Sjövistet, Sjökvarteret Mariehamn
www.sjovistet.ax - Leif Holländer - leif.hollander@aland.net

  navigation
Leif Holländer

hem
storbåten Rewinda
mariehamnssnipan Pepita
regnbågen
  hamnar
sjökvarteret
vinden drar
skötbåtsföreningen
storbåten Cajsa
skeppsföreningen Albanus
Jouni Lahdenperä Åland  annat
Bosse Taipale
     webbhjälp  väder & åskradar
  åskradar
Kraftnät Åland
Sjövistet i Sjökvarteret i Mariehamn


   Sjövistet
Sjövistet utgörs av den norra delen av Sjökvarteret i Mariehamn. Sjökvarteret ligger i Östra hamnen i nära anslutning till stadens centrum. Sjövistet är avsett att fungera som hamn för träbåtar.
I Sjövistet finns för närvarande nio båthus som uppförts av båtinnehavare. Båthusen är privata och har uppförts på arrendeområden. Stiftelsen Sjökvarteret hyr ut båtplatser avsedda för traditionella träbåtar.
En förening har uppfört ett litet sjöfararkapell längst ut på piren vid inloppet till Sjövistet.

   Båthus nr 4
Båthus nr 4 är sjöviste för båtarna Rewinda och Pepita och Leif Holländer.

   Pepita
I Sjövistet kan ses Pepita, den enda återstående mariehamnssnipan. Mariehamnssnipan är en långkölad förruffad segelbåt. Den totala segelytan är 16 kvadratmeter fördelad på storsegel och fock. Båttypen ritades av Ingvard Liewendahl år 1947 som en entypsbåt för Mariehamns Seglarförening r.f.. Det byggdes sammanlagt 34 stycken mariehamnssnipor. Pepita byggdes av båtbyggare Kalle Sundblom i Föglö år 1958. Den byggdes som lottbåt och under tiden för försäljning av lotter stod båten på torget i Mariehamn, invid Societetshuset.

   Rewinda
Storbåten Rewinda sjösattes nybyggd den 6 juni 2007. Båtbyggaren Hasse Holmström i Sjökvarteret i Mariehamn har byggt den. Rewinda har samma mått som den första återskapade storbåten Cajsa gavs då Hasse Holmström byggde den 1983-1984. Både Cajsa och Rewinda är 33 fot.
Rewinda har något högre bordläggning och lite större kajuta än Cajsa. I likhet med en kökarstorbåt har Rewinda ett ankarspel i fören. Till skillnad från de flesta storbåtar som har klinkbyggda kajuttak har Rewinda ett spontat tak som är dukat. Pärlsponten som är synlig inifrån är hyvlad för hand. Den målade segelduken på utsidan gör kajuttaket vattentätt. De huggna spanterna är fastpinnade vid borden. Pinnarna är svarvade av en. Stävarna är av ek. Segelsömmare är Jouni Lahdenperä med segelmakeri i Mariehamns centrum. Seglen, fock och gaffelstor, är sydda av Clipper Canvas.   Upplev en storbåtssegling

Rewinda kan användas för seglande guidning i närheten av Mariehamn. Påstigningsmöjlighet finns i Sjövistet vid båthus nr 4. Sjöturerna kan beroende på vädret ske till Klosterviken, d.v.s. norra hamnen vid Lemböte kapell, genom Lemströms kanal eller till Rödhamn.
Intresserade, som önskar uppleva en guidad utflykt med en traditionell seglande storbåt, ta kontakt med
Leif Holländer
tel. mob.
+ 358 457 34 271 34.
Rewinda sjösätts i Sjökvarteret i Mariehamn
villiga händer vid sjösättningen


www.sjovistet.ax    Leif Holländer    leif.hollander@aland.net