735-03-13 13 martü 1735 4 Afskrift 4 A3 7 Randigt + figur
 • Cedersparre, Pehr (afskrift) Pehr: Cedersparre (afskrift) 131a X 1735-06-27 d: 27 Junü 1735 Åbo Land Cansellie 2 afskrift 5 A3+A5 10 Randigt A3+A5 ihopsatta med nål Köhler, Hans Reinhold
 • Cedersparre, Pehr Pehr Cedersparre 107 VII 1740-07-05 5. Julü 1740. Kandakyla dn 1 1 A5 1 Randigt + figur Köhler, Adam Otto von (Öfverste Lieutnanten)
 • Cedersparre, Pehr Pehr Cedersparre 107 VII 1740-07-05 5. Julü 1740. Kandakyla dn 1 1 A5 1 Randigt + figur Philip, William
 • Cedersparre, Pehr Pehr Cedersparre 108 VII 1752(3)-01-08 8: Janüarü 1752(3) Kandokylä dn 3 - - A4 3 Randigt + text Red wax letter seal Köhler, Adam Otto von (Öfverste Lieutnanten)
 • Cedersparre, Pehr Pehr Cedersparre 108 VII 1752(3)-01-08 8: Janüarü 1752(3) Kandokylä dn 3 Letter 1 A4 3 Randigt + text Red wax letter seal Silfwerswahn, Gustaf Adressat
 • Cedersparre, Pehr Pehr Cedersparre 112b VII 1740-07-05 5 Julü 1740 Kandokylä dn 3 Avskrift 1 A3 2 Randigt + figur
 • Cedersparre, Pehr Pehr Cedersparre 138 XII 1735-01-05 dn 5: Janu: 1735 Candokylä 2 1 A4 3 Red letter wax seal Randigt + figur Letter Köhler, Anna Gretha Monsieur Monsieur Gustaf Sölfwerswahn Capitain de Dragons Rokola. Ifrån ? ? Liut Cedersparre ? Charpantier obbligasion.
 • Cedersparre, Pehr Pehr Cedersparre 138 XII 1735-01-05 dn 5: Janu: 1735 Candokylä 2 1 A4 3 Red letter wax seal Randigt + figur Letter Sölfwerswahn, Gustaf Monsieur Monsieur Gustaf Sölfwerswahn Capitain de Dragons Rokola. Ifrån ? ? Liut Cedersparre ? Charpantier obbligasion.
 • Cedervall, P(L) P(L) Cedervall 19 II 1825-08-08 d 8de Augustü 1825. 1 1 A6 1 Flinck (Lagmanskan)
 • Charpantier, Eva M Eva M Charpantier 85 V 17xx-xx-xx 7 2 A3 8 Randigt + Figur Silfversvahn, Gustaf
 • Chilp, ? ? ?: ?: Chilp 140 XII 1747-06-06 dn 6- Junj 1747 Roukolla 1 1 A5 1 Randigt + figur Sölfwerswahn, Gustaf (Capitain)
 • Consiliaris, J 40 990130 4 Brevklipp 1834 Sverige dd MDCCCXXXIV.
 • Cornelius, 103 990130 - Brevklipp 1862-11-29 Sverige ? Carl A (1828-1893) SBL-släkt
 • Coyett J G / / / / / / / Cut fr letter / "Coyet - I:192 1. Coyet, Peter Julius - I:192 2. Coyet, Vilhelm Julius - I:192 3. Coyet, Gustaf Vilhelm - I:192 4. Coyet, Sten - I:193 5. Coyet, Henrik Gideon - I:193 6. Coyet, Carl Fredrik - I:193 " / / / / / / / / /
 • Cronhielm Johan / / / / / / / Cut fr letter / "Cronhielm - I:197 1. Cronhielm, Polykarpus - I:197 2. Cronhielm, Gustaf - I:197 3. Cronhielm, Salomon - I:198 4. Cronhielm, Otto August - I:198 " / / / / / / / / /
 • Cronstedt O / / / / / / / Cut fr letter / "Cronstedt - I:199 1. Cronstedt (Olderman), Johan - I:199 2. Cronstedt, Jakob - I:200 3. Cronstedt, Gabriel - I:200 4. Cronstedt, Carl - I:200 5. Cronstedt, Carl Johan - I:201 6. Cronstedt, Fredrik Adolf Ulrik - I:201 7. Cronstedt, Axel Fredrik - I:201 8. Cronstedt, Carl Olof - I:201 9. Cronstedt, Johan Adam - I:202" / / / / / / / / /
 • Crusenstolpe, ? / ? Crusenstolpe / 9-2 / 1 / / / / / / 1 / A6 / / / / Ownernot fr book / Also signed by Carl H Fock / 1 -24. Bco /
 • Cyrén, "? ?" _ _ Cyrën 2 I 17xx-xx-xx 2 1 3 3. SCH: Utslag af Delning Bskrifningen öfwer inägorne till Jarlkarbyn Byar: Norrhyttan, Westanå och Granbo å Hedemora Socken på den jord som tillhör Anders Olofsson i Granbo
 • D' Erf-Wheeler, Percy 142 990130 - Visitkort Sverige enl tryck "with the Hered, Prince of Monaco"
 • Dan, Johan Johan Dan 46 III 1747-11-26 26 novembr 1747 1 Sergiant 1 1 2 Ja (randigt + figur) se under namnteckning "sid1" N:9 Förteckning på fälttractamentte ... "sid2" Förteckning på Proviant...
 • De Bruce, A 118 990130 - Brevklipp 1742 Sverige
 • De Geer, Fabian 109 990130 - Brevklipp (1907) Landshövding Sverige (1850- ) enl blyertnot 1907 SBL-9
 • De Geer, Fabian 111 990130 - Brevklipp (1907) Landshövding Sverige (1850- ) enl blyertnot 1907 SBL-9
 • De la Gardie Axel / / / / / / / Cut fr letter / 6. De la Gardie, Axel Julius - I:232 10. De la Gardie, Axel Gabriel - I:234 / / / / / / / / /
 • De la Gardie M (U)J / / / / / / / Cut fr letter / 8. De la Gardie, Magnus Julius - I:233 / / / / / / / / /
 • DelaBarre, R F R. F. D?(P)elaBarre 167 XV 1722-07-17 d. 17: ten? Julü 1722 Rajeborg (Raseborg) 2 1 A4 3 Randigt
 • Drysell, Per 206 990130 12 Brevklipp 181(7)4-08-30 Sverige dd Stockholm
 • Dufwa, A 189 990130 - Brevklipp 1866-08-xx Sverige (1825-1883) Alfred. "Bolaget Skandias vägnar" SBL
 • Edman, Carl 128 990130 - Brevklipp Sverige Ej
 • Ehrenheim ? / / / / / / / Cut fr letter / "Ehrenmalm - I:273 1. Ehrenmalm, Lars Johan - I:273 2. Ehrenmalm, Samuel Magnus - I:274 " / / / / / / / / /
 • Ehrenheim, F ? 99 990130 - Brevklipp 1806-10-30 Sverige
 • Ekban . . . , Carl 246 990130 8 Namnlista Skräddare Sverige Upsala
 • Ekelöf Ekelöf 197a XVI 1780-10-13 d: 13. october 1780 Rokola 1 1 A6 1 Randigt
 • Ekelöf Ekelöf 197b XVI 1780-10-19 den 19: Octobr. 1780. Rokola 1 1 A6 1 Randigt
 • Ekelöf, ? F Ekelöf 220b XVI 1779-07-11 den 11: Julü 1779. Ruokola 1 1 A5 1 Randigt
 • Ekelöf, ? F G(C): F Ekelöf 219 XVI 1781-07-17 d: 17. Julü 1781 Rokola 1 1 A5 1 Randigt
 • Ekelöf, ? F G(C): F Ekelöf 220a XVI 1779-07-11 den 11. Julü 1779. Ruokola 1 1 A5 1 Randigt
 • Ekman, Carl A Carl A Ekman 212 XVI 1781-03-07 dn 7 Martü 1781. 1 1 A6 1 Randigt
 • Ekman, Carl Axel Carl Axel Ekman 215 XVI 1777-02-24 dn 24 Febr: 1777 Lindula 1 1 A5 1 Randigt
 • Ekman, Carl Axel Carl Axel Ekman 216 XVI 1776-04-03 dn 3 Aprill 1776 Hatanpä 1 1 A6 1 Randigt
 • Ekman, Carl Axel Carl Axel Ekman 217 XVI 1775-03-13 dn 13 Martü 1775 Hundila 1 1 A6 1 Randigt
 • Ekman, Carl Axel Carl Axel Ekman 218a XVI 1766-03-10 den 10 Martü 1766 Wehoniemi 1 1 A6 1 Randigt
 • Ericsson, Eric 286 990130 2 Namnlista 1890-12-10 Kassör Sverige Örebro Läns särskilda Hypoteksinrättning
 • Ericsson, G Thore 53 990130 - Visitkort Sverige
 • Erslew, Ed 63 990130 - Visitkort Professor Danmark dd Köpenhamn
 • Essen, Fredrick von 225 990130 2 Brevklipp Riksmarskalk Sverige (1831-1921) Fredrick. Strandvägen 23 SBL
 • F(T)eensberg, C ? 264 990130 16 Namnlista ? Sverige Vaukgatan 14j ?
 • F(T)ilén, A 33 990130 2 Brevklipp 1851 Sverige Bevittning. (Skara)
 • F?orsj(h)ell Joh / / / / / / / Cut fr letter / "Forshæll, Johan Henrik - I:350 Forsell och Forssell - I:348 1. Forssell, Kristian Didrik - I:348 2. Forsell, Carl Gustaf af - I:348 3. Forsell, Jakob - I:349 4. Forssell, Nils Edvard - I:349 5. Forsell, Carl Johan (John) Jacob - I:349 " / / / / / / / / /
 • F?åkrdells F ? / / / / / / / Cut fr letter / 3. Fåhræus, Fredrik Edvard - I:375 / / / / / / / / /
 • Fabrimus, Joh Joh: Fabrimus 133 XI 1735-05-19 d: 19: Maü 1735: ? Wuotzilen 1 til witnen 1 A4 1 Randigt + text Romanovitz, Gustav (Öfverste Lieutnanten)
 • Fabrimus, Joh Joh: Fabrimus 134 XI 1735-05-19 d: 19: Maü 1735: ? Wuotzilen 1 til witnen 1 A4 1 Randigt + text Romanovitz, Gustav (Öfverste Lieutnanten)
 • Fagelström, Gustaf 240 990130 10 Namnlista Fotograf Sverige Eskilstuna
 • Falck, J G ?? J G ?? Falck 112a VII 1752-06-12 12. Junü 1752 Stockholm 3 Avskrift intygar 1 A3 2 Randigt + figur
 • Falck, J G ?? J G ?? Falck 112b VII 1740-07-05 5 Julü 1740 Kandokylä dn 3 Avskrift intygar 1 A3 2 Randigt + figur
 • Faoorin, Carl Carl Fa(ll)oo(v)rin 214 XVI 1775-11-06 d 6 November 1775 Pargasala 1 1 A6 1 Randigt
 • Faudel, K 44 990130 - Brevklipp 1802-07-13 Statsminister ? Preus. Staatsminister. Dd Berlin ?.
 • Favorin, Carl Carl F(J)avorin 207b XVI 1777-05-04 d: 4 Maü 1777 Ruokola 1 1 A5 1 Randigt Tillskrift
 • Faxell, Daniel (Cronmarck) 6 990130 Brevklipp 1690 Borgmästare Sverige (1634-1705) adlad 1691 till Cronmack. SBL-släkt
 • Fin(c)?ls J?e?acu / / / / / / / Cut fr letter / Filenius, Petrus - I:335 / / / / / / / / /
 • Fleming H(J:L) / / / / / / / Cut fr letter / "Fleming - I:337, I:338 1. Fleming, Erik - I:338 2. Fleming, Klas - I:338 3. Fleming, Henrik - I:338 4. Fleming, Erik - I:338 5. Fleming, Klas - I:339 6. Fleming, Herman - I:339 7. Fleming, Lars - I:339 8. Fleming, Göran - I:340 9. Fleming, Klas - I:340 10. Fleming, Otto - I:340 11. Fleming, Klas Adolf - I:340 " / / / / / / / / /
 • Flinch?, Wilh Wilh Flinch? 88 V 1822-06-07 07 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Fock, Carl H / Carl H Fock / 9-1 / 1 / / / / / / 1 / A6 / / / / Ownernot fr book / Also signed by ? Crusenstolpe / 1 -24. Bco /
 • Forgkåll, Jac Joh ??? Joh Jac: ... Forgkåll (T?orgkått??) 156 XIII 1747-07-27 d 27 Julü 1747 2 1 A5 2 Randigt Debet / Kredit
 • Forsberg, A v 256 990130 6 Namnlista Fabrikör Sverige Pipersgatan 11
 • Forseen, Sam ?? Sam Forsell (J Amforesen) (J Amforell) ? 127x IX 1736-02-04 4 Februarü 1736 Äbo Lands Cancillie 22 12 A3 22 Randigt + figur Freudenfelt, Carl
 • Forseen, Sam Sam Forseen 102 VI 1723-09-24 27 Septembr. 1723. Åbo Läns Cancillie d: 3 "Sid 3 riven i vikningen" - - - Randigt + figur Freudenfeldt, Carl Copia
 • Forsen, Sam (avskrift) Sam Forsen (afskrift) 131a X 1735-06-27 d: 27 Junü 1735 Åbo Land Cansellie 1 afskrift 5 A3+A5 10 (Text) Charta sigillata ... Randigt A3+A5 ihopsatta med nål Köhler, Hans Reinhold
 • Forsen, Sam (trol avskrift) Sam Forsen 130 X 1735-06-27 d 27 Junü 1735 Åbo Lands Cansli 1 Troligen avskrift 1 A3 4 Randigt + figur Frudenfelt, Carl
 • Forsen, Sam (trol avskrift) Sam Forsen 130 X 1735-06-27 d 27 Junü 1735 Åbo Lands Cansli 1 Troligen avskrift 1 A3 4 Randigt + figur Köhler, Axel Hendrick (broder)
 • Forsen, Sam (trol avskrift) Sam Forsen 130 X 1735-06-27 d 27 Junü 1735 Åbo Lands Cansli 1 Troligen avskrift 1 A3 4 Randigt + figur Köhler, Clas Gustaf (broder)
 • Forsen, Sam (trol avskrift) Sam Forsen 130 X 1735-06-27 d 27 Junü 1735 Åbo Lands Cansli 1 Troligen avskrift 1 A3 4 Randigt + figur Köhler, Hans Reinhold
 • Forsen, Sam (trol avskrift) Sam Forsen 130 X 1735-06-27 d 27 Junü 1735 Åbo Lands Cansli 1 Troligen avskrift 1 A3 4 Randigt + figur Köhler, Otto Christian (broder)
 • Francken H R / / / / / / / Cut fr letter / Francken, Georg Wolfgang von - I:354 / / / / / / / / /
 • Fredrik I Fredrich 120 VIII 1741-12-17 17 Decemb: 1741 Stockholm i Rådscammaren d 1 1 A3 1 Paper letter seal saknas Randigt + text Solfwerswahn, Gustaf Öppen Refol för Capitaine Gust: Sölwerswahn att ..... des capitains Casael. ifrån d 26 Junü till godo.
