VIKINGAGRÄND 5    AX-22100 MARIEHAMN        TEL. +358-18-23400    FAX. +358-18-22841
                                                                 ÖPPET:   MÅN - FRE    08.00 - 17.00        LÖR.    09.00 - 13.00       LÖR. UNDR JULI MÅNAD STÄNGT.