Björkör

Tips!

Välkommen
Angelica
Lisa Marie 3
Bilder
Båttaxi
Utflyker
Kobba Klintar
Rödhamn
Björkör
Lågskär
Historisk utflykt
Julutflykt
Länkar
Bokning/Kontakt

 På Åland finns sammanlagt 44 naturreservat varav ett är sälskyddsområde, vilket motsvarar 1,2 % av den totala ytan i öriket. De ingår alla i Natura 2000 vilket är EU:s nätverk av skyddad natur.
Syftet med reservaten är att värna om olika naturtyper och arter. Lövängar och hagar kräver dock skötsel med gamla metoder för att arterna ska leva kvar.

 

         Kom med till naturreservatet Björkör i södra Föglö. Där upplever du ett äkta skärgårdshemman i ursprungligt skick. Du får en unik inblick i hur livet var förr på en åländsk skärgårdsö. På Björkör hålls de gamla slåttesängarna i skick av lösgående betesdjur. Du kan vandra längs en naturstig eller klättra upp i utsiktstornet där du har en milsvid utsikt. Kanske får du se en flygande örn eller någon säl som ligger på ett skär.

 

Text hämtat från Ålands turistbyrå

 

Karta

 

Björkör

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Väder & Vind

 

~~~~~~~~~~~~~~~

Copyright(c) 2004
Senast uppdaterad
2008-02-13 18:36