 • Fredrik I Friedrich 115 VIII 1731-06-01 1 Jun˙ 1731. Stockholm i Rådscammaren 2 1 A3 2 Paper letter seal Randigt + figur Rüüth, Reinholt Gustaf Dragone Regemente Reinholt Gustaf Rüüth
 • Fredrik I Friedrich 117 VIII 1724-04-29 29 April 1724. Stockholm dn 2 1 A3 2 Paper letter seal Sölwerswahn, Gustaf
 • Fredrik I Friedrich 118 VIII 1741-08-20 20 Augusti 1741. Stockholm i Rådskammaren den 2 1 A3 2 Paper letter seal Randigt + figur Jägerhorn, Carl Gustaf
 • Fredrik I Friedrich 121a VIII 1742-02-19 19 Februarü 1742 Stockholm i Rådskammaren d 1 2 A3+A5 2+1 Paper letter seal Randigt + text A5 inklistrad på A3 Tetgren, Berndt Johan Berndt Joh: Tetgren
 • Fredrik I Friedrich 122a VIII 1750-08-21 21 augusti 1750. Stockholm i Rådscammaren den 2 3 A3+A5 2+1 2.ÖRE.SÖLFVER.MYNT. Paper letter seal Randigt + figur Ihopsatt med band Sölfwesvahn, Gustaf (Majorn Caractere)
 • Fredrik I Friedrich 137 XI 1746-01-30 d 30: Januarü 1746 4 3 A3(2)+A4 4 Pappersigill Randigt + figur Fläckig Cedersparre, Pehr (Öfverste)
 • Fredrik I Friedrich 137 XI 1746-01-30 d 30: Januarü 1746 4 3 A3(2)+A4 4 Pappersigill Randigt + figur Fläckig Freudenfelt, Carl (Capitaine)
 • Fredrik I Friedrich 137 XI 1746-01-30 d 30: Januarü 1746 4 3 A3(2)+A4 4 Pappersigill Randigt + figur Fläckig Köhler, Anna Margaretha
 • Fredrik I Friedrich 137 XI 1746-01-30 d 30: Januarü 1746 4 3 A3(2)+A4 4 Pappersigill Randigt + figur Fläckig Philp (Lieutenant)
 • Fredrik I Friedrich 137 XI 1746-01-30 d 30: Januarü 1746 4 3 A3(2)+A4 4 Pappersigill Randigt + figur Fläckig Sölfverswahn, Gustaf (Capitaine)
 • Fredrik I Friedrich 137 XI 1746-01-30 d 30: Januarü 1746 4 3 A3(2)+A4 4 Pappersigill Randigt + figur Fläckig Yxkull (Baron)
 • Freudenfeldt, Carl C Freudenfeldt 153b XIII 1734-xx-22 d 22 8ber 1734. Följo 1 1 A4 4 Red letter was seal Randigt + figur Letter Cedersparre (leöferste?) a monsieur Monsieur de Sölfverswahn Capitain de Dragons och de hylander a Helsingfors et grisbaka?.
 • Freudenfeldt, Carl C Freudenfeldt 153b XIII 1734-xx-22 d 22 8ber 1734. Följo 1 1 A4 4 Red letter was seal Randigt + figur Letter Siölfversvah, Gustaf a monsieur Monsieur de Sölfverswahn Capitain de Dragons och de hylander a Helsingfors et grisbaka?.
 • Freudenfeldt, Carl C Freudenfeldt 154 XIII 1734-12-16 d 16 Decembr 1734 Ralio 1 1 A4 4 Randigt
 • Freudenfeldt, Carl C Freudenfeldt 155 XIII 173?-xx-xx 1 1 A5 1 Randigt Bröder: Clas, Carl, Hans. Syser: Anna Greta
 • Freudenfeldt, Carl C Freudenfelt 146a XII 1734-03-20 dn 20 Marti 1734 1 afskrift 1 A4 1 Randigt Silwersvahn (Capitain)
 • Freudenfeldt, Carl C Freudnfeldt 148 XII 1734-02-28 dn 28 Feb: A: 1734 Rokola 1 Vide 1 A4 2 Randigt Frudenfelt
 • Freudenfeldt, Carl C: Freudenfeldt 149 XIII 1734-04-10 d 10 apprill 1734 Rellis ? 1 1 A4 4 Red letter was seal Randigt + figur Letter Siölfversvah, Gustaf a Monsuer Monsuier de Gustaf Siölfversvahn Capitain des Dragons a Helsingfors
 • Freudenfeldt, Carl C: Freudenfeldt 149 XIII 1734-04-10 d 10 apprill 1734 Rellis ? 1 1 A4 4 Red letter was seal Randigt + figur Letter Tettengren (Major) a Monsuer Monsuier de Gustaf Siölfversvahn Capitain des Dragons a Helsingfors
 • Freudenfeldt, Carl C: Freudenfeldt 150 XIII 1734-04-12 d 12 apprill 1734 Räljo 1 1 A4 4 Red letter was seal Randigt + figur Letter Siölfversvah, Gustaf a Monsuer Monsuier de G Siölfversvahn Capitain des Dragons a Helsingfors
 • Freudenfeldt, Carl C: Freudenfeldt 150 XIII 1734-04-12 d 12 apprill 1734 Räljo 1 1 A4 4 Red letter was seal Randigt + figur Letter Tettengren (Major) a Monsuer Monsuier de G Siölfversvahn Capitain des Dragons a Helsingfors
 • Freudenfeldt, Carl C: Freudenfeldt 151 XIII 1734-05-17 d 17: Ma˙ 1734. Ralio 1 1 A4 4 Red letter was seal Randigt + figur Letter Anna Gretta 6: á monsieur Monsieur de Sölfverswahn Capitain des Dragons dü h˙? lander? á Stockholm. Ifrån Lieutnant Frudenfelt och syster Anna Greta Koller.
 • Freudenfeldt, Carl C: Freudenfeldt 151 XIII 1734-05-17 d 17: Ma˙ 1734. Ralio 1 1 A4 4 Red letter was seal Randigt + figur Letter Breantt, And: Joh: 6: á monsieur Monsieur de Sölfverswahn Capitain des Dragons dü h˙? lander? á Stockholm. Ifrån Lieutnant Frudenfelt och syster Anna Greta Koller.
 • Freudenfeldt, Carl C: Freudenfeldt 152 XIII 1734-05-22 d 22 Ma˙ 1734. Ralio 1 1 A4 4 Red letter was seal Randigt + figur Letter Scharpentier, Ewa 2: á madame Madame Ewa Scharpentier feme de Sölfverswahn á Helsingfors.
 • Freudenfeldt, Carl Carl Freudenfeldt "Fruidenfeldt" 101 VI 17xx-xx-xx 4 1 A3 4 Randigt + figur
 • Freudenfeldt, Carl Carl Freudenfeldt 153a XIII 1734-07-02 d 2 Julj 1734. Stockholm 1 1 A4 4 Red letter was seal Randigt + figur Letter Siölfversvah, Gustaf a monsieur Monsieur de Sölfverswahn Capitain de Dragons a 5ou Logis.
 • Freudenfeldt, Carl Carl Freudenfelt 146b XII 1734-03-20 dn 16. Augusti 1734 Stockholm 1 afskrift 1 A4 1 Randigt Köhler, Anna G:
 • Freudenfeldt, Carl Carl Freudenfelt 146b XII 1734-03-20 dn 16. Augusti 1734 Stockholm 1 afskrift 1 A4 1 Randigt Silwersvahn (Capitain)
 • Freudenfeldt, Carl Carl Frudenfeldt 147 XII 1734-08-16 d 16 ayg: ? 1734 Stockholm 1 1 A4 1 Randigt + figur Köhler, Anna G:
 • Freudenfeldt, Carl Carl Frudenfeldt 147 XII 1734-08-16 d 16 ayg: ? 1734 Stockholm 1 1 A4 1 Randigt + figur Sölversvan, Gustaf (Capitain)
 • Fri . .(tz?), A H E 176 990130 - Kvittens ? på tyska.
 • Frost, B J 160 990130 - Brevklipp 1710-04-14 ? dd Helsingfors
 • Frudenfeldt, C (afskrift) C: Frudenfeldt (afskrift) 131b X 1735-03-31 d: 31 Martj 1735 4 afskrift 5 A3+A5 10 Randigt A3+A5 ihopsatta med nål Köhler, Anna Margaretha
 • Frudenfeldt, C (afskrift) C: Frudenfeldt (afskrift) 131c X 1735-03-31 d: 31 Martj 1735 A5, sida 2 afskrift 5 A3+A5 10 Randigt A3+A5 ihopsatta med nål Sölfversvahn
 • Frudenfeldt, C: (afskrift) C: Frudenfeldt (afskrift) 128b X 1734-02-25 25: feb: 1734 Ruokola d: 5 Afskrift 4 A3 7 Randigt + figur
 • Frudenfeldt, Carl C Frudenfeldt 142 XII 1734-03-26 d 26 Martj 1734 1 1 A5 1 Randigt
 • Frydell, And. 124 990130 - Brevklipp Sverige
 • Früdenfeldt, C C: Früdenfeldt 125 IX 1734-02-25 25 Febru 1734 Rokolla dn 3 1 A3 3 Red letter wax seal Randigt + figur Solfwerswahn, Gustaf (Capitein)
 • Funck, Eric ? 101 990130 - Brevklipp Sverige
 • Försseén, C C: Försseén ? 210 XVI 1777-06-05 d: 5 Junü 1777 Karjemäki 1 1 A5 1 Randigt Bremer, Jacob
 • Försseén, C C: Försseén ? 210 XVI 1777-06-05 d: 5 Junü 1777 Karjemäki 1 1 A5 1 Randigt Silfversvahn (Capitain)
 • G. S. G. S: 136 XI 1735-04-02 d. 2 . aprill 1735 1 (trolig avskrift) 1 A3 3 Randigt + figur Cedersparre (Lieutn.)
 • G. S. G. S: 136 XI 1735-04-02 d. 2 . aprill 1735 1 (trolig avskrift) 1 A3 3 Randigt + figur Köhler
 • Gadd, G G Gadd 229c XVI 1738-02-15 15 Febr. 1738 5 21 A5 41 Fläckig Liqvidations Book för Wählborne H:r Majorr Silfversvahn
 • Gadd, G G Gadd 229f XVI 1742-04-03 3: april 1742: 13 21 A5 41 Fläckig Liqvidations Book för Wählborne H:r Majorr Silfversvahn
 • Gergerfelt, H 191 990130 - Brevklipp Jurist Sverige enl not "Herman (1817-86), pres i Göta hovrätt
 • Gillbeg, N W 50 990130 6 Brevklipp Sverige dd Stockholm.
 • Gleesen, Holger 65 990130 - Visitkort Danmark dd Köpenhamn
 • Go . . modin, ? 171 990130 - Brevklipp 1810-04-28 Sverige dd Skara
 • Granberg, Olof 144 990130 - Visitkort Redaktör Sverige Redaktör af Ny illustrerad tidning, dd Sthlm.
 • Granfeldt, ? 98 990130 - Brevklipp Sverige
 • Granfeldt, Gustaf 173 990130 - Brevklipp 1848-02-10 Sverige dd Frestena.
 • Grasson, A H A H Gra(u)sson? 40 II 1825-11-28 28. Novbr 1825 Rögle 1 1 A6 1
 • Grevesm(s)(t)?len Carl A / / / / / / / Cut fr letter / Grevesmöhlen, Carl August - I:401 / / / / / / / / /
 • Grien, Ola Ola Gri(e)en 36 II 1825-11-13 13. Novbr: 1825 Rögle 1 1 A6 1
 • Gripenberg, Magnus W Magn: W: Gripenberg 122b VIII 1751-06-06 6: Junü 1751 Tavastehus d. 1 1 A5 1 Bo˙e, Otto Ernst (Capitain)
 • Gripenberg, Magnus W Magn: W: Gripenberg 122b VIII 1751-06-06 6: Junü 1751 Tavastehus d. 1 1 A5 1 Sölfversvahn, Gustaf
 • Gripenberg, Odert Joh Odert Joh: Gripenberg 78 V 1755-07-08 8. Julü 1755 Keso Lieutenants Bostålle 18 A3 36 Randigt + figur Utdrag af Husesyns ustremen tet, hållit vid _aga husesynen å Keho Lieutenants Boställe, vid nylnads och Tavastehus Läns Dragone Regimente, den 7. och följande dagar i Julü månad år 1755.
 • Groth, C P 85 990130 - Brevklipp ? Överjägmäst. Sverige ?(1818-1880) Carl Petter SBL-släkt
 • Grundström, J J: Grundström 179 XIV 1753-07-07 dn 7. Julü 1753 Lärsämukå? 1 1 A4 1 Randigt + figur Debet / Credit Silfverswah, Gustaf (Major)
 • Grundström, J J: Grundström 99 VI 1750-05-07 7. Maji 1750../ Ruehumäku dn 1 1 1/2 1 Randigt Stor brun fläck Sölwersvahn, Gustaf
 • Grundström, J N J? N: Grundström 139 XII 1736-01-31 d: 31 Januarü 1736 Åbo 1 1 A5 1 Randigt + figur Frudenfelt (Lieutenant)
 • Grundström, J N J? N: Grundström 139 XII 1736-01-31 d: 31 Januarü 1736 Åbo 1 1 A5 1 Randigt + figur Silfverswahn (Capitain)
 • Grundström, Joh Joh: Grundström 227 XVI 1738-02-21 dn 21 bebr: 1738 1 1 A6 1 Fläckig
 • Grönberg, Peter Peter Grönberg 46 III 1747-11-26 26 novembr 1747 2 (Twärsengh ?) 1 1 2 Randigt + figur se under namnteckning "sid1" N:9 Förteckning på fälttractamentte ... "sid2" Förteckning på Proviant...
 • Grönbäck, J W 229 990130 6 Namnlista Fabrikör Sverige Fredsgatan 24
 • Gumperf ?, 97 990130 - Brevklipp Sverige
 • G˙lich, Anders And: G˙lich 46 III 1747-11-26 26 novembr 1747 2 (Twärsengh ?) 1 1 2 Ja (randigt + figur) se under namnteckning "sid1" N:9 Förteckning på fälttractamentte ... "sid2" Förteckning på Proviant...
 • Gyllenberg, F Aug ? 79 990130 - Brevklipp 1848-09-13 Sverige Blyertsnot . . .aug 1815-63
 • Gyllengripp G / / / / / / / Cut fr letter / "Gyllengrip - I:425 1. Gyllengrip (Grip), Kristoffer Andersson - I:425 2. Gyllengrip, Gabriel Gabrielsson - I:425 " / / / / / / / / /
 • Gyllenstierna Gustaf / / / / / / / Cut fr letter / 9. Gyllenstierna, Gustaf Johan - I:431 / / / / / / / / /
 • Gylling, Gabriel 157 990130 - Brevklipp 1748 Landshövding Sverige (1718-91)Enl not, Landskamrer i Savolax, d1772. SBL-släkt
 • H . . . , F 245 990130 8 Namnlista Konditor Sverige Smålandsgatan 22
 • Ha . . . . . . , Carl ? 92 990130 - Brevklipp Sverige
 • Hackenburg, J W 209 990130 12 Brevklipp 181(7)4-08-30 Sverige dd Stockholm
 • Hallberg, ? ? Hallberg 56 IV 1822-04-26 26 aprill 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Hallberg, O O. Hallberg 24a II 1825-10-11 Den 11 october 1825 Tegelbruket 1 1 A5 1 Johansson, Hans (i Bierbo)
 • Hallberg, O O. Hallberg 25a II 1825-10-11 den 11 october 1825 Tegelbruket 1 1 A5 1 Jönsson, Bengt (På Bruket)
 • Hallberg, O O. Hallberg 26a II 1825-10-11 den 11 october 1825 Tegelbruket 1 1 A5 1 Also signed: Andersson, Nils
 • Hallberg, O O. Hallberg 27a II 1825-10-11 den 11 october 1825 Tegelbruket 1 1 A5 1 Also signed: J&oring;nsson, Måns
 • Hallberg, O? O? Hallberg 57c IV 1822-04-26 26 aprill 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Hallberg, O? O?: Hallberg 16 II 1825-04-20 dem 20. april 1825. Rögle 1 1 A6 1
 • Hallenberg J ? / / / / / / / Cut fr letter / Hallenberg, Jonas - I:446 / / / / / / / / /
 • Hallencrull (wallh) C / / / / / / / Cut fr letter / / / / / / / / / /
 • Halm, Andreh Andreh, Halm 30a II 1825-10-28 den 28. octber 1825 Rögle 1 1 A6 1 Also signed by Türell, J N
 • Hammarén, C 122 990130 - Brevklipp Sverige ? Carl Torsten(1884-1962)el TC far Carl Johan Emil SBL
 • Hammarhjelm, 80 990130 - Brevklipp 1848-05-08 Kapten Sverige SBL-släkt
 • Hammo(a)r, Samuel 117 990130 - Brevklipp Sverige
 • He . .efeldt, G J 81 990130 - Brevklipp Sverige
 • Hecman, E D 56 990130 - Brevklipp Kyrkohede Sverige
 • Hedenbergh T(B) von / / / / / / / Cut fr letter / / / / / / / / / /
 • Hedgren, Joh. Jak. 208 990130 12 Brevklipp 181(7)4-08-30 Sverige dd Stockholm
 • Hedrén, Joh Jak 89 990130 - Brevklipp 1837 Sverige (1775-1861), SBL
 • Hefrister (Gefrister), K(H) K: H(G)rustt Hefrister (Gefrister), K(H) 12 II 1825-01-25 den 24. Jan: 1825 Rögle 1 1 A6 1
 • Hegardt, Gustaf 205 990130 5 Brevklipp 1853-08-27 Sverige dd Stockholm, bevittning. SBL-släkt
 • Hellerberg, N G N: G: H(W)ellerberg 127 IX 1735-02-27 27 Februarij 1735 1 Vidi 1 A4 1 Randigt + figur Sölfverswahn, Gustaf jag Philip Örnstedt Copia
 • Hellholtz, J ? J: (Hellholtz ?) (_v Usoth) (J: sv(r)les(h)oth ? ?) 119 VIII 1741-10-14 14. october 1741. Qvarnb˙ (Quarnb˙) 2 Ej fullständig pga borttaget sigill 1 A3 2 Sigill borttaget Randigt + liten figur Sölfwersvahn, Gustaf Berndt Johan Tetgreen (Majoren) Fullmakt för Captaine Solfwersvahn, att vara Capitaine wid Nedre Gulloxe Companie och Nylands Dragone ...
