stensil

Den röda tråden är existens i tid och rum. Att förstå och uppskatta att jag finns här och nu.
Gatukonst inspirerar mig tex. Banksy, Bröderna Barsky mfl.. Användningen av det offentliga rummet, vackra tankar...