BLI MEDLEM I ÅLANDS TAXKLUBB     Du får som medlem i Ålands Taxklubb rf : Medlemstidningen & företräde till klubbens prov & följande rabatter: - 10 % på ordinarie priser i jaktsortimentet (ej vapenammunition) hos  AB LANTBRUK - 10 % på ordinarie priser ( ej vapenammunition) hos JAKT & FISKEBUTIKEN ÄVENTYRET 20 EURO / Medlem i ÅTK till Ålands Taxklubb r.f ANDB 557804-55033721 IBAN: FI 92 557804 55033721, OKOYFIHH OBS!! För våra Svenska medlemmar, vi har ej längre svensk plusgiro. Medlemsavgiften måste betalas till vårt konto nr: IBAN: FI 92 557804 55033721, OKOYFIHH KOM IHÅG ATT SKRIVA BÅDE NAMN OCH ADRESS För mer info: Maria Malmberg GSM:0456 721 515 mariam@aland.net
Ålands Taxklubb r.f Grundad 1958
© Ålands Taxklubb  2013.                                                                                                                                                                                         Created BS Information Sept 2013  
Klicka på kartan för att se i större format