 • Hereman, Georg Georg Hareman 33 II 1748-02-22 22 Feb: 1748 Åbo 1 1 1/2 1 Randigt + figur Silfverswan, Gustaf ...på min hoos wälborne herr Capatin Gustaf Silfwersvan war ägande forrdrar är mig gienom wälborne från Capitenskan Ivant Geflererot "?", Att grundar de Dig Köpt som ...
 • Hereman, Georg Georg Hareman 34 II 1748-06-16 16 Jun˙ 1748 Åbo d 1 x 2 1 1 1 randigt Vikskador Sölfverswan, Gustaf Captn Wälborne herr Gustaf Sölferswan ...
 • Hermelin, Nils 194 990130 2 Brevklipp Sverige Se not SBL-släkt
 • Hernberg, ? (afskrift) O ? Hernberg (afskrift) 131b X 1735-03-31 d: 31 Martj 1735 4 afskrift 5 A3+A5 10 Randigt A3+A5 ihopsatta med nål Köhler, Clas Gustaf (broder)
 • Herselgren, Joh Joh Herselgren 3 I 1822-04-06 d. 6. Aprill 1822 Rögle 1 1 A6 1 Svensson, Åke (i Wälinge)
 • Herselgren, Joh Joh Herselgren 3 I 1822-04-06 d. 6. Aprill 1822 Rögle 1 1 A6 1 Tyrell (Befattningsman)
 • Hesselgren, Joh Joh Hesselgren 97 VI 1822-06-xx xx Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Hierpe, Eric Eric Hierpe (Hierne) 175 XIV 1756-05-31 d: 31. Maji 1756 Larpola 1 1 A5 1 Randigt+ text Debet / Credit Silversvahn (Öfverste Lieutenant)
 • Hierpe, Eric Eric Hierpe (Hierne) 177 XIV 1755-03-17 den: 17. Martü 1755 Kalho 1 1 A5 1 Randigt+ text
 • Hierpe, Eric Eric Hierpe (Hierne) 178 XIV 1754-03-26 d: 26: Martü 1754 Ruokola 1 1 A5 1 Randigt+ text
 • Hierpe, Eric Eric Hierpe (Hierne) 180 XIV 1750-06-04 d. 4 Junü 1750. Joutjinermi ? 1 1 A6 1 Randigt
 • Hierta, ? 26 990130 2 Brevklipp 1850 / 1868 Sverige Bevittning.
 • Hieselgren, P ? 166 990130 - Brevklipp Sverige
 • Hil(n)deström, ? 24 990130 2 Brevklipp Sverige
 • Hill(n)deström, ? 28 990130 - Brevklipp Sverige
 • Hinchz?, G G Hin(chz)(cB) 81 V 1822-06-21 21 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Hirn, C.? J.(F) Hirn 201 XVI 1781-07-21 den 21. Julü 1781. Ruokola 1 1 A5 1 Randigt + figur
 • Hjort, Fredrik 138 990130 - Brevklipp Kompositör Sverige Enl blyertsnot Kompositör SBL-släkt
 • Hoeland, J H v(on) 153 990130 - Brevklipp 1775-10-31 Sverige dd Stockholm. SBL-släkt
 • Hofsten B? / / / / / / / Cut fr letter / / / / / / / / / /
 • Hogg Johan / / / / / / / Cut fr letter / / / / / / / / / /
 • Holmström, W? W? Holmström 35 II 1825-11-10 d 10 November 1825. Åstorp 1 1 A4 1
 • Holts, Aug 258 990130 7 Namnlista Grosshandlare Sverige Drottninggatan 29a
 • Hougberg Hougberg 136 XI 1735-04-02 d. 2 . aprill 1735 3 (trolig avskrift) 1 A3 3 Randigt + figur Freudenfelt (Lieutn.)
 • Humble, Joh; (avskrift) Joh: Humble (afskrift) 131a X 1735-06-27 d: 27 Junü 1735 Åbo Land Cansellie 2 afskrift 5 A3+A5 10 Randigt A3+A5 ihopsatta med nål Sölfversvahn
 • Hårdh C G / / / / / / / Cut fr letter / "Hård - I:530 1. Hård, Peder Olofsson - I:530 2. Hård, Carl Gustaf - I:530 3. Hård, Johan Ludvig - I:531 4. Hård, Carl Gustaf - I:531 5. Hård, Gustaf - I:531 6. Hård, Carl - I:532 " / / / / / / / / /
 • Hägerfelt Isac / / / / / / / Cut fr letter / / / / / / / / / /
 • Högberg, Casper 198 990130 - Protokoll 1884-11-24 Sverige SBL-släkt
 • Höpken ?D von / / / / / / / Cut fr letter / "Höpken, von - I:537 1. Höpken, Daniel Niklas von - I:538 2. Höpken, Anders Johan von - I:538 3. Höpken, Carl Fredrik von - I:539 4. Höpken, Carl Otto von - I:539 " / / / / / / / / /
 • Höpken, Carl Fredrik von C: F: v: Höpken 122a VIII 1750-08-21 21 augusti 1750. Stockholm i Rådscammaren den 2 3 A3+A5 2+1 2.ÖRE.SÖLFVER.MYNT. Paper letter seal Randigt + figur Ihopsatt med band Sölfwesvahn, Gustaf (Majorn Caractere)
 • Ingberg, Hen Hen: Ingberg 196 XVI 1781-xx-xx 1781. 1 1 A4 1 Randigt + text Nota
 • Ingelman, G G 298 990130 - Namnlista Sverige ?? Om autograf / namnteckning
 • Ingelsson, Nils Nils Ingelsson 20 II 1827-08-10 den 10. augs:1827 Rögle 1 1 A6 1 Flinck (Lagmanskan)
 • Ingelsson, Nils Nils Ingelsson 20 II 1827-08-10 den 10. augs:1827 Rögle 1 1 A6 1 Tyrell (Befattningsman)
 • Ingman Ingman 229n XVI 1754-03-05 5 Martü 1754 24 21 A5 41 Fläckig Liqvidations Book för Wählborne H:r Majorr Silfversvahn
 • Ingman Ingman 229p XVI 26 21 A5 41 Fläckig Liqvidations Book för Wählborne H:r Majorr Silfversvahn
 • Ingman Ingman 229u XVI 32 21 A5 41 Fläckig Ehrnström Liqvidations Book för Wählborne H:r Majorr Silfversvahn
 • Ingman Ingman 229v XVI 33 21 A5 41 Fläckig Ehrnström Liqvidations Book för Wählborne H:r Majorr Silfversvahn
 • Ingman, Henr Henr: Inymeur? 229m XVI 1752-03-18 18 Martü 1752 23 21 A5 41 Fläckig Liqvidations Book för Wählborne H:r Majorr Silfversvahn
 • Ingman, Henr Henr: Inymeur? 230a XVI 1752-03-18 10 14 A5 15 ? Räkning och Kvittence Book för Ruokola gård .....
 • Isans, Magnus 221 990130 - Brev 1883-01-22 Sverige
 • J(F)a(ee)gerström, N ? 184 990130 - Brevklipp 1862-04-02 Sverige
 • Jalijer, A ? A. Jalijer ? (Julijer ?) (Jallier ?) 120 VIII 1741-12-17 17 Decemb: 1741 Stockholm i Rådscammaren d 1 1 A3 1 Paper letter seal saknas Randigt + text Solfwerswahn, Gustaf
 • Jalijer, A ? A. Jalijer ? (Julijer ?) (Jallier ?) 121a VIII 1742-02-19 19 Februarü 1742 Stockholm i Rådskammaren d 1 2 A3+A5 2+1 Paper letter seal Randigt + text A5 inklistrad på A3 Söfwersvahn, Gustaf Berndt Joh: Tetgren Confirmations fullmakt för Gust: Sölwersvahn på Compagnie vid Nylands dragoner.
 • Jansson, J 250 990130 8 Namnlista extra prov läk Sverige Sundbyberg
 • Jansson, Jan Jan Jansson 104 VI 1754-07-04 4. Julü 1754:/ Cruiala"?" d 3 Kontrasign. 1 1 3 Randigt + figur Cedersparre, (Öfverste)
 • Jegersköld C ?rd / / / / / / / Cut fr letter / / / / / / / / / /
 • Johansson, A 294 990130 - Namnlista Sverige
 • Johansson, A J 295 990130 2 Namnlista Sverige
 • Johansson, Bruno 293 990130 2 Namnlista Tyskland dd Stuttgart, Staelin
 • Johansson, Gust H I Gust H I Johansson 57d IV 1822-04-30 30 aprill 1822 Rögle 2 1 A6 2
 • Johansson, Hans Hans Johansson 24b II 1825-10-12 den 12. octbr 1825 Rögle 1 i Bierbo 1 A5 1
 • Johansson, J (G) 297 990130 2 Namnlista Sverige
 • Johansson, Thomas Thomas Johnsson (Laarilo) 193 XVI 1780-09-22 dn 22. September. 1780 Karhala 1 1 A4 1 Randigt + figur Johansso, Thomas
 • Johansson, Wellbyn 296 990130 - Namnlista Sverige
 • John, Göst Lieb Göst Lieb ? John(s) 222 XVI 1781-04-04 den 4: Aprill 1781: Tavastehus 1 1 A5 1 Randigt + figur Silfversvahn (Capitain)
 • John, Göst Lieb Göst Lieb ? John(s) 224 XVI 1781-03-12 den 12: Martü 1781: Harnilla 1 1 A6 1 Randigt
 • Jonsson, Bengt Bengt Johnsson 25b II 1825-10-12 den 12. octbr 1825 Rögle 1 1 A5 1
 • Jurin, H ? 82 990130 - Brevklipp Sverige
 • Justander, Bechil? Berchiel? Justander 225 XVI 1780-01-25 d 25. Januarü 1780 Sveaborg 1 1 A4 1 Randigt Fläckig Silfversvahn
 • Jönsson, Bengt Bengt Jönsson 57b IV 1822-04-26 26 aprill 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Jönsson, Hans Hans Jönsson i Tånga 98 VI 1822-06-03 3 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Jönsson, Måns Måns Jönsson 27b II 1825-10-12 den 12. october 1825 Tegelbruket 1 1 A5 1 Also signed: Hallberg, O
 • Jönsson, Nils Nils Jö:nsson 23 II 1825-10-08 den 8. october 1825. Rögle 1 1 A6 1
 • Jönsson, Nils Nils Jönsson 54 IV 1822-04-24 24 april 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Jönsson, Nils Per Pehrs 55a IV 1822-04-26 26 april 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Jönsson, Sven Sven Jönsson 11 II 1825-01-22 d: 22. Jan: 1825 Rattaryd 1 1 A4 1
 • Karl XII Carolus 116 VIII 1701-11-07 7. Novvemb: 1701. Wärgen d: 2 1 A3 2 Paper letter seal (teipad), Vikskador Sölfwerswan, Gustaf (Lientenant)
 • Kelos(öf), _ _ en A _ _ en A Kelos(öf) 106 VII 1754-07-12 12 Julius 1754 Stockholm 4 1 A4 4 Randigt + figur Schagerström
 • Kelos(öf), _ _ en A _ _ en A Kelos(öf) 109 VII 1752-06-12 12 Junü 1752 Stockholm 4 Letter 1 A4 4 Randigt + text Red wax letter seal Köhler, Adam Otto von (Öfverste Lieutnanten)
 • Kemyll Joh M / / / / / / / Cut fr letter / / / / / / / / / /
 • Kihlgren, M 30 990130 - Brevklipp 1795-05-21 Militär Sverige dd Carlscrona 21:a maji 1795.
 • Kihlmark, E R 282 990130 - Namnlista 1887-02-26 Dir ledamot Sverige Örebro Läns särskilda Hypoteksinrättning
 • Kihlstrand, L 253 990130 6 Namnlista Disponent Sverige Regeringsgatan 75b
 • Kindeström, ? 78 990130 - Brevklipp Sverige
 • Kinmanson, S ? 197 990130 2 Brevklipp Sverige SBL-släkt
 • Kiseleff, N ? 150 990130 - Brevklipp Teaterdirektör Sverige enl blyertsnot "Teaterdirektör", dd Sthlm.
