TBL brunnsborrning

VÄLKOMMEN TILL TBL BRUNNSBORRNING AB

Vi är ett företag som startades 1999 och gjordes om till aktiebolag 2005. Vårt verksamhetsområde har breddats genom åren. Personalen har utökats och vidareutbildning pågår kontinuerligt.


Vi är även medlem i Geotec vilket innebär att vi uppfyller kraven på att vara en seriös entreprenör med godkända försäkringar och att vi följer deras normer och garantier för brunnar.


Borrentreprenörerna

Företagarföreningen

TBL Brunnsborrning är medlem i

Arbeten vi utför:

BERGVÄRME/GEOENERGI

VATTENBRUNNAR

RÖRPÅLNING

HORISONTALBORRNING

Värme

Vatten

Entreprenad

Vad är

BERGVÄRME?