Länkar/Links

Fartyg/Ships

Galeasen Albanus, Mariehamn: www.albanus.ax

Skonerten Nordboen, Mariehamn: www.apalmersailing.ax

Gaffelkutter Lille Bjørn, Mariehamn: www.hantverkeri.com

Brixhamtrålaren Tibnor, Mariehamn: www.tibnorsailing.se

Jakten Alexandra, Vålax, Borgå: www.alexandra-skutan.fi

Jakten Eugenia, Kimito: www.eugenia.fi

Galeasen Inga, Kasnäs: www.skargardsaventyr.fi

Briggen Gerda Gefle: www.briggengerda.com

Barkskeppet Gunilla, Öckerö - den seglande gymnasieskolan: www.ockerogymnasieskola.se

Skonaren Linnea, Gamleby: www.traskepp.se

Briggen Tre Kronor, Skeppsholmen, Stockholm: www.briggentrekronor.se

Föreningar/Organizations

Ålands Skötbåtsförening: www.skotbatsforeningen.ax

Vinden Drar: www.vindendrar.org

Föreningen Allmoge Båtar, Sverige: www.allmogebatar.nu

Skutföreningen Kustkultur i Finland: www.skutforening.org

Sveriges Segelfartygsförening: www.ssf.h.se

Forbundet Kysten, Norge: www.kysten.no

Træskibs Sammenslutningen, Danmark: www.ts-skib.dk

Museer/Museums

Museifartyget Pommern, Mariehamn: www.mariehamn.ax/pommern

Ålands Sjöfartsmuseum, Mariehamn: www.sjofartsmuseum.ax

Ålands Jakt- och Fiskemuseum, Eckerö: home.aland.net/m04315

Ålands Museum, Mariehamn: www.regeringen.ax/museum

Rannarootsi Muuseum, Haapsal, Estland: www.aiboland.ee

Övrigt/Miscellaneous

Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund, Norge: www.fartoyvern.no

Maritime Center Fredrikstad A/S, Norge: www.isegran.no

Harro Koskinen: www.perinnepurje.net

Tidningen Puuvene: www.puuvene.fi

Stockholms Sjögård: www.sjogard.se