 • Kiöhler, Hans von H: v: Kiöhler 144 XII 1735-04-17 dn 17: aprill 1735 Stockholm 1 (troligtvis ej egenändig) 1 A5 1 Randigt Thin paper Sölfverswahn, Gustaf (Capitain)
 • Kjellin, C G? 249 990130 8 Namnlista ? Sverige Waxholm
 • Klinckowström, R 45 990130 - Brevklipp 1854-03-31 Överste Sverige (1816-1902) Rudolf Mauritz. Dd Kungl slottet. Politiker. SBL-2
 • Kohler, Hans Reinh. von Hans Reinh: v: Köhler 125 IX 1734-02-25 25 Febru 1734 Rokolla dn 3 1 A3 3 Red letter wax seal Randigt + figur Solfwerswahn, Gustaf (Capitein) Till Wittne
 • Kohler, Hans Reinholt von Hans reinholt von Kohler 126 IX 1734-02-22 22 Februaij 1734 Rokola d 1 1 A4 1 Randigt + text Frydebfekt, Carl Carl Frudenfelt (Lieutenaten)
 • Kohler, Margareta von Margareta v Kohler 125 IX 1734-02-25 25 Februarij 1734 3 1 A3 3 Red letter wax seal Randigt + figur Solfwerswahn, Gustaf (Capitein) Tillskrift
 • Kreuger, J 201 990130 5 Brevklipp 1853-08-27 Sverige (1782-1858) Johan Henrik. dd Stockholm SBL
 • Krook, Axel 187 990130 - Brevklipp Publisist Sverige (1831-1893). SBL
 • Krook, Carl Carl Krook 185 XIV 1763-04-30 dn: 30: april 1763 Råustinland ? 1 1 A5 1 Randigt Carpentier, Eva Margaretha
 • Krook, Carl Carl Krook 187a XIV 1761-04-01 d 1 aprilis 1761. Lindälm 1 1 A5 1 Randigt
 • Krook, Carl Carl Krook 187b XIV 1761-04-01 d 1 aprill 1761. Lindälm 1 1 A5 1 Randigt
 • Krook, Carl Carl Krook 191 XIV 1760-06-09 d 9: junü 1760. Ofuakale ? 1 1 A5 1 Randigt
 • Kroon, Carl Carl Kroon (Krook) 174 XIV 1756-09-16 d 16 Septembr: 1756, - 1 1 A6 1
 • Krusenstierna H von / / / / / / / Cut fr letter / / / / / / / / / /
 • Krusenstierna S(A) E H von / / / / / / / Cut fr letter / "Krusentierna, von - I:618 1. Krusenstierna, Filip - I:618 2. Krusenstierna, Maurits Peter von - I:618 3. Krusenstierna, Salomon Mauritz von - I:618 4. Krusenstierna, Julius Edvard von - I:619 " / / / / / / / / /
 • Kunth, J (G) J (G) Kunth (Hunth) 5 I 1822-03-29 d. 29 mars 1822 1 1 A6 1 Flinck (Lagmanstian)
 • Kvist ? Johan / / / / / / / Cut fr letter / / / / / / / / / /
 • Köhler, Anna Margaretha von (afskrift) Anna Margaretha von Köhler (afskrift) 128c X 1734-02-25 25: feb: 1734 Ruokola d: 6 Afskrift 4 A3 7 Randigt + figur
 • Köhler, Hans Reinh: v: (afskrift) Hans Rinh: v: Köhler (afskrift) 128b X 1734-02-25 25: feb: 1734 Ruokola d: 5 Afskrift 4 A3 7 Randigt + figur
 • Köhler, Hans Reinhold von Hans Reinhold v Köhler 145 XII 1734-03-01 d 1 Martij 1734 Rockola 1 (egenhändig ?) 1 A5 1 Randigt + figur Frudenfelt (Lieutnant)
 • Köhler, Hans von H: v. Köhler 143 XII 1735-04-11 dn 11 aprill 1735 Gerdrutta 1 1 A5 1 Randigt Silfverswan, Gustave (Capitain)
 • Lagerberg S / / / / / / / Cut fr letter / "Lagerberg - II:3 1. Lagerberg, Sven - II:3 2. Lagerberg, Carl - II:4 3. Lagerberg, Carl Sven Axel - II:4" / / / / / / / / /
 • Lagerberg, R 110 990130 - Brevklipp Sverige SBL-släkt
 • Lagergren, 243 990130 8 Namnlista Konsul Sverige Kungsträdgårdsgatan
 • Lagerheim, O J 35 990130 5 Brevklipp 1831-12-31 Sverige dd Stockholm. SBL-släkt
 • Land...., M E M. E. Land(söll) 32 IIc 1825-11-05 den 5. Novbr 1825. Rögle 1 1 A6 1 T˙rell
 • Landberg, Carlo 175 990130 - Brevklipp Sverige dd Grand Hotel, Stockholm
 • Lang, A A: Lang 158a XV 1726-12-01 d 1 Decemb: 1726 1 1 A5 1
 • Larsson Engeström 68 990130 - Brevklipp Sverige
 • Latsböhm, H H: Latsböhm "Latsbohm ?" 100 VI 1761-07-28 11 3 A3 11 Randigt + text och randigt + figur Uggla (Lieutenant) Afskrift ... Afskrift
 • Leonsson, Möns Möns Leönsson 15 II 1825-04-11 den 11. april 1825 Rögle 1 Röklare på Länhult 1 A6 1
 • Leopold, Wil Wil: Leopold 88 VI 1752-06-xx Juni 1752.. 7 - - - Randigt + figur Sölfversvahn, Gustav Myttälä Capitains Boställe 1752 Åhrs Husesyn Afskrift Afskrift
 • Lernowius, Gust. 149 990130 - Brevklipp (1739) Sverige enl blyertsnot
 • Lesson, Gustaf 230 990130 6 Namnlista Fotograf Sverige Eskilstuna
 • Lewenhaupt,Carl Emil C E Lewenhaupt 119 VIII 1741-10-14 14. october 1741. Qvarnb˙ (Quarnb˙) 2 1 A3 2 Randigt + liten figur Tetgreen, Berndt Johan Berndt Johan Tetgreen (Majoren)
 • Lidin, _ _: Lidin 89 VI 1755-09-23 23. Septr. 1755 Åbo ... 3 1 1 Randigt + figur Wialenius, Joh. Afskrift ... Afskrift
 • Lidin, H H Lidin 98 VI 1751-01-25 28 Januari 1751:/ Åbo LänsLands Cancellie d: 3 Kontrasignerad - - - 4. ÖRE. SOLFVER. MYNT Hans Bergman Randigt + figur Vikt som brev Schult, Nicleas Kungl Maj:ts till Sverige land Brefvors till Öehver Brin Allernådigste Konungs, _vo Ban och Sårordnad, Landshöfdinge, Öfver Åbo och Björneborgs Län med Åland, Jag Jean Georg Lillienberg ...
 • Lilius, Museul ? Musäel ? Lilius 113 VII 1763-06-14 14: Junü 1763 Åbo dn 2 1 A3 2 Randigt Charpentier, Eva Margareta
 • Lilius, Museul ? Musäel ? Lilius 113 VII 1763-06-14 14: Junü 1763 Åbo dn 2 1 A3 2 Randigt Silfversvahn (Öfverste Lieutenanten)
 • Lilius, Museul ? Musäel ? Lilius 113 VII 1763-06-14 14: Junü 1763 Åbo dn 2 1 A3 2 Randigt Silfversvahn, Henric Robert
 • Lilius, Museul ? Musäel ? Lilius 113 VII 1763-06-14 14: Junü 1763 Åbo dn 2 1 A3 2 Randigt Silfversvahn, Leonard (Majoren)
 • Lilius, Museul ? Musäel ? Lilius 114 VII 1763-06-22 22: Junü 1763. Åbo dn 3 1 A3 3 Randigt Silfversvahn, Leonard (Majoren) Majoren Leonard Silfversvahns testamente
 • Lillie . . .wt, N 158 990130 - Brevklipp Landshövding Sverige Enl not vPresident i Götha Hovrätt, d1737
 • Lilliecloo(t), ? 76 990130 - Brevklipp 1862-09-09 Sverige dd Stockholm Ej
 • Lilliecloo(t), ? 87 990130 - Brevklipp 1867-01-15 Sverige dd Stockholm Ej
 • Lilliehöök, . o ? 131 990130 - Brevklipp Sverige dd Stockholm SBL-släkt
 • Lilliehöök, ? 125 990130 - Brevklipp Sverige SBL-släkt
 • Lilliehöök, ? 164 990130 - Brevklipp 1819-06-05 ? Sverige SBL-släkt
 • Lilliehöök, ? 165 990130 - Brevklipp Sverige SBL-släkt
 • Lillienberg, Jean Georg - 98 VI 1751-01-25 28 Januari 1751:/ Åbo LänsLands Cancellie d: 3 Kontrasignerad - - - 4. ÖRE. SOLFVER. MYNT Hans Bergman Randigt + figur Vikt som brev och med helt rött lacksigill Salovü, Anders Kungl Maj:ts till Sverige land Brefvors till Öehver Brin Allernådigste Konungs, _vo Ban och Sårordnad, Landshöfdinge, Öfver Åbo och Björneborgs Län med Åland, Jag Jean Georg Lillienberg ...
 • Lillienberg, Jean Georg Jean Georg Lillinberg 98 VI 1751-01-25 28 Januari 1751:/ Åbo LänsLands Cancellie d: 3 1 A3 3 4. ÖRE. SOLFVER. MYNT Hans Bergman Randigt + figur Vikt som brev och med helt rött lacksigill Sölfversvahn, N Kungl Maj:ts till Sverige land Brefvors till Öehver Brin Allernådigste Konungs, _vo Ban och Sårordnad, Landshöfdinge, Öfver Åbo och Björneborgs Län med Åland, Jag Jean Georg Lillienberg ...
 • Lillienf(s)f(t)ed J / / / / / / / Cut fr letter / Lillienstedt, Johan - II:61 / / / / / / / / /
 • Lillienstrand, C 210 990130 12 Brevklipp 181(7)4-08-30 Sverige dd Stockholm
 • Lilljewall, Samuel 22 990130 Brevklipp Sverige
 • Lindh, Henric Henric Lindh 157b XIII 1763-02-07 d: 7: Februarü 1763 Orikvesi 1 1 A6 1 Randigt
 • Lindisjö, ? 237 990130 10 Namnlista ? Sverige Upsala
 • Lindmark, ? O 96 990130 - Brevklipp Teaterdirektör Sverige enl blyertsnot SBL-släkt
 • Lindström, H ? H ? Lindström 34 II 1825-02-14 År 1825 d 14. Febriar˙ 1 1 A4 1 Langberg (Kusk)
 • Lindström, Harry Harry Lindstöm 37 II 1825-11-14 14. Novbr 1825. Rögle 1 1 A5 1 T˙rell
 • Lindwall, P G 141 990130 - Visitkort Musikdirektör Sverige Enl blyertsnot Musikdirektör Ej
 • Littorin, A P 276 990130 16 Namnlista Sverige Norra Smedjegatan 8 Ej
 • Liwen Hans Hinrik von / / / / / / / Cut fr letter / "Liewen, von - II:50 1. Liewen, Berhard von - II:50 2. Liewen, Hans Henrik von - II:50 3. Liewen, Hans Henrik von - II:50 4. Liewen, Berndt Vilhelm von - II:51" / / / / / / / / /
 • Ljungquist, Axel 247 990130 8 Namnlista Tandläkare Sverige Upsala Ej
 • Loffman, Carl Gust Carl Gust Loffman "Löffman alt Lotsman" 82 V 1755-07-08 8. Julü 1755 Keso Lieuts Boställe dn 4 1 1 4 Randigt + text Gripenberg (Lieutenant)
 • Longberg, Olof Olof Longberg 22 II 1825-09-26 den 26te Septber 1825 Rögle 1 1 A6 1 Tyrell (Befattningsman)
 • Lougberg, J ?? J? L?ougberg 135 XI 1735-03-23 d. 23. Martü 1735. Ruokola 2 till wittnen 1 A3 2 Randigt + figur Solfversvahn, Gustav (Capitain)
 • Lo˙man, Carl Gust Carl Gust Lo˙man 78 V 1755-07-xx 7. och följande dagar i Julü månad år 1755. Keso Lieutenants Bostålle - - - Randigt + figur Gripenberg (Lieutenanten) Utdrag af Husesyns ustremen tet, hållit vid _aga husesynen å Keho Lieutenants Boställe, vid nylnads och Tavastehus Läns Dragone Regimente, den 7. och följande dagar i Julü månad år 1755.
 • Lo˙man, Carl Gust: Carl Gust: Lo˙man 105 VII 1754-08-26 26. aug.. 1754 Ruocola dn 3 2 1 , A3 4 12. ÖRE. SÖL: MYNT ... Helsingfors Lands Concillie d. 16 sept. 1755. J Stineus Silfversvahn, Gustaf
 • Lröglånge?, ? ?: ?Leöglånge? 39 II 1825-11-28 28. Novbr 1825. Rögle 1 1 A5 1
 • Ludeke, J A A 212 990130 12 Brevklipp 181(7)4-08-30 Sverige dd Stockholm Ej
 • Lund, M / M Lund / 13-2 / 1 / prob after 1842 / / / / / 1 / A6 / 1 / / Lines / Ownernote fr book in pencil / Also signed by O J Bråkenhielm / /
 • Löding, T W 232 990130 6 Namnlista Husägare Sverige Storgatan 29 Ej
 • Löfgren, Ant. 179 990130 - Brevklipp 1851-xx-25 Sverige Ej
 • Lönsrslo˙, Ola "?" Ola Lönsrslo˙ "?" 51 III 1752-02-12 12 febr. 1752 Lackdeutaka dn 1 1 1/2 1 Randigt + figur Naukléer, Enoch N:18 Till Majoren Wälborne herr Gustaf Sölfverswahn. _ _ ordre, behagade herr Regements ... högaktas Enoch Naukléer för min räkning betala ...
 • Löwengren G M / / / / / / / Cut fr letter / / / / / / / / / /
 • Löwenhielm G? / / / / / / / Cut fr letter / "Löwenhielm - II:111 1. Löwenhielm, Carl Gustaf - II:111 2. Löwenhielm, Gustaf Carl Fredrik - II:112 3. Löwenhielm, Carl Axel - II:113 4. Löwenhielm, Carl Gustaf - II:113 " / / / / / / / / /
 • Löwenhielm, G C F 43 990130 - Brevklipp 1804-10-05 Diplomat Sverige (1771-1816). Gustaf Carl Fredrik. Dd Stlm SBL
 • Lövenstreth, S? Sö? Lövenstreth 211 XVI 1777-01-25 dn. 25 Jan 1777, 1 1 A6 1 Randigt Silfversvahn
 • Malmskiöld ? / / / / / / / Cut fr letter / "1. Palmskiöld, Erik - II:265 2. Palmskiöld, Elias - II:265 " / / / / / / / / /
 • Malmström S F / / / / / / / Cut fr letter / "Malmström - II:118 1. Malmström, Bernhard Elis - II:118 2. Malmström, Carl Gustaf - II:119 Malmström, Johan August - II:119 Malmström, Per - II:120 " / / / / / / / / /
 • Manckfelt, Theofr. 192 990130 - Brevklipp 1836 Sverige enl stäpel på baksidan Eskilstuna 1836-xx-xx Ej
 • Mandelgren, N Månsson 67 990130 - Brevklipp Tecknare Sverige (1813-1899) Nils SBL
 • Martin, ? 257 990130 7 Namnlista Auditor Sverige SBL-släkt
 • Mathsson, Johan Johan Mathsson (Reikilas) 193 XVI 1780-09-22 dn 22. September. 1780 Karhala 1 1 A4 1 Randigt + figur Mathsson, Laurila och Johan
 • McKrebs, Otto Otto Mckrebs "? Mvkrebs alt mv Krebs alt M v(von) Krebs" 74 IV 1738-03-25 28 Martü 1738 Helsingfors 1 1 1/2 1 Randigt + figur Sölfversvahn, Leonhard
 • Meleen, Anders A: Meleen 10 I 1774-12-06 6 December 1774 Ruokola d. 7 Inspector 2 4 7 Räkning vid Ruokola gård som uti ...
 • Meleen, Anders A: Meleen 11 I 1775-03-11 11 Mart˙ 1775 Ruokola 4 Inspector 1 2 4
 • Meleen, Anders A: Meleen 13 I 1775-03-28 28 Mart˙ 1775 Ruokola 3 Inspector 1 1 4 Debet ... Anders Meleen,
 • Meleen, Anders A: Meleen 15 I 1774-12-29 29 December 1774 Ruokola d. 2 Inspector 1 1 2 Förteckning över ...
 • Meleen, Anders A: Meleen 17 I 1774-01-30 30 januar˙ 1774 Helsingfors d 1 Inspector 1 1/3 1
 • Meleen, Anders A: Meleen 18 I 1775-12-20 20. December 1775 Ruokola d: 1 Inspector 1 1/2 1
 • Meleen, Anders A: Meleen 21 I 1775-09-30 30 Septemer 1775 Ruokola d 1 Inspector 1 1/2 1 Debet ...
