Om Ålands mångkulturella förening

(Information in English further down the page)

 

Vi vill vara en bro mellan de olika kulturer som finns på Åland.

Vi vill söka samarbete med liknande organisationer inom och utanför Åland

Vi vill arrangera kurser, föreläsningar och olika kulturevenemang

Vi vill förena alla som är intresserade av föreningens aktiviteter

Vi vill stödja nyinflyttades integration i det åländska samhället och stödja deras kulturella tillhörighet.

Vi vill sprida information om olika kulturer för att förebygga motsättningar

 

 

Plock ur vår verksamhet sedan vi bildades 2001:

 

 

What is Åland's mulicultural Society and what do we do?

 

The society was founded in January 2001. Our aims are to:
 

To become a member, you just have to pay 10€ or 20€ (family) membership to our account: ÅAB 660100-1173673. Please leave your contact details in the message box of the bank giro when you pay.