Postvägen  Åland 

Eckerö - Hammarland - Jomala - Finström - Saltvik - Sund - Vårdö 

  

En resa längs Postvägen över Åland den 9 april 2006 
kl. 14.00 - 19.00
 

Reseledare: Bosse Ahlnäs 
Länkar till övriga resor längs Postvägen och Kungsvägen 
Postvägen: Kumlinge - Brändö - Gustsvs - Tövsala - Maku - Åbo
Postvägen: Åbo - Gustavs - Brändö - Kumlinge - Eckerö - Grisslehamn - Stockholm
Kungsvägen: Finland Åbo - Viborg 

klicka på bilderna så blir de större
Eckerö post- och tullhus, 
arkitekt C.L. Engel och C. Bassi, 1828  
Postrotemonumentet i Eckerö
Ängstorp, 
uppfördes år 1778 som posthus och gästgiveri
Kilometerstolpe vid Krogars i Storby, Eckerö
Labbas skeppargård från år 1810
Labbas bank- och hembygdsmuseum

Midsommarstången i Storby, Eckerö
Uthus från 1600-talet på gården Simons 
Böle postvägsbro

Ej bustrafik på postvägsbron 
Eckerö kyrka
Milsten från år 1781 utanför Eckerö kyrka 

Midsommarstången i Överby, Eckerö 
Klemets gård i Marby, Eckerö

Kilometerstolpe från slutet av 1800-talet i Marby
Här låg den gamla postvägsbryggan i Marby

Ej bustrafik till gamla postbryggan
Frebbenby stranden i Hammarland 
Stenmagasin från år 1901 vid Frebbenby stranden
Gästgivar- och tingsgården Krogars i Frebbenby
Petter Sittkoffs handelsgård i Frebbenby
Petter Sittkoffs handelsgård i Frebbenby
Petter Sittkoffs nya handelsbod i Frebbenby 
Rysk militärkasärn från år 1915 i Frebbenby
Kyrkbodar vid Hammarlands kyrka
Hammarlands kyrka
Postvägsbron i Bjärström 
mellan Hammarland och Finström

Ej bustrafik på gamla bron 

Askträdet i Bjärström med läkande krafter
Karl Ers gården i Bjärström, Finström  
Ollas gården i Bjärström, Finström 
Daniels gästgiverigård i Emkarby, Finström

Midsommarstången i Ämnäs
Ålands allmänna sjukhus i Godby 1846 - 1953
Färjsundsbron mellan Finström och Saltvik 

Ej bustrafik nedanför bron, smal väg och trångt att vända
Gamla färjfästet vid Färjsundet i Haraldsby, Saltvik

Ej bustrafik nedanför bron, smal väg och trångt att vända
Utsikt från caféet "Uffe på berget" vid Färjsundet
Tunneln under "Uffe på berget" . Finlands första landsvägstunnel, byggd år 1958  
och Ålands längsta tunnel, 50 m lång 
Gammalt torp vid postvägen i Haraldsby, Saltvik 
Verststolpe i Haraldsby, Saltvik 
Gamla postvägen i Haraldsby, Saltvik 
Kastelholms slott omnämns första gången år 1388
Kastelholms slott 
Kronohäktet "Vita Björn" i Kastelholm, 1784 - 1975
nu museum
Jan Karlsgården, friluftsmuseum 

Midsommarstången vid Jan Karlgården 
Ria med hästvandring på Jan Karlsgården 
Byagård med mjölkbord i Kastelholm 
Kronofogde Lars Jungs stenhus i Tosarby från 1700-talet 

Ej bustrafik
Gravröse från yngre järnåldern i Tosarby 
Gård i Finby 

Ej bustrafik
Plattertallen i Skarpans 

Ej bustrafik
Husgrunder i Nya Skarpans 
Bomarsunds fästningsruiner
Fästningen sprängdes år 1854
Brännklintstornet i Bomarsund 

Ej bustrafik - trångt att vända långa bussar vid Brännklintstornet
Brännklintstornet

Ej bustrafik - trångt att vända långa bussar vid Brännklintstornet
Ryska kanoner vid Notvikstornet 
Här slutade postvägen på fasta Åland 
vid Bomarsunds brygga
Minnessten över de som fick de första Victoria korsen 
för tapperhet i krig 

Ej bustrafik söder om Bomarsunds fästning 
Prästöbron och Bomarsunds museum  
i den gamla lotsstugan på Prästö 
Ryska telegrafen på Prästö från år 1905 
Nu museum 
Gravgårdsmurar på Prästö 

Ej bustrafik - Bussparkering vid gamla  färjfästet på Pästö 
Den nya grekisk ortodoxa gravgården på Prästö 

Ej bustrafik - Bussparkering vid gamla  färjfästet på Pästö 
Nyrenoverad väntstuga vid Vargata brygga i Vårdö
Skeppargård i Vargata, obs lekstugan till höger
Sally Salminens födelsehem i Vargata 
"Varg Mattes" skeppargård i Vargata, Vårdö
Verststolpe i Vargata, Vårdö 
Skeppargård i Vargata, Vårdö. 
Här bodde "kapten Svensson"
Vårdö Bönehus från år 1915

Ej bustrafik - Busparkering vid Vårdö kyrka 
Vårdö kyrka från 1400-talet, 
obs den stora "hatten" på tornet 
Postvägskilometerstolpe vid Vårdö kyrka 
Vårdö prästgård från år 1880, 
byggd med 80.000 tegel från Bomarsund 
Midsommarstången på Holmslinkt i Vårdö by 
Skeppargård i Vårdö by 
Erkas hembygdsgård i Vårdö by 

Ej bustrafik - Buss inte längre än till Bomans Gästhem 
De sista kilometrarna av Postvägen i oförändrat skick 
till Hullvik i Vårdö 

Ej bustrafik - Buss inte längre än till Bomans Gästhem 
Minnessten i Hullvik, Vårdö 

Ej bustrafik - Buss inte längre än till Bomans Gästhem 
Här slutade postvägen i Hullvik, Vårdö 

Ej bustrafik - Buss inte längre än till Bomans Gästhem 

Uppdaterad 21.11.2012

Tack för ditt besök som var nr.    sedan den 4 maj 2009