 • Meleen, Anders A: Meleen 23 I 1775-09-30 30 Septemer 1775 Ruokola d 1 Inspector 1 2 2 Ja
 • Mennander, Andreas And: Mennander 133 XI 1735-05-19 d: 19: Maü 1735: ? Wuotzilen 1 til witnen 1 A4 1 Randigt + text Romanovitz, Elisabeth
 • Mennander, Andreas Andreas Mennander 134 XI 1735-05-19 d: 19: Maü 1735: ? Wuotzilen 1 til witnen 1 A4 1 Randigt + text Cedersparre, Pehr (Öfverste Lieutnanten)
 • Mennander, Jacob Jacob Mennander (? Ländsman) 193 XVI 1780-09-22 dn 22. September. 1780 Karhala 1 1 A4 1 Randigt + figur Mårtensson, Maths
 • Mennander, Jacob Jacob Mennander (Repas Länsman) 195b XVI 1781-02-22 d: 22 februarü 1781 Polkano 1 1 A4 1 Randigt + liten figur Silversvahn, Gustav Emanuel (Capitain)
 • Mennander, Jacob Jacob Mennander 200 XVI 1781-10-18 den 18. october 1781. Ruskola 1 1 A5 1 Randigt + figur Silfversvahn, Gust. Emanuel
 • Mennander, Jacob Jacob Mennaner 209 XVI 1779-03-01 d. 1 martü 1779 Tomala 1 1 A6 1 Randigt
 • Mennander, Jacob Jacob Mennaner 213a XVI 1780-04-21 21. aprill 1780 Ruokola 1 1 A6 2 Randigt Blomstedt, Johan (inspector)
 • Mennander, Jacob Jacob Mennaner 213b XVI 1780-04-21 21. aprill 1780 Ruokola 1 1 A6 2 Randigt Tillskrift Blomstedt, Johan (inspector)
 • Mennander, Jacob Jacob Mennaner 213c XVI 1780-06-06 d. 6. aprill 1780 Ruokola 1 2 A6 2 Randigt Tillskrift
 • Mennander, Jacob Jacob; Mennander 221 XVI 1781-11-30 Den 30. November 17:81. Ruokola 1 1 A5 1 Randigt Silversvahn, Gust Emanuel (Capitain)
 • Menström, C ? 126 990130 - Brevklipp Sverige Ej
 • Mozelius L / / / / / / / Cut fr letter / / / / / / / / / /
 • Mozelius L / / / / / / / Cut fr letter / Montelius, Gustaf Oscar Augustin - II:147 / / / / / / / / /
 • Munthe, J A 38 990130 5 Brevklipp 1831-12-31 Sverige dd Stockholm. SBL-släkt
 • Munthe, J A 46 990130 6 Brevklipp 1831-12-31 Sverige dd Stockholm. SBL-släkt
 • Murray, Axel 271 990130 16 Namnlista Apotekare Sverige Regeringsgatan 63 SBL-släkt
 • Myer, ? 174 990130 - Brevklipp Sverige dd Grand Hotel, Stockholm Ej
 • Möller, Fru 231 990130 6 Namnlista Sverige Styrmansgatan 3
 • N(u)landsh(s)eh(k)est / / / / / / / Cut fr letter / / / / / / / / / /
 • Nackhoff H J / / / / / / / Cut fr letter / Nauckhoff, Henrik Johan - II:173 / / / / / / / / /
 • Naucleer ?, A ? 105 990130 - Brevklipp Sverige ?Nauclér - SBL-släkt Se Anm
 • Naukleer, Enoch En: Naukleer 62 III 1736-02-11 11. febrs. 1736 Hongola d. 1 1 1 2 Randigt + figur Sölfverswahn, Gustaf 5. Liquid med Wälborne ... Capitain Gustaf Sölversvahn angående ...
 • Naukleer, Enoch En: Naukleer 72 IV 1746 "?" 2 1 A3 3 Randigt + figur Sölfversvahn Liquid med Majoren Wälborna herr ...
 • Naukleer, Enoch Enoch Naukleer 38 III 1744-11-16 16: Novemb. 1744 Hongola dn 1 1 1 1 Randigt fläckar, vikskador Solfversvahn, Gustaf N:1 Liquid med Capitainen Wälboune herr Gustaf Solfverswahn, angående thes lön och leons utstylden vid ...
 • Naukleer, Enoch Enoch Naukleer 39 III 1746-04-04 4: April: 1746 Hongola d: "St ?" 1 1 1 1 Randigt + text Sölfversvahn, Gustav N:2 Liquid med Capitainen Wälboune herr Gustav Sölfversvahn: angående 1744 års fined guartals lön och 1745: års hastera fördeso: ...
 • Naukleer, Enoch Enoch Naukleer 40 III 1746-04-04 4: April: 1746 Hongola d: "St ?" 1 1 1 1 Randigt + figur Sölfversvahn, Gustav N:3 Liquid med Capitainen Wälboune herr Gustav Sölfversvahn: angående 1745 års hasten haste wäntta och fördel kembs: ...
 • Naukleer, Enoch Enoch Naukleer 41 III 1749-03-17 17. Martü 1749 Hongola d: "St ?" 1 1 1 1 Randigt + text Sölfversvahn, Gustav N:4 Afräctning och Liquid med Under hullola Compagnie Capitainen Wälboune herr Gustav Sölfversvahn angående des lön och leons ut flyeden för åhr 1748. ...
 • Naukleer, Enoch Enoch Naukleer 42a III 1747-07-23 23. Julü 1747 Hongola d: "St ?" 1 2 A3 3 Randigt + figur Sölfversvahn, Gustav N:5 Afräkning och Liquid med Capitainen ... Weder ... Compagnie Wälboune herr Gustav Sölfversvahn angående des 1744 års 4de quartals samt 1745 och 1746 årens komer ...
 • Naukleer, Enoch Enoch Naukleer 43 III 174x-xx-xx 1 1 1 1 Randigt Sölfversvahn, Gustav N:6 Afräctning och Liquid med Capitainen _rid Unkerhållola Compagnie Wälboune herr Gustav Sölfversvahn angående des ... lön och .. utstylden med ... för åhr 1747.
 • Naukleer, Enoch Enoch Naukleer 44 III 1747-08-28 28. aug. 1747 Carlom d. 1 1 1 1 Randigt + figur Sölfversvahn, G Gustav N:7 Fördelning på 1747. års hagfam lön ...
 • Naukleer, Enoch Enoch Naukleer 45 III 1749-01-14 14. Januarü 1749 Hongola dn 1 1 1 1 Ja (randigt + figur) Sölfversvahn, Gustav N:8 Calculation öfver Capitainens vid Nendverns "?" Gållola Compagnie af Nylands och Tavastehus Läns Dragone Regemente wälborne herr Gustav Sölwerswahns Lönings fordran ...
 • Naukleer, Enoch Enoch Naukleer 48 III 1749-12-02 2 Decemb. 1749 Hongola dn 1 1 1 1 Randigt + figur Sölfversvahn, Gustav N:11 Afräctning och Liquid med Under hållola Compagnie Capitainen Wälborne herr Gustav Sölfversvahn angående lönen ...
 • Naukleer, Enoch Enoch Naukleer 49 III 1751-02-23 23. febr: 1751 Hanko d. 1, 2 1 A3 2 Randigt + figur Sölfversvahn, Gustav N:13 Fördelning på herr Majoren Wälborne herr Gustav Sölfversvahns 1750: års lön vid Madvholloles "?" Compgnie Capiteins fudes ...
 • Naukleer, Enoch Enoch Naukleer 50 III 1752-01-30 30. Januarü 1752. Hongola d. 2 1 A3 2 Randigt + figur Sölfversvahn, Gustav N:14 Förteckning _ hn Gennoms ... som af Underhollola Judes: varit longs Maijst och ... Wälborne herr Majoren Gustav Sölfversvahn blifvid Disponerade för åhr 1750. ...
 • Naukleer, Enoch Enoch Naukleer 51 III 1752-02-13 13. febr: 1752 Lackdeutaka d. 1 - - - "tillskrift" accepteres ...
 • Naukleer, Enoch Enoch Naukleer 53 III 1752-07-31 31. Julü 1752. Hongola d. 1 1 1 3 Randigt + figur Wälborne herr Major gunstige ...
 • Naukleer, Enoch Enoch Naukleer 54 III 1755-02-10 10. febr: 1755 Hongola d. 1 1 1 4 Randigt + figur Gripenberg, (Lieutnant) Wälborne herr Öfverste Lieutnant gunstige ... "sid 2"
 • Naukleer, Enoch Enoch Naukleer 58 III 1736-03-25 25. Martü 1736 Ruokola dn 2 x 2 1 1 2 Randigt Sölversvahn, Gustaf Förteckning över fögioda årens till herr Capitainen Wälborne Gustaf Sölversvahn yfning med, dreta Liquider ...
 • Naukleer, Enoch Enoch Naukleer 65 III 1730-09-09 9. Sept. An 1730. Gammalgård d. 1 1 1/2 1 Randigt
 • Naukleer, Enoch Enoch Naukleer 67 III 1752-08-06 6.aug. 1752 Hongola d. 2 1 1 2 Randigt + figur Sölfversvahn, Gustav Utdrag af Nylands och Tavastehus lans Dragone ...
 • Naukleer, enoch Enoch Naukleer 70 III 1754-03-29 29. Martü 1754 Hongola dn. 1 1 1 3 Randigt + figur Schultz (handelsman i Åbo) Wälborne Herr Öfwerste Lientenant, Gunstiga gynnare ...
 • Naukleer, Enoch Enoch Naukleer 88 VI 1752-06-xx Juni 1752.. 7 - - - Randigt + figur Sölfversvahn, Gustav Myttälä Capitains Boställe 1752 Åhrs Husesyn Afskrift Afskrift
 • Naukleer, Enoch Naukleer 52 III 1733-04-04 4. ap_ 1733 Tavstekus d. 3 1 1 4 Randigt "Brev : Till :" a´ Mmonsieur Monsieur Gustaves Sölversvahns Capitain des Dragons a Helsingfors & Esbo "Brev : Från:" Recommend hos Inspector Weckling till god och benägen samt säker befärdas af Naukleer angående 339 "tecken ?" Dopp kell "?" Sölfversvahn, Gustav A:1 Wälborne Herr Capitein. Herr Capiteins gänstige kufaehle af d. 31 Martü ...
 • Naukleer, Enoch Naukleer 55 III 1755-03-13 13. Martü 1755 Hongola d. 2 - - - -
 • Naukleer, Enoch Naukleer 59 III 1736-03-03 3 Martü 1736 Roukola dn 2 - - - - Sölfverswahn, Gustaf 2 Liquid med Capiteinen Wälborne Herr Gustaf Sölfverswahn, angående dhes Cravo ...
 • Naukleer, Enoch Naukleer 60 III 1739-09-12 12 Septr 1739. ... Compametet 1, 2 x 2 1 1 2 Randigt + text Sölfverswahn, Gustaf 3. Liquid med Capitainen Wälborne Gustaf Sölversvahn som ...
 • Naukleer, Enoch Naukleer 61 III 1734-02-22 22. Febr: Ao 1734 Hongola d. 1 1 1/2 2 Randigt Sölfverswahn, G 4. Liquid med Capitainen Wälborne G Sölversvahn ...
 • Naukleer, Enoch Naukleer 63 III 1732-01-28 28: Januarü 1732 Hongola dn 1 1 1 1 Randigt + text Sölfversvan, Güstaf 6. Afräkning och liquid med herr Capitain Güstaf Sölversvan Angående löner ...
 • Naukleer, Enoch Naukleer 64 III 1732-03-16 16. Martü 1732 Helsingfors d. 1 1 1/2 1 Randigt Sölfverswahn, Gustaf 17. Liquid med herr Capitain Gustaf Sölvershwan angående ...
 • Naukleer, Enoch Naukleer 77 IV 1744-02-06 6. febr: 1744 Hongola d. 1 1 1/3 1 Randigt Sölfversvahn, Leonhard 1741. års lönings Liquiss saldo af ...
 • Naukleer, Enoch Naukleer 96 VI 175x-xx-xx 1 1 1/2 2 Randigt + figur Sölfversvahn, Gustav Utdrag uhr 1752. års d. 1ste. Junü på¨Myttätä Capits, Boställe ...
 • Naukleer, Enoch Naukleer 97 VI 1752-06-07 7. Junü 1752. Myttälä d. 1 1 1 4 Randigt Brev med burtet rött lacksigill Sölfversvahn, Gustav
 • Naükleer, Enoch Enoch Naükleer 66 III 1752-xx-06 6 ångf: 1752 Hongola d: 2 1 1 2 Randigt + figur Afskrift Silfversvan, Gustaf Afskrift ...
 • Nordenankar J / / / / / / / Cut fr letter / "Nordenankar - II:191 1. Nordenankar, Johan - II:191 2. Nordenankar, Johan Fredrik - II:191 3. Nordenankar, Fredrik Vilhelm - II:191" / / / / / / / / /
 • Nordlund, Oskar 239 990130 10 Namnlista Kassör Sverige Hos J Engström, Eskilstuna Ej
 • Nordström, Th 267 990130 16 Namnlista Landshövding Sverige (1843-1920) Carl Fredrik Theodor. Karlavägen 28 SBL
 • Norström, Mauritz 274 990130 16 Namnlista Sverige Ej
 • Nuiman ?, ?, M ?, M, N(R)iuma(e)n 28 II 1825-xx-28 den 28 ? 1825 1 1 A6 1
 • Nyberg, Bengt Bengt N(H)yberg 13 II 1825-02-22 den 22. februarü 1825 Lilla Hjordbo 1 1 A6 1
 • Nyberg, C R 233 990130 10 Namnlista Ingenjör Sverige (1858-1939) Carl Richard. AB . . . . SBL
 • Nyblaes, Gustavo ? 39 990130 4 Brevklipp 1834 Sverige ?(1816-1902) Gustaf. dd MDCCCXXXIV. SBL
 • Nyblom 94 990130 - Brevklipp Sverige SBL-släkt
 • Olivekrantz, Johan P 163 990130 - Brevklipp Statsman, skald Sverige (1633-1707) Johan Larsson. not Paulin,statsman,skald. SBL
 • Orre, Arfved Arfved Orre 172 XV 1727-08-xx dn. august˙ 1727. ? 1 1 A4 2 Red letter was seal Randigt Letter. Gyllenbögel, Johan Monsieur. Monsieur Johan Gyllenbögell Liutenant du Dragons Pett . . . Holl... Aogerois. From .... AAA
 • Otter, Bernt 84 990130 - Brevklipp Sverige Ej
 • P?&aulm;rsson, ? der ?Älettan der Särsson 57a IV 1822-04-26 26 aprill 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Pehrsson, Otila Otila Pehrsson 55b IV 1822-04-26 26 april 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Peman, Henrik 154 990130 - Brevklipp Sverige SBL-släkt
 • Persson, Ola Ola Persson i Östraby 14a II 1825-04-05 den 5. aprill 1825 Rögle 1 1 A6 1 Ra(o)(e)mberg, Elias
 • Persson, Pehr Pehr Persson i Östraby 14b II 1825-04-05 den 5. aprill 1825 Rögle 1 1 A6 1 Ra(o)(e)mberg, Elias
 • Petersson, ? 269 990130 16 Namnlista Sverige Bastugatan, Söd. 12
 • Piper C / / / / / / / Cut fr letter / "1. Piper, Carl - II:286 2. Piper, Carl Fredrik - II:287 " / / / / / / / / /
 • Piper, Carl C: Piper 116 VIII 1701-11-07 7. Novvemb: 1701. Wärgen d: 2 1 A3 2 Paper letter seal (teipad), Vikskador Cronhiort (General Majoren)
 • Pla(o)nl(t)ing Gyllenbåge Q? G / / / / / / / Cut fr letter / / / / / / / / / /
 • Qvarten, O Lud O: Lud: Qvar(nt)ten 203 XVI 1778-03-10 den 10 martü 1778(2) Ruokola 1 1 A5 1 Randigt
 • Ramqvist, H 77 990130 - Brevklipp Sverige Bevittning Ej
 • Ramstedt, ? 228 990130 6 Namnlista Sverige Skeppargatan 26 Ej
 • Rehmer, Edv 260 990130 7 Namnlista Borgmästare Sverige Norrtälje
 • Rejod(el), Thed von 255 990130 6 Namnlista Apotekare Sverige Vegagatan 4
 • Ren(heim)ström, ? 27 990130 - Brevklipp 1870-12-31 Sverige ddenl stämpel Mariestad.Not Joh Fredr 1801-58 ?. Ej
 • Renschiöld, J 190 990130 - Brevklipp Sverige enl not Carl Gustaf ? fältmarsk.(1637-1722) ?
