Drömmen om Amerika

Nästan alla har släktingar som utvandrat till Amerika. I Vilhelm Mobergs bok Utvandrarna som utkom 1949, får vi en inblick i hur en utvandrares liv kunde ha sett ut i mitten av 1800-talet. Boken handlar om hur 16 personer från Ljuder socken i Småland tar sig till Amerika. Dessa bönder, som aldrig varit på havet förr, ska nu ut på en över två månader lång seglats som för dem till Amerika.

I bokens början beskrivs miljön i Ljuder mycket detaljerat. Man får också veta det mesta om prästen, de styrande och många andra invånare. Den enorma mängden information får boken att kännas tråkig och "torr" i början, men då boken fortsätter med att beskriva bakgrunden till att utvandrarna gav sig iväg blir den genast mer spännande.

Karl-Oskar är bonde på Korpamoen. Problemet är att jorden inte räcker till för att försörja hustrun och de tre barnen. Det är då denne envisa man börjar drömma om det bördiga Amerika. När den yngre brodern Robert, som rymt från sin drängtjänst, berättar att han tänker utvandra till Amerika är beslutet fattat. Hela familjen utvandrar. Till sällskap får de bonden Danjel från Kärragärde samt dennes familj som består av hustru och fyra barn. Danjel har problem att erkänna den svenska kyrkans religion och prästen vill helst ha honom i dårhus. Grunden till detta problem är att Danjel haft en uppenbarelse där Gud sagt till honom att han var Guds man på jorden. Efter det kan Danjel inte tro på prästen, utan grundar istället en ny lära. Han lyckas omvända den gamla horan Ulrika och hennes dotter Elin. De följer också med, liksom Danjels dräng Arvid. Också Karl-Oskars granne Jonas-Petter, som flyr från ett olyckligt äktenskap kommer med. Övriga bybor tycker att de är lite tokiga. Vet de verkligen vad de ger sig in på?

Språket är lite gammaldags, men de flesta ord kunde jag eftersom jag har läst många historiska romaner. Dialogerna är skrivna på dialekt: "- Dä ä omöjlitt. Ingen kan vannra te Amerika." I början var det tungt, men efter tre kapitel uppskattade man det. Dialekten gav stämning åt boken och gjorde att den kändes mer verklighetstrogen.

Genom nästan hela boken fanns spänningen där. "Kommer någon att dö?" och "Går resan bra?", var frågor man ställde sig. Det enda som var långtråkigt var person och- miljöbeskrivningen som kom då någon ny person inträdde eller då de kom till något nytt ställe. I vissa fall var den bra, men oftast var den alldeles för detaljerad.

Slutet var inte överraskande, men jag tror heller inte att Moberg vill göra slutet överraskande. Redan titeln är ganska avslöjande, och flera ledtrådar finns i boken. Även om jag läst slut på "Utvandrarna" har jag ju inte läst slutet på hela historien. Boken är den första i en serie på fyra böcker: "Utvandrarna", "Invandrarna", "Nybyggarna" och "Sista brevet till Sverige". Jag har redan börjat läsa "Invandrarna", eftersom "Utvandrarna" var så intressant.

Om det fanns något budskap i boken så var det ganska oklart. Ett budskap skulle möjligen kunna vara: "Allt är inte så bra i Sverige", eftersom de begav sig bort p.g.a. stora svårigheter i hemlandet. Annars skulle "Du vet vad du har, men inte vad du få" passa in. Trots allt så överlevde de i Sverige, men under sjöresan till Amerika var det några som inte gjorde det. Dessutom var ovissheten stor om framtiden i Amerika. Troligtvis måste man läsa hela bokserien för att kunna hitta ett klart budskap.

Har du inte läst "Utvandrarna" och är du dessutom en person som gillar historiska romaner? Då skulle jag rekommendera denna spännande och verklighetstrogna bok för dig. Det är också bra att vara ganska läsvan, eftersom boken har 443 sidor. Men även om boken hade många sidor, upplevde jag den inte som särskilt tungläst. Hoppas inte du heller gör det!


Länkar:
http://www.kanalen.org/bok/ Fler recensioner av barnböcker, skönlitteratur, lyrik, deckare... ja, de flesta genrer. Dessutom bok-relaterade reportage och artiklar.
http://www.barnboken.nu/ Är du lite yngre och vill läsa recensioner av barnböcker?

>>>Tillbaka till första sidan

©Susanne Wilhelms 2002