Välkommen till Sjökvarteret i Mariehamn

Vid stranden av Slemmern, strax norr om Mariehamns Österhamn, finner du Sjökvarteret, en levande marin miljö med båtbyggeri, smide och annat hantverk jämte museum och restaurang. Här finns hamn för traditionella skutor och träbåtar med 300 m kaj och det mesta i serviceväg.

Du kan vandra omkring i ett traditionellt åländskt sjöviste med båthus och bodar. Längst ut på vågbrytaren har ett Sjöfararkapell timrats upp som blivit ett populärt ställe för dop och vigslar.

I Museet visas utställningar om skepps- och båtbyggeri förr och nu samt en utställning om storbåtar. Här finns även en museishop. En utställning med historiska bruksbåtar finns även i Båken, en kopia av den båk som en gång i tiden stod på Kobbaklintars lotsplats.

Sommaren 2014 inleddes bygget av en Eckerö-skötbåt i museet. Förlagan är en 20 fots (6 m) båt byggd i Eckerö på västra Åland i slutet av 1800-talet.

Hösten 2013 byggdes ett nytt masthugg kombinerat med tak för en öppen utställning av museala båtar, bl.a. den f.d. lotsbåten Tjerimaj från Nyhamn.

Sommaren 2012 öppnades Sjökvarterets nya Marinmotormuseum. Där kan man stifta bekantskap med kultändare och andra historiska båtmotorer av vilka de flesta är i körbart skick. Motorerna har restaurerats av Ålands Energi- och Sjöfartstekniska Förening.

Galeasen Albanus, skonaren Linden och segelsumpen Jehu har byggts i Sjökvarteret. Därutöver har det byggts över trettio traditionella träbåtar av olika slag, bl.a. fem storbåtar samt flera skötbåtar och jullor.

I Sjökvarteret har flera segelskutor sin hemhamn, förutom Albanus och Jehu även skonaren Nordboen.

Åländskt hantverk av högsta kvalitet saluförs i Sjökvarterets fem verkstäder.

Sjökvarterets restaurang Pub Niska serverar bl.a. plåtbröd (pizzor med åländska ingredienser) och soppor. Man kan även få sig en kopp kaffe.

För framtiden planeras bl.a. en riggarverkstad och fler båtbyggerier. Avsikten är även att starta utbildning i båt- och skeppsbyggeri.