Ulrika Wolf-Knuts


 
 

Ulrika Wolf-Knuts, fil.dr, professor
Adress: Folkloristik, Åbo Akademi, FIN-20500 Åbo, Finland
Tfn: +358-2-2154342
Fax: +358-2-2154902
e-mail: uwolf@abo.fi

Första prorektor för Åbo Akademi för perioden 1.1 2006 - 31.12 2009


Specialområden:

folktroforskning, finlandssvensk folklore, finlandssvensk identitet, nostalgi


 
Ladda ner


CV och bibliografi.


Tidigare uppdrag:

 
Utgivare av Arv, Nordic Yearbook of Folklore 1993 - 2002
   
Koordinator för projektet The Folklorist's fieldwork and archiving as a process (NorFA)
   
   
Koordinator för Nordiskt Nätverk för Folkloristik (Åbo-polen)

(Nordiska Ministerrådet) 
     

     
 Koordinator för projektet Migration, Minority, Compensation

(EU-kommissionen, Culture 2000)

  
Dekanus för Humanistiska fakulteten
vid Åbo Akademi 2003 - 2005


Första prorektor för Åbo Akademi för perioden 1.1 2006 - 31.12 2009

Produktion
 
 

Till Folkloristiken vid ÅA

 
Sidan gjordes av Siv Ekström i mars 2001.
Senast uppdaterad 2006-01-04