Kungsvägen - Finland 
ÅBO -  VIBORG 

Fotografier: Bosse Ahlnäs


Uppdaterad 22.09.2014

 

Litteratur om 
Kungsvägen:
C.J.Gardberg och Kaj Dahl: Kungsvägen, Holger Schilds Förlag, 1991, 1994
Torgny Ridderberg: Kungsvägen Oslo-Stockholm-Helsingfors-St.Petersburg,1994
Ellare Oy; Cycling in Finland 3, Kuninkaantie, Genimap Oy, 2003
Längs Nordens äldsta postvägar, Postmuseum Sverige, 2004
Suomen historiapelit: Kungsvägen, historiskt brädspel, 2010
Karta över 
Kungsvägen 
Karta över Kungsvägen Åbo - Viborg 
Information om   
Kungsvägen:
Uppslagsverket Finland
I slott och koja: Postkontor förr och nu i Finland
Stora Strandvägen
återupptäcktes:
Referat i Borgåbladet den 8 oktober 1976 om en bussresa från Lovisa via Pernå 
till Borgå, längs Stora Strandvägen, med Bosse som "vägvisare"
Buss: Ab J.Tidstrand Oy; UYL-31
Scania Vabis B76 nr. 523602, Wiima M-64 nr. 2136, reg. 20.04.1967
En resa längs Kungsvägen med Hydéns Buss och Sensus
den 18-19 september 2009 

Länkar till resor längs Postvägen  
Postvägen:    Åland    Eckerö - Vårdö
Postvägen:    Finland  Gustavs - Åbo 

  Klicka på bilderna så blir de större


Åbo Slott 

Foto: 25.6.2009 

Brinkala huset
Julfriden har utlyst från balkongen till Brinkala huset sedan medeltiden 
I huset