Ålands Taxklubb r.f. Grundad 1958
© Ålands Taxklubb 2013. Created BS Information Sept 2013
UTSTÄLLNING 24 MAJ 2020
24.5.2020 Lemland ÅLAND Bengtsböle idrottsplats, Lemland. FCI grupp 4 och 3/8 samt valpar 7-9 månader, arr Ålands Taxklubb r.f. Bedömningen. börjar 10.00. Anm senast 27.04.2020. Via internet www,showlink.fi > OBS Länk till anmälan On-line entry. Obs. alla anmälningar via internet betalas med kreditkort. Eller anmälningar per post: Ålands grupp utställning 2020, PB 50, 02771 Esbo, Frågor angående anmälningar: Showlink, info@showlink.fi, vardagar: 11-17 tel: 09 887 30320. Övrig info: Lillevi Hagberg tel. 040 843 1150, eller mail: taxklubben@aland.net Anm.avg: 35 €, samma ägares 2:a hund osv 30 €, valpar och veteraner 25 €, vet över 10 år gratis. Till konto: IBAN FI92 557804 55033721, BIC: OKOYFIHH. Obs! Betalningskvitto bifogas vid anmälan. Gäller endast vid anmälningar per post. Prisdomare: FCI 3: Kaisa Metteri-Gold FCI 4: Marjo Nygård FCI 8: Jan-Erik Ek Grupptävlingar: Grupp 3/8: Kaisa Metteri- Gold Grupp 4: Marjo Nygård Bästa uppfödargrupp & bästa veteran: Jan-Erik Ek Utställningens bästa hund, BIS: Marjo Nygård
TYVÄRR ÄR UTSTÄLLNINGEN INSTÄLLD P.G.A CORONA KRISEN VÄLKOMNA ÅTER 23.05.2021