 • Riben S E von / / / / / / / Cut fr letter / / / / / / / / / /
 • Romberg, Elias Elias _sson Romberg 2 I 1818-07-13 d: 13. Jul˙ 1818 Möllarp 1 1 A6 1 Red letter wax seal Jönsson, Nils (i Vemmertorp)
 • Romberg, Elias Elias Romberg 17 II 1825-05-05 den 5te Ma˙ 1825. Rögle 1 1 A6 1 Tyrell (Befattningsman)
 • Romberg, Elias Elias Romberg 21 II 1825-09-26 den 26 Septbr 1825. Rögle 1 1 A6 1 Flinck (Lagmanskan)
 • Romberg, Elias Elias Romberg 21 II 1825-09-26 den 26 Septbr 1825. Rögle 1 1 A6 1 Tyrell (Befattningsman)
 • Romberg, Elias Elias Romberg 38 II 1825-11-15 15. Novbr 1825_ Rögle 1 1 A6 1 T˙rell
 • Rosentwist H A / / / / / / / Cut fr letter / / / / / / / / / /
 • Rothof, B J 167 990130 - Brevklipp Sverige Fredrik Rothoff Industrii.f1759-03-10d1831-05-03
 • Rudenhielm B / / / / / / / Cut fr letter / / / / / / / / / /
 • Ruus, 211 990130 12 Brevklipp 181(7)4-08-30 Sverige dd Stockholm
 • Ruuth L / / / / / / / Cut fr letter / Ruuth, Erik - II:393 / / / / / / / / /
 • S(J)avelin / / / / / / / Cut fr letter / 1. Sevelin, Per Erik - II:454 / / / / / / / / /
 • Salvén, And. 86 990130 - Brevklipp Sverige
 • Sam . . elin, Ernst 25 990130 2 Brevklipp 1850 / 1868 v Häraldshövd. Sverige
 • Sameling, Petter Petter Sameling 202 XVI 17xx-xx-xx 1 1 A6 1 Randigt
 • Sandberg, Fred. 219 990130 2 Brevklipp 1885-07-27 fd Rektor Sverige
 • Sandgren, A A: Sandgren 9 1827-10-25 d 25 octobr 1827 Engellid 1 1 A5 2 Letter Mottagare: Befallningsmannen Wälädle Herr Tyrell Rögle
 • Schaar, Axel von 8 990130 Brevklipp 1699 Friherre Sverige Generalmajor, Landsh. I Västra Norrland.
 • Schalén, C A 204 990130 5 Brevklipp 1853-08-27 Sverige dd Stockholm
 • Schalle ?, N 23 990130 2 Brevklipp Bergmästare Sverige i Skara.
 • Schillander, Rud 289 990130 2 Namnlista Bokhållare Sverige Rudolf
 • Schiyter, L J "?" L:J:Schiyter "? Saoyter" 71 III 1753-03-29 29 Martü 1753 Åbo d. 12 7 7 12 Randigt + figur Silvfwerswan, Gustav Anmärckning öhwer Regementscommisharienställe och ...
 • Schiönfelt, Christian G 18 990130 Brevklipp 1704-06-18 Major Sverige vid Dalregementet.
 • Schmidt, H C H: C: Schmidt 228 XVI 1780-01-28 den 28. Januarü 1780./. Cairila 1 1 A6 1 Fläckig Silfversvahn (Capitain)
 • Schmidt, Johan Christopher Johan C: Schmidt 46 III 1747-11-26 26 novembr 1747 1 Hafsunede. 1 1 2 Ja (randigt + figur) se under namnteckning "sid1" N:9 Förteckning på fälttractamentte ... "sid2" Förteckning på Proviant...
 • Schmit, Johan Christofer Johan Christofer Schmit 55 III 1742-10-11 11 october: 1742 Ruocola dn 1 1 1/5 2 Randigt Nauchler, Enoch På den fordran iag understårfwra gar att ... "sid 1"
 • Schoting G v / / / / / / / Cut fr letter / / / / / / / / / /
 • Schoting G? V / / / / / / / Cut fr letter / / / / / / / / / /
 • Schulman, Carl Fried Carl Fried: Schulman 91 VI 1755-11-18 18: November 1755:/: 1 Lika med originalet intygar - - - Randigt Söfversvan, Gustav Afskrift ... Afskrift
 • Schultén, N 193 990130 - Brevklipp Sverige Natauael Georg f1750-10-29 d1825 enl not
 • Schwalych, G J von 11 990130 Brevklipp 1686 Hovjunkare Sverige slöt ätten.
 • Schönström, Peter 14 990130 Brevklipp 1689 Bergmästare Sverige (1644-92) adlad 1683, över ö o V Dalarna
 • Sechya ?, Ernst 31 990130 - Brevklipp 1829-10-28 Överste Sverige (1775-1859), Lacksigill
 • Segersten, J G J G Segersten 59 III 1736-03-03 3 Martü 1736 Roukola dn 1 1 1/3 2 Randigt Naukles 1. De vi andra sider ....
 • Selander, B?, E 121 990130 - Brevklipp Sverige
 • Selvén, Fredrik ? 104 990130 - Brevklipp Sverige
 • Sevon, Matt Matt Sevon(g) 229x XVI 1742-02-09 9 Februarj 1742 1 1 A6 1
 • Shánik ?, Svante 156 990130 - Brevklipp 1797-11-06 Sverige Lacksigill på baksidan.
 • Si(e)dell ?, 75 990130 - Brevklipp (1774) Inspektor Sverige dd i Falun.
 • Siegroot, D F von 15 990130 Brevklipp 1638 Överste Sverige David Fridric.
 • Silf . . s . , ? 162 990130 - Brevklipp 1848-01-18 Sverige
 • Silfersparre, F H ? 127 990130 - Brevklipp 1871 Sverige
 • Silfwercrantz, Johan 12 990130 Brevklipp 1684 Sverige adlad 1682, slöt själv ätten.
 • Silfverhjelm J M / / / / / / / Cut fr letter / "Silfverhielm - II:458 1. Silfverhielm, Göran - II:458 2. Silfverhielm, Claës Erik - II:458 3. Silfverhielm, Carl Göran - II:459 " / / / / / / / / /
 • Silfwerström S / / / / / / / Cut fr letter / / / / / / / / / /
 • Silfversuahn, Gustav G Silfversuahn 69 III 1755-03-20 20. Mars 1755 Roukola dn 1 1 1/2 1 Randigt + figur Bo˙e, Christer Den af ...
 • Silfverswan, Hind: Kob: Hin: Kob: Silfverswan 66 III 1752-xx-06 6 ångf: 1752 Hongola d: 2 - - - - Afskrift Silfversvan, Gustaf Afskrift ...
 • Silvén, Jacob J 148 990130 - Brevklipp 1879-09-13 Konstnär Sverige dd Osmo i Kängsta, Johan J. Landskapsmålare.
 • Silverstolphe, S Jr 34 990130 5 Brevklipp 1831-12-31 Sverige dd Stockholm.
 • Silvius David / / / / / / / Cut fr letter / / / / / / / / / /
 • Sinack ?, Peter 7 990130 Brevklipp 1699 Landshövding Sverige (1632-1713), adlad 1688, slöt ätten.
 • Siöblad Er(u)ic v C / / / / / / / Cut fr letter / Sjöblad, Erik Carlsson - II:466 / / / / / / / / /
 • Sköldebrand P / / / / / / / Cut fr letter / "Skjöldebrand - II:470 1. Skjöldebrand, Erik - II:470 2. Skjöldebrand, Anders Fredrik - II:471 " / / / / / / / / /
 • Snölsky J / / / / / / / Cut fr letter / "Snoilsky - II:478 1. Snoilsky, Johan - II:478 2. Snoilsky, Nils - II:478 3. Snoilsky, Carl Johan Gustaf - II:478 " / / / / / / / / /
 • Solfversvahn, L L: Solfversvahn 76 IV 1744-02-06 6. Feb: 1744 Hongola dn 1 1 1/3 1 Randigt Ärsättning för genom Mattila ödes hemmanets i Rulois _ _ , vid Lieutenants findehs. ...
 • Sparre Carl Hans / / / / / / / Cut fr letter / 10. Sparre, Carl Larsson - II:491 12. Sparre, Carl Gustaf - II:491 14. Sparre, Carl - II:492 / / / / / / / / /
 • Sparre Eric / / / / / / / Cut fr letter / / / / / / / / / /
 • Sparre Eric / / / / / / / Cut fr letter / 2. Sparre, Erik Larsson - II:488 16. Sparre, Erik Axelsson - II:493 21. Sparre, Erik Josias - II:496 / / / / / / / / /
 • Sparre, Eric 159 990130 - Brevklipp 1658-04-12 Landshövding Sverige enl not E S 1640-79, o Axel, dd Gbg.
 • Sprengporten, Per Hend Per (Carl) Hend: Sprengporten 166 XV 1724-08-16 . 16 aug: 1724 2 large spot on the autograph 1 A4 4 letter wax seal are missing Randigt + figur letter. 2 pages have been cancelled with notes. This documetn have spotts
 • Stadius, E (avskrift ?) E Stadius (afskrift ?) 128f X 1735-03-12 1735: d: 12: Martü 1 Afskrift ? 4 A3 7 Randigt + figur
 • Stapelmohr E von / / / / / / / Cut fr letter / / / / / / / / / /
 • Steeb ?, Christopher A 19 990130 Brevklipp 1721 Major Sverige Adam. slöt ätten.
 • Stenmark, 61 990130 6 Brevklipp Sverige
 • Stiaaft ?, C A 177 990130 - Brevklipp 18x4-09-14 Sverige dd Göteborg
 • Stierncrona ?Peer / / / / / / / Cut fr letter / Stierncrona, Gabriel - II:528 / / / / / / / / /
 • Stierneld S / / / / / / / Cut fr letter / 2. Stierneld, Samuel Gustaf - II:528 / / / / / / / / /
 • Stierngranat M / / / / / / / Cut fr letter / / / / / / / / / /
 • Stiernhoff, Georg 13 990130 Brevklipp 1707 Slottsfogde Sverige adlad 1682, underståthållare i Stockholm.
 • Stiernhöök Johan / / / / / / / Cut fr letter / 1. Stiernhöök, Johan - II:530 / / / / / / / / /
 • Still(e), A ? 119 990130 - Brevklipp Sverige
 • Stjernspetz, J G 220 990130 - Brevklipp 1865-02-02 v Häraldshövd. Sverige enl not "Johan Gust. 1830-94,dd J-ping.
 • Stolpe, Georg 214 990130 12 Brevklipp 181(7)4-08-30 Sverige dd Stockholm
 • Stork . .(en)felt, Carl ? 95 990130 - Brevklipp Sverige
 • Storkenfeldt, Carl 116 990130 - Brevklipp Sverige
 • Strick, Gotthard 2 990130 - Brevklipp 1731 Överste Sverige d 1733, slöt ätten.
 • Stridbeck, Birger 32 990130 2 Brevklipp 1851 Sverige (Skara)
 • Stuart G M / / / / / / / Cut fr letter / Stuart, Carl Magnus - II:552 / / / / / / / / /
 • Stunemann, C 133 990130 - Brevklipp ?
 • Sture, G Wilhelm G: W: Sture 46 III 1747-11-26 26 novembr 1747 1 Fält_ äblen "?" 1 1 2 Ja (randigt + figur) se under namnteckning "sid1" N:9 Förteckning på fälttractamentte ... "sid2" Förteckning på Proviant...
 • Sture, G Wilhelm G: W: Sture 68 III 1755-03-27 27 Martj 1755 Kalfvois dn 1 - - - Randigt Sölfverswahn, Gustaf Utaf öfwer Lientnantens och ,,,
 • Sture, Hans Georg H: G: Sture 46 III 1747-11-26 26 novembr 1747 1, 2 Cornett 1 1 2 Ja (randigt + figur) se under namnteckning "sid1" N:9 Förteckning på fälttractamentte ... "sid2" Förteckning på Proviant...
 • Styltenhielm, Loreus G 10 990130 Brevklipp 1687 Överste Sverige d 1719. Slöt ätten nr 630.
 • Stålborg Eric / / / / / / / Cut fr letter / / / / / / / / / /
 • Sundén, A 188 990130 - Brevklipp 1862-11-04 Sverige
 • Svahn, H H Svahn 102 VI 1723-09-24 27 Septembr. 1723. Åbo Läns Cancillie d: 3 "Sid 3 riven i vikningen" - - - Randigt + figur Freudenfeldt, Carl Copia
 • Svahn, Hans H Hans: H: Svahn 103 VI 1739-12-14 14: Decembr 1739 Åbo lans Contoir dn. 3 - - - "Ej tryck men skriven" Charta Sigi afgiften betalt med fyra ore S mynt, i Åbo Läns Contoir d. 14: dec: 1739. Randigt + figur
 • Swahnhielm, Johan 17 990130 Brevklipp 1677 Häraldhövding Sverige adlad 1673. I Kalmar län.
 • Swderus, Georg 112 990130 - Brevklipp Sverige
 • Swderus, Georg 114 990130 - Brevklipp 1837-07-30 Sverige dd Stockholm
 • Svedmark, E 266 990130 16 Namnlista Fil Dr Sverige Oxtorget 6
 • Svendorff, Carl Carl Svendorff (Ivendorff) 229w XVI 1760-02-18 18. febr. 1760 Kykensålo 34 21 A5 41 Fläckig Ehrnström Liqvidations Book för Wählborne H:r Majorr Silfversvahn
 • Svendorff, Carl Carl Svendorff 230b XVI 1760-02-18 18. febr. 1760 Kykensålo 11 21 A5 41 Fläckig ? Räkning och Kvittence Book för Ruokola gård .....
 • Svendorff, J S J? S Svendorff 229y XVI 36 21 A5 41 Fläckig Ehrnström Liqvidations Book för Wählborne H:r Majorr Silfversvahn
 • Svendorff, Magn Jac M ? Wendorff ? 157a XIII 1762-03-29 dn 29: Martu 1762 Mälkila 1 1 A5 2 Randigt Debet Hiden (Doctor)
 • Svendorff, Magn Jac M ? Wendorff ? 157a XIII 1764-02-24 d: 24: febr 1764 T?eckola 3 1 A5 2 Randigt Debet. forts på 157c
 • Svendorff, Magn Jac M: J: Wendorff ? 184 XIV 1761-xx-xx 1761: 1 1 A6 1 Debet
 • Svendorff, Magn Jac Magn Jac Svendorff 157d XIII 1763-09-24 1763. den 24: Septembr 2 1 A5 2 Randigt forts på 157e Biörnlund (Doctor)
 • Svensson, P K 69 990130 - Brevklipp 1908-08-28 Lärare Sverige
 • Swodzieding, G ? 226 990130 2 Brevklipp Sverige Kongsträndgränd 2c
 • Sårgman, Johan Hind. Johan Hind: Sårgman "To" 56 III 1754-11-05 5 November: 1754 Raseborg d. 1 1 1/3 - Randigt + text Sölfversvan, Gust Liquid med öfver _ _ Luitnanten Wälborne herr Gust Sölfverswan angående vad lönings fordran vid
 • Söderqvist, Ernst 242 990130 10 Namnlista v Häraldshövd. Sverige Norrköping
 • Söderström Söderström 75 V 1822-06-17 17 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Söderström Söderström 78 V 1822-06-20 20 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Söderström, G G Söderström 71 V 1822-06-13 13 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Söderström, G G. Söderström, 1 I 1822-04-18 d: 18: april 1822. Rögle 1 1 A6 1 Tyrell (Befattningsman)
 • Söderström, G G. Söderström, 4 I 1822-04-08 d: 8 de April 1822 Rögle 1 1 A6 1 Tyrell (Befattningsman)
 • Sölfversuahn, Gustaf G Sölfversuahn 125 IX 1734-02-25 25 Febru 1734 Rokolla dn 3 1 A3 3 Red letter wax seal Randigt + figur Solfwerswahn, Gustaf (Capitein)
 • Sölfversuahn, Gustaf G Sölfversuahn 148 XII 1734-02-28 dn 28 Feb: A: 1734 Rokola 1 (trolig avskrift) 1 A4 2 Randigt Frudenfelt
 • Sölfversvah, G G?: Solfversvah 135 XI 1735-03-23 d. 23. Martü 1735. Ruokola 2 till wittnen 1 A3 2 Randigt + figur Solfversvahn, Gustav (Capitain)
 • Sölfversvah, N: (afskrift) N: Sölfversvahn (afskrift) 128b X 1734-02-25 25: feb: 1734 Ruokola d: 5 Afskrift 4 A3 7 Randigt + figur
 • Sölfversvahn, G: (afskrift) G: Sölversvahn (afskrift) 128d X 1735-01-04 4: januarü 1735 Ruokola d: 6 Afskrift 4 A3 7 Randigt + figur
 • Sölfversvahn, Gustaf G J Sölfversvahn 103 VI 1739-xx-xx 2 1 A3 3 "Ej tryck men skriven" Charta Sigi afgiften betalt med fyra ore S mynt, i Åbo Läns Contoir d. 14: dec: 1739. Randigt + figur
 • Sölfversvahn, Gustaf G Sölversvahn 28 II 1751-01-28 28. Januarü 1751 Åbo r _ad 1 Major 1 1/2 2 Figur+ C G PRO PATRIA Tendefeldt, Otto Herr Cornetten Otto Tandefeldts utgifter ...
