Ålands Taxklubb r.f Grundad 1958
© Ålands Taxklubb  2013.                                                                                                                                                                                         Created BS Information Sept 2013  
VILTSPÅR Viltspårsektion Carola Boman GSM 0457 524 4431 carola.boman@aland.net Jill Gripenberg, GSM 0457 342 1905 jill.gripenberg@aland.net Marina Eriksson, GSM 0400 828 248 marinaeriksson61@gmail.com
Träna viltspår tillsammans med din hund är en bra stimulansträning för våra taxar. I klubbens regi ordnas spårkurs för medlemmar under våren, beroende på väder. Unghundar och nya medlemmar ges förtur till våra kurser. Är du ny taxägare VÄLKOMMEN med i gänget! Under våra kurser är hundens uppgift att samla erfarenhet och spårsäkerhet Förarens uppgift är att lära sig läsa sin hund, dess arbetssätt och att lita på sin hund. Följ med ut i skogen på spårläggning.....
1.Inför spårläggning, behövs snitselband eller klädnypa, blodflaska o rådjursskånk
2.Spårsnitslas i skogen. Kan du se de 4 spårnyporna?. Snitslarna är till för dig som förare, för att se om din hund arbetar på rätt spår. Träna här på att lära dig läsa hundens arbetssätt.
3.Sårlega. Uppsparkad ruta 30 x 30 cm, med extra blodstänk. Hunden skall här markera den konstgjorda sårlegan i spåret.
4.Spårstörning. Ta tillvara naturens störningar som ni hittar vid spårläggningen ( här ett djur- kranie, som var 1- 2 m från spåret)
5. Inför spårstart. Uppmärksamma och förbered din hund på att erat samarbete just skall påbörjas.Ge klartecken för start
6. Spårets början. Följ efter din hund i linans längd 6-10 m
7. Spårvinkel. Viltspåret skall innehålla flertal vinklar i 90 grader. Här markerar och följer hunden spåret/vinkeln fint
8. Tydlig snitsel markering
9. Variera spårterrängen. Du ökar svårighetsgarden med att variera markunderlaget
10.Spårslut. Vid blodspårets slut, väntar belöningen i form av rådjursklöv.
Beröm er båda efter ett lyckat samarbete i skogen
Spårarbetet är avslutat först då när alla snitslar är nedtagna från skogen
Det skall böjas i tid, det som krokigt skall bli :-) ( 7 veckors valp, spårat klöv)
Kursdeltagare och ledare från spårkursen april 2017