Välkommen till hemsida!

 

                                              

 

I min nyligen utbyggda svetsverkstad finns, förutom ett antal svetsar, kantpressar, plåtsax, stansmaskiner mm. Jag svetsar det mesta, allt från finmekanik och båtpropellrar till grövre reparationer och räcken. Mina jobb finns lite överallt, fast man kanske inte vet om det!

 

 

Kontaktuppgifter:                                                                                                                                                                                                                               

Mikael Sundström                                                                                                                                                                                                        Stornäsvägen 125, Grelsby
AX-22410 GODBY
ÅLAND

tel +358 18 41755
gsm +358 400 529 447
fax +358 18 41062
e-mail sunmeks(a)aland.net