Made with Xara
MÄAJ-FM 2020 ÅLAND
Överdomare Lars-Erik Hagberg (328600) Narmovägen 44, 22150 Jomala Tel:018-32850 , 0400 826 525 mail: hagberg@aland.net Överdomare, suppleant Kai Nybonn tel: 0400 460 557 mail: kai.nybonn@gmail.com Ansvarig provfunktionär Yngve Bjurne Norravägen 50, 22550 Vårdö Tel: 0457 524 3914 mail: bjurne@aland.net Anmälningar och förfrågningar Tage Eriksson Hammaruddavägen 151 , 22130 Gottby Tel: 0457 5243 743 mail: hammaruddagard@aland.net Domar ansvarig Stig-Göran Nordberg Tel: 0400 991 805 mail: nordanbergets.kennel@aland.net Mark ansvarig Lars Sundström Tel: 040 5378 787 mail: lars.theodor@gmail.com Kassör Maria Malmberg 22830 Enklinge Tel: 0456 721 515 mail: mariam@aland.net Data ansvarig Ann Bjurne Tel: 0457 361 3344 mail: bjurne@aland.net