 • Sölfverswahn, Gustav G Sölfversüahn 46 III 1747-11-26 26 novembr 1747 1 Capitain 1 1 2 Ja (randigt + figur) se under namnteckning "sid1" N:9 Förteckning på fälttractamentte ... "sid2" Förteckning på Proviant...
 • Sölfwerswahn, N N: Sölfwerswahn 125 IX 1734-02-25 25 Febru 1734 Rokolla dn 3 1 A3 3 Red letter wax seal Randigt + figur Solfwerswahn, Gustaf (Capitein) Till Wittne
 • Sölfwerswahn, N N: Sölfwerswahn 135 XI 1735-03-23 d. 23. Martü 1735. Ruokola 2 till wittnen 1 A3 2 Randigt + figur Solfversvahn, Gustav (Capitain)
 • Sölfvwersvahn, G G Sölfversuahn 129 X 1735-09-22 d 22 Septemb: 1735 Rokola 4 3 A3 6 Randigt + figur Köhler, Anna Gretta
 • Sölfvwersvahn, G G Sölfversuahn 129 X 1735-09-22 d 22 Septemb: 1735 Rokola 5 3 A3 6 Randigt + figur Frudenfelt
 • Sölversvahn, G: (afskrift) G: Sölfversvahn (afskrift) 128b X 1734-02-25 25: feb: 1734 Ruokola d: 5 Afskrift 4 A3 7 Randigt + figur
 • T(F)ernström, J G 180 990130 - Brevklipp 1851-xx-25 Sverige
 • T(F)rigel, Pehr 115 990130 - Brevklipp 1782 Sverige dd Rostar 16 Sch.
 • Tam(ar) ?, Gust. 107 990130 - Brevklipp (1907) fd överståthåll. Sverige enl blyertnot 1907
 • Tamelin, G G Tam(m)elin(g) 126 IX 1734-02-22 22 Februaij 1734 Rokola d 1 1 A4 1 Randigt + text Frydebfekt, Carl Carl Frudenfelt (Lieutenaten)
 • Tau(n)v(d)o?n? ..tawon H V(W) / / / / / / / Cut fr letter / "Thauvonius, Abraham Georg - II:603 Thedenius, Knut Fredrik - II:604 " / / / / / / / / /
 • Taube G A / / / / / / / Cut fr letter / 1. Taube, Gustaf Adam - II:587 / / / / / / / / /
 • Taube, And And Taube 208 XVI 1775-12-21 den 21 December 1775. Tampälä 1 1 A6 1 Randigt Silfversvahn (Capitain)
 • Taube, And And: Taube (Zanbe) 205 XVI 1778-12-09 d 9. Decmber 1778. Tämpäle? 1 1 A7 1 Randigt Silfversvahn (Capitain)
 • Taube, And And: Taube 207a XVI 1777-02-03 d 3 Februarj 1777 Palkäne 1 1 A5 1 Randigt Silfversvahn (Capitain)
 • Taube, And And: Taube 226 XVI 1781-12-12 den 12 December 1781 Lämpele 1 1 A5 1 Randigt + figur Fläckig Blomstedt, Johan (inspector)
 • Taube, J R J: R: Taube 79 V 1756-12-22 22. december 1756. Södskog "?" 2 1 1 3 Randigt + text Silfversvahn afskrift Wälborne _ _ r Capitaine Utom denanstalt ...
 • Tavasteen, Henric 16 990130 Brevklipp 1669 Ämbetsman Sverige Hinrich, adlad 1664.rep Finska exp Kungl.Kansliet
 • Temple, Reinhold Cecil 1 990130 - Brevklipp Generallöjtnant England Adjutant hos engelska Konungen
 • Tessin H / / / / / / / Cut fr letter / "Tessin - II:599 1. Tessin, Nicodemus, d.ä. - II:599 2. Tessin, Nikodemus, d.y. - II:599 3. Tessin, Carl Gustaf - II:600 " / / / / / / / / /
 • Thegerström, E (C) ? 254 990130 6 Namnlista Pastor Sverige Norrtullsgatan 20
 • Thillysson, 199 990130 - Papper 1884-11-24 Professor Sverige Lacksigill.
 • Thuning ?, 91 990130 - Brevklipp Sverige
 • Thålling, ? 241 990130 10 Namnlista Fabrikör Sverige Eskilstuna
 • Titz, Aug. 140 990130 - Autograf Sverige Namnteckning på bada sidorna.
 • Tjäder, C G 145 990130 - Kvitto 1851-10-13 Sverige dd Stockholm
 • Tjäder, C G 146 990130 - Kvitto Sverige dd Stockholm
 • Toll, Johan Christopher 55 990130 - Brevklipp Riksmarskalk Sverige (1743-1818)
 • Tork ?, Ivar 70 990130 - Kvitto 1924-05-07 Sverige dd Stockholm
 • Tornberg, John 262 990130 7 Namnlista Godsägare Sverige Billsbro
 • Troilius Olof / / / / / / / Cut fr letter / "Troil von, Troili, Troilius - II:636 1. Troilius, Samuel - II:636 2. Troil, Uno von - II:636 3. Troil, Georg Gabriel Emil von - II:637 4. Troil, Samuel Gustaf von - II:637 5. Troilius, Carl Oscar - II:638 6. Troili, Gustaf Uno - II:638 " / / / / / / / / /
 • Troilius Olof / / / / / / / Cut fr letter / / / / / / / / / /
 • Tufadson ?, Pehr Pehr Tufadson ? 29 II 1825-10-25 den 25 otober 1825 1 1 A6 1
 • Türell Türell 41 III 1822-04-15 15. april 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 42 III 1822-04-18 18. april 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 43 III 1822-04-18 18. april 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 44 III 1822-04-22 22. april 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 45 III 1822-04-25 25. april 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 46 III 1822-04-01 1. aprill 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 47 III 1822-04-01 1. aprill 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 48 III 1822-04-11 11. aprill 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 49 III 1822-04-13 13. aprill 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 50 III 1822-04-24 24de aprill 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 51 III 1822-04-06 6. aprill 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 52 III 1822-04-18 18 april 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 53 III 1822-04-18 18 aprill 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 58 V 1822-06-01 1 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 59 V 1822-06-01 1 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 60 V 1822-06-03 3 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 61 V 1822-06-04 4 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 62 V 1822-06-04 4 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 63 V 1822-06-05 5 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 64 V 1822-06-06 6 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 65 V 1822-06-06 6 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 66 V 1822-06-07 7 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 67 V 1822-06-08 8 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 68 V 1822-06-10 10 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 69 V 1822-06-12 12 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 70 V 1822-06-12 12 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 72 V 1822-06-14 14 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 73 V 1822-06-13 13 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 74 V 1822-06-15 15 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 76 V 1822-06-18 18 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 77 V 1822-06-18 18 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 79 V 1822-06-26 26 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 80 V 1822-06-28 28 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 82 V 1822-06-24 24 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 83 V 1822-06-05 5 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 84 V 1822-06-10 10 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 85 V 1822-06-08 8 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 86 V 1822-06-12 12 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 87 V 1822-06-15 15 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 89 V 1822-06-19 19 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 90 V 1822-06-19 19 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 91 V 1822-06-23 23 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 92 V 1822-06-23 23 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 93 V 1822-06-23 23 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 94 V 1822-06-10 10 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 95 V 1822-06-17 17 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 96 V 1822-06-24 24 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell Türell 99 VI 1822-06-15 15 Junü 1822 Rögle 1 1 A6 1
 • Türell, J ? (N) J: N: Türell 30b II 1825-10-28 d: 14. Novber 1825. Rögle 2 1 A6 2 Also signed by Halm, Andreh
 • Tyrell, J? v J? v(n) Tyrell 6 I 1 1 A6 2 Flinck, H(W)
 • Tämeling, G G Tamelin(g) 145 XII 1734-03-01 d 1 Martij 1734 Rockola 1 Concordares Vid˙ 1 A5 1 Randigt + figur Frudenfelt (Lieutnant)
 • Törn, Joh E: (afskrift) Joh E: Törn (afskrift) 128a X 1735-03-13 13 martü 1735 4 Afskrift 4 A3 7 Randigt + figur
 • Törn, Johan Johan Törn 84 V 1755-05-14 14: Maji 1755 Johannisberg dn 2 1 A3 3 Randigt + figur Brev med svart sigill Silfversvahn, Gustaf
 • Törneros, A 123 990130 - Brevklipp 1837 Sverige
 • Törnlund, F O 236 990130 10 Namnlista fd Handlare Sverige Upsala
 • Törnman, "?" "?" Törnman 42b III 1747-xx-07 7. xbs. A: 1747 Helsingfors 1 1 1/2 1 Randigt Fastsatt med nål i 42a Silfwerswan, G: Uppå åres : _ : Capitaine Krebs ...
 • Uggla, H? H? Uggla 112a VII 1752-06-12 12. Junü 1752 Stockholm 3 Avskrift intygar 1 A3 2 Randigt + figur
 • Uggla, H? H? Uggla 112b VII 1740-07-05 5 Julü 1740 Kandokylä dn 3 Avskrift intygar 1 A3 2 Randigt + figur
 • Ugglas, Gust. Af 168 990130 - Brevklipp Sverige enl not f1784
 • Ulfsparre, Georg ? 48 990130 6 Brevklipp Sverige dd Stockholm.
 • Uxkull, Otto R (avskrift) Otto R: Uxkull (afskrift) 131a X 1735-06-27 d: 27 Junü 1735 Åbo Land Cansellie 1 afskrift 5 A3+A5 10 Randigt A3+A5 ihopsatta med nål Frudenfelt, Carl
 • Uxkull, Otto R (avskrift) Otto R: Uxkull (afskrift) 131a X 1735-06-27 d: 27 Junü 1735 Åbo Land Cansellie 1 afskrift 5 A3+A5 10 Randigt A3+A5 ihopsatta med nål Köhler, Anna Margaretha
 • Uxkull, Otto R (avskrift) Otto R: Uxkull (afskrift) 131a X 1735-06-27 d: 27 Junü 1735 Åbo Land Cansellie 1 afskrift 5 A3+A5 10 Randigt A3+A5 ihopsatta med nål Köhler, Axel Hendrick (broder)
 • Uxkull, Otto R (avskrift) Otto R: Uxkull (afskrift) 131a X 1735-06-27 d: 27 Junü 1735 Åbo Land Cansellie 1 afskrift 5 A3+A5 10 Randigt A3+A5 ihopsatta med nål Köhler, Clas Gustaf (broder)
 • Uxkull, Otto R (avskrift) Otto R: Uxkull (afskrift) 131a X 1735-06-27 d: 27 Junü 1735 Åbo Land Cansellie 1 afskrift 5 A3+A5 10 Randigt A3+A5 ihopsatta med nål Köhler, Otto Christian (broder)
 • Uxkull, Otto R (avskrift) Otto R: Uxkull (afskrift) 131a X 1735-06-27 d: 27 Junü 1735 Åbo Land Cansellie 1 afskrift 5 A3+A5 10 Randigt A3+A5 ihopsatta med nål Sölfversvahn
 • Uxkull, Otto R (trol avskrift) Otto R: Uxkull 130 X 1735-06-27 d 27 Junü 1735 Åbo Lands Cansli 1 Troligen avskrift 1 A3 4 Randigt + figur Sölfversvahn
 • Uxkull, Otto R Otto R Uxkull 103 VI 1739-12-14 14: Decembr 1739 Åbo lans Contoir dn. 3 - - - "Ej tryck men skriven" Charta Sigi afgiften betalt med fyra ore S mynt, i Åbo Läns Contoir d. 14: dec: 1739. Randigt + figur
 • W . . . . ström, A ? 178 990130 - Brevklipp 1862-09-15 Sverige dd Uppsala
 • Wachenfelt B A von / / / / / / / Cut fr letter / / / / / / / / / /
 • Wachenfelt Einar vn / / / / / / / Cut fr letter / / / / / / / / / /
 • Wadsten, Joh Joh Wadsten 89 VI 1755-11-15 23. Septr. 1755 Åbo ... 3 - - - Randigt + figur Gyllenborg Afskrift ... Afskrift
 • Waldaw(u) G J / / / / / / / Cut fr letter / / / / / / / / / /
 • Wallensteen, H J H: J Wallensteen 173 XV 1727-08-10 dn. 10. Augusti 1727. ? 1 1 A4 2 Randigt
 • Wallensteen, H J H: J: Wallensteen 168 XV 1726-10-23 d. 23. Octobr 1726 Ruifvardo ? 2 1 A4 4 Red letter wax seal Randigt Letter. Gyllenbögell, Jean (adressat) Monsieur. Monsieur Jean Guyllenbögell Liutenant des Dragons a ....
 • Wallensteen, H J Wallensteen 168 XV 1726-10-23 d. 23. Octobr 1726 Ruifvardo ? 3 1 A4 4 Red letter wax seal Randigt Letter. Wigell (Cornett) P: S:
 • Wallin, Joh. Olof 216 990130 12 Brevklipp 181(7)4-08-30 Sverige dd Stockholm
 • Wdbohm ?, ? ?: W(H)_jdbohm (Widbohm) 229a XVI 1737-01-11 2 21 A5 41 Fläckig Liqvidations Book för Wählborne H:r Majorr Silfversvahn
 • Vegesack ?, von ? 183 990130 - Brevklipp 1668-12-06/16 Sverige
 • Weidenheilm, K 134 990130 - Brevklipp Sverige
 • Welagård(z) M ? / / / / / / / Cut fr letter / "Wingård och af Wingård - II:735 1. Wingård, Johan - II:735 2. Wingård, Johan Didrik af - II:736 3. Wingård, Carl Fredrik af - II:736 " / / / / / / / / /
 • Vellingk Otto / / / / / / / Cut fr letter / 1. Vellingk, Otto - II:704 / / / / / / / / /
 • Westberg, Oscar 251 990130 6 Namnlista Kommunister ? Sverige Klara V Kyrkogata 14b
 • Wetterberg, N G N. G. Wetterberg 135 XI 1735-03-23 d. 23. Martü 1735. Ruokola 2 till wittnen 1 A3 2 Randigt + figur Solfversvahn, Gustav (Capitain)
 • Wetterberg, N: (Landshöfding) (afskrift) N: G? W(H)etterberg (afskrift) 131a X 1735-06-27 d: 27 Junü 1735 Åbo Land Cansellie 2 afskrift 5 A3+A5 10 Randigt A3+A5 ihopsatta med nål Sölfversvahn
 • Wetterberg, N: (Landshöfding) (afskrift) N: G? W(H)etterberg (afskrift) 131b X 1735-03-31 d: 31 Martj 1735 4 afskrift 5 A3+A5 10 Randigt A3+A5 ihopsatta med nål Köhler, Otto Christian (broder)
 • Wialenius, Elias E Wialenius 157e XIII 1764-02-24 1764 Fbr: 24 1 1 A5 1 Randigt forts på 157d
 • Wialenius, Elias Elias Wialenius 157c XIII 1762-03-29 1762 Martü dn 29 1 1 A5 2 Randigt Credit. forts från 157a
 • Wialenius, Elias Elias Wialenius 157c XIII 1762-03-29 1762 Martü dn 29 1 1 A5 2 Randigt forts på 157d Hiden (Doctor)
 • Wialenius, Elias Elias Wialenius 157e XIII 1764-02-24 1764 Fbr: 24 1 1 A5 1 Randigt forts på 157d
 • Wialenius, Elias Elias Wialenius 188 XIV 1762-03-29 dn. 29 Martü 1762 Mulkila 1 1 A6 1 Randigt
 • Wialenius, Elias Elias Wialenius 230c XVI 1760-02-18 12 21 A5 41 Fläckig ? Räkning och Kvittence Book för Ruokola gård .....
 • Wialenius, J J: Wialenius 229b XVI 1755-03-27 d: 27 Martü 1755 3 överstruken 21 A5 41 Fläckig Liqvidations Book för Wählborne H:r Majorr Silfversvahn
 • Wialenius, Joh (afskrift) Joh: Wialenius (afskrift) 131b X 1735-03-31 d: 31 Martj 1735 4 afskrift 5 A3+A5 10 Randigt A3+A5 ihopsatta med nål Köhler, Axel Hendrick (broder)
 • Wialenius, Joh Joh. Wialenius 176 XIV 1755-09-02 dn 2. Septr: 1755 ? 1 1 A5 1 Randigt + figur Debet / Credit Sölversvahn (Öfverste Lieutenant)
 • Wialenius, Joh Joh: Wialenius 189 XIV 1756-09-20 dn 20 Septembris. 1756 Suormana ? 1 1 A6 1 Randigt Carpentier (fru)
 • Wialenius, Joh Joh: Wialenius 189 XIV 1756-09-20 dn 20 Septembris. 1756 Suormana ? 1 1 A6 1 Randigt Liliander, Jonas (Candidaten och informatoren)
 • Wialenius, Joh Joh: Wialenius 190 XIV 1760-12-06 dn: 6 Dembris 1760 Sufero 1 1 A6 1 Randigt Rappe (Hofr
 • Wialenius, Joh Joh: Wialenius 190 XIV 1760-12-06 dn: 6 Dembris 1760 Sufero 1 1 A6 1 Randigt Silversvahn (Öfverste Lieutenant)
 • Wialenius, Joh Joh: Wialenius 229i XVI 1749-02-21 21 febr 1749 17 21 A5 41 Fläckig Liqvidations Book för Wählborne H:r Majorr Silfversvahn
 • Wialenius, Joh Joh: Wialenius 229i XVI 1750-05-17 17 maü 1750 19 21 A5 41 Fläckig Liqvidations Book för Wählborne H:r Majorr Silfversvahn
 • Wialenius, Joh Joh: Wialenius 229k XVI 1751-02-19 19 febr: 1751 21 21 A5 41 Fläckig Liqvidations Book för Wählborne H:r Majorr Silfversvahn
 • Wialenius, Joh Joh: Wialenius 229l XVI 1752-03-18 18 Martü 1752 22 21 A5 41 Fläckig Liqvidations Book för Wählborne H:r Majorr Silfversvahn
 • Wialenius, Joh Joh: Wialenius 229o XVI 1754-03-05 5 Martü 1754 25 21 A5 41 Fläckig Liqvidations Book för Wählborne H:r Majorr Silfversvahn
 • Wialenius, Joh Joh: Wialenius 229q XVI 28 21 A5 41 Fläckig Liqvidations Book för Wählborne H:r Majorr Silfversvahn
 • Wialenius, Joh Joh: Wialenius 229r XVI 29 21 A5 41 Fläckig Liqvidations Book för Wählborne H:r Majorr Silfversvahn
 • Wialenius, Joh Joh: Wialenius 88 VI 1752-06-xx Juni 1752.. 6 - - - Randigt + figur Sölfversvahn, Gustav Myttälä Capitains Boställe 1752 Åhrs Husesyn Afskrift Afskrift
 • Wihlborg, H H(A) Wihlbo(e)rg 31 IIb 1825-11-02 d. 2 nov 1825 1 1 A6 1
 • Wikström, Carl 279 990130 16 Namnlista Sverige Wattugatan 20
 • Williamson, A 235 990130 10 Namnlista Fotograf Sverige
 • Wingård, . .elis ? 170 990130 - Brevklipp 1905-12-14 Sverige
 • Witt, G C 151 990130 - Brevklipp Sjöofficer Sverige enl not "sjöofficer skri . . . . "
 • Wittfooth, Gustav Adolph 35 II 1754-03-18 18 Mart: 1754 Åbo d 1 Salvo Errore 1 1 1 randigt Silfwersvahn, Gust Wälborne herr Majoren Gust Silwersvahn Rubriken
 • Wittfooth, Gustav Adolph Gust: Ad: Weltfooth 31 II 1755-01-22 22 januar. 1755. Åbo d 1 1 1/2 1 Ja randigt Silfwersvahn, Gustaf Wälborne herr Majoren Gust: Silfversvahn Dt 1754 Mars 18 An 2/2 antrar Ciuardon p 72 betalt som gjutterej. Åbo d 22 januar. 1755. Gust: Ad: Weltfooth: Hela texten
 • Wittfooth, Gustav Adolph Gust: Ad: Weltfooth 32 II 1753-02-13 1753 febr. 13 1 1 1/2 2 Ja randigt Silfwersvahn, Gustaf Wälborne herr Majoren Gust. Silfwersvahn Dt:1753 febr. 13 An ... Rubriken
 • von Zwe˙gbergh, Johan Hind: J: _: _: von Zwe˙gvergh 46 III 1747-11-26 26 novembr 1747 1x2, 2 Corporal 1 1 2 Ja (randigt + figur) se under namnteckning "sid1" N:9 Förteckning på fälttractamentte ... "sid2" Förteckning på Proviant...
 • Wrangel A J / / / / / / / Cut fr letter / "12. Wrangel, Anton Johan - II:749 13. Wrangel, Anton Johan - II:749 " / / / / / / / / /
 • Wrangel C G / / / / / / / Cut fr letter / 3. Wrangel, Carl Gustaf - II:746 15. Wrangel, Carl Gustaf Otto Kristian - II:749 / / / / / / / / /
 • Vrede Fabian / / / / / / / Cut fr letter / "Wrede - II:750 1. Wrede, Henrik - II:750 2. Wrede, Fabian - II:750 3. Wrede, Fabian - II:751 4. Wrede, Henrik Jakob - II:751 5. Wrede, Fabian Kasimir - II:751 6. Wrede, Fabian - II:752 7. Wrede, Fabian Jakob - II:752 " / / / / / / / / /
 • Wsterlund, 71 990130 - Kvitto 1915-07-22 Läkare Sverige dd enl stämpel Apoteket i Öregrund
 • Wsterlund, 72 990130 - Kvitto 1920-07-10 Läkare Sverige dd enl stämpel Apoteket i Öregrund
 • Wulfcrona ?J / / / / / / / Cut fr letter / / / / / / / / / /
 • Wydbohm, Jon Jon: Wydbohm 229g XVI 1749-02-21 21 febr 1749 14 21 A5 41 Fläckig Liqvidations Book för Wählborne H:r Majorr Silfversvahn
 • Wydbohm, Jon Jon: Wydbohm 229h XVI 1749-02-21 21 febr 1749 16 21 A5 41 Fläckig Liqvidations Book för Wählborne H:r Majorr Silfversvahn
 • Wydbohm, Jon Jon: Wydbohm 229h XVI 1750-05-17 17 maü 1750 18 21 A5 41 Fläckig Liqvidations Book för Wählborne H:r Majorr Silfversvahn
 • Wydbohm, Jon Jon: Wydbohm 229j XVI 1751-02-19 19 febr: 1751 20 21 A5 41 Fläckig Liqvidations Book för Wählborne H:r Majorr Silfversvahn
 • Wydbohm, N N Yydbohm 229d XVI 1740-01-25 25 Januaru 1740 ./. 8 21 A5 41 Fläckig Liqvidations Book för Wählborne H:r Majorr Silfversvahn
 • Wydbohm, N N Yydbohm 229e XVI 1740-02-16 16 febr 1741 ./. 10 21 A5 41 Fläckig Liqvidations Book för Wählborne H:r Majorr Silfversvahn
 • Ykerhielm, Sten Sten Ykerhielm ?? (Hans ? Ukerhielm ?) 117 VIII 1724-04-29 29 April 1724. Stockholm dn 2 1 A3 2 Paper letter seal Sölwerswahn, Gustaf
 • Yxkull, Otto R Otto R U(Y)xkull 127x IX 1736-02-04 4 Februarü 1736 Äbo Lands Cancillie 22 12 A3 22 Red letter wax seal, Text: charta sigill ..... Randigt + figur Angulin, Mathias
 • Yxkull, Otto R Otto R U(Y)xkull 127x IX 1736-02-04 4 Februarü 1736 Äbo Lands Cancillie 22 12 A3 22 Red letter wax seal, Text: charta sigill ..... Randigt + figur Carlstedt, Alfred
 • Yxkull, Otto R Otto R U(Y)xkull 127x IX 1736-02-04 4 Februarü 1736 Äbo Lands Cancillie 22 12 A3 22 Red letter wax seal, Text: charta sigill ..... Randigt + figur Cedersparre, Pehr
 • Yxkull, Otto R Otto R U(Y)xkull 127x IX 1736-02-04 4 Februarü 1736 Äbo Lands Cancillie 22 12 A3 22 Red letter wax seal, Text: charta sigill ..... Randigt + figur Köhler, Anna Margareta
 • Yxkull, Otto R Otto R U(Y)xkull 127x IX 1736-02-04 4 Februarü 1736 Äbo Lands Cancillie 22 12 A3 22 Red letter wax seal, Text: charta sigill ..... Randigt + figur Köhler, Axel Heric
 • Yxkull, Otto R Otto R U(Y)xkull 127x IX 1736-02-04 4 Februarü 1736 Äbo Lands Cancillie 22 12 A3 22 Red letter wax seal, Text: charta sigill ..... Randigt + figur Köhler, Carl Fredr: von (Liuetenant)
 • Yxkull, Otto R Otto R U(Y)xkull 127x IX 1736-02-04 4 Februarü 1736 Äbo Lands Cancillie 22 12 A3 22 Red letter wax seal, Text: charta sigill ..... Randigt + figur Köhler, Claes Gustaf
 • Yxkull, Otto R Otto R U(Y)xkull 127x IX 1736-02-04 4 Februarü 1736 Äbo Lands Cancillie 22 12 A3 22 Red letter wax seal, Text: charta sigill ..... Randigt + figur Köhler, Gertrud Helena von
 • Yxkull, Otto R Otto R U(Y)xkull 127x IX 1736-02-04 4 Februarü 1736 Äbo Lands Cancillie 22 12 A3 22 Red letter wax seal, Text: charta sigill ..... Randigt + figur Köhler, Hans Henric
 • Yxkull, Otto R Otto R U(Y)xkull 127x IX 1736-02-04 4 Februarü 1736 Äbo Lands Cancillie 22 12 A3 22 Red letter wax seal, Text: charta sigill ..... Randigt + figur Mether, Jean (Captain)
 • Yxkull, Otto R Otto R U(Y)xkull 127x IX 1736-02-04 4 Februarü 1736 Äbo Lands Cancillie 22 12 A3 22 Red letter wax seal, Text: charta sigill ..... Randigt + figur Sölfverswahn, Gustaf (Capitein)
 • Yxkull, Otto R Otto R U(Y)xkull 127x IX 1736-02-04 4 Februarü 1736 Äbo Lands Cancillie 22 12 A3 22 Red letter wax seal, Text: charta sigill ..... Randigt + figur Sölfwerswahn, L
 • Yxkull, Otto R Otto R U(Y)xkull 127x IX 1736-02-04 4 Februarü 1736 Äbo Lands Cancillie 22 12 A3 22 Red letter wax seal, Text: charta sigill ..... Randigt + figur Törn, Joh. Erland
 • Yxkull, Otto R Otto R U(Y)xkull 127x IX 1736-02-04 4 Februarü 1736 Äbo Lands Cancillie 22 12 A3 22 Red letter wax seal, Text: charta sigill ..... Randigt + figur Örnstedt, P (Baron)
 • Zedritz, C E 120 990130 - Brevklipp Sverige
 • Åkerhielm G ? / / / / / / / Cut fr letter / "Åkerhielm - II:770 1. Åkerhielm, Samuel Månsson Agriconius - II:770 2. Åkerhielm, Anna Månsdotter - II:771 3. Åkerhielm, Samuel, d.y. - II:771 4. Åkerhielm, Lars - II:772 5. Åkerhielm, Gustaf Fredrik - II:772 6. Åkerhielm, Johan Gustaf Nils Samuel - II:772 7. Åkerhielm, Albert Lars Evert - II:773 " / / / / / / / / /
 • Äldbohm, J ? J? Åhldbohm (A) ? 186 XIV 1762-03-29 dn: 29 martü 1762: Inuekilä ? 1 1 A5 1 Randigt Sölversvahn (Öfverste Lieutenant)
 • Öfman, Fried: Fried: Löfman 81 V 1753-07-08 8: Julü 1753: Keso d: 2 1 1 3 Randigt + figur Brev med brutet rött sigill Sölfversvahn (Öfwerste Lieutenant Adressat
 • Öhman, Pet: (afskrift) Pet: Öhman (afskrift) 128d X 1735-01-04 4: januarü 1735 Ruokola d: 7 Afskrift 4 A3 7 Randigt + figur
 • Öhrnberg, Joh Joh Öhrnberg 73 IV 1755-03-25 25. Mart˙ 1755 Kulois dn 1 1 1 1 Randigt + figur Silfverswan, Gustav
 • Öhrnberg, Joh Joh: Öhrnberg 68 III 1755-03-27 27 Martj 1755 Kalfvois dn 1 1 1/2 1 Randigt Sölfverswahn, Gustaf Utaf öfwer Lientnantens och ,,,
 • Örneklow, Per 9 990130 Brevklipp 1675 Friherre Sverige Landshövding över Skaraborgs län.
 • Örnestedt, C (Copia) C: Örnestedt (Copia) 124 VIII 1724-02-23 23. Febr. Ao 1724 Nynäs d 1 1 A4 1 Randigt + figur Copia Freüdenfeldt, Carl (Lieutenanten)
 • Örnestedt, P (Copia) P Örnestedt (Copia) 127 IX 1735-02-27 27 Februarij 1735 1 1 A4 1 Randigt + figur Freüdenfelft, Carl jag Philip Örnstedt Copia
 • Örnestedt, P (Copia) P Örnestedt (Copia) 127 IX 1735-02-27 27 Februarij 1735 1 1 A4 1 Randigt + figur Köhler, Margareta jag Philip Örnstedt Copia
 • Örnestedt, P (Copia) P Örnestedt (Copia) 127 IX 1735-02-27 27 Februarij 1735 1 1 A4 1 Randigt + figur Örnstedt, Philip jag Philip Örnstedt Copia
 • Örnsköld, P A 29 990130 - Brevklipp Sverige
 • Östlund, Jac Jac: Östlund 182 XIV 1766-11-23 dn ? 23. Novembris, 1766. Joutsiniemi 1 1 A4 1 Randigt + figur Ek, Johan
 • Östlund, Jac Jac: Östlund 182 XIV 1766-11-23 dn ? 23. Novembris, 1766. Joutsiniemi 1 1 A4 1 Randigt + figur Krook, Carl (Länsman)
 • Östlund, Jac Jac: Östlund 182 XIV 1766-11-23 dn ? 23. Novembris, 1766. Joutsiniemi 1 1 A4 1 Randigt + figur Stenman, Fred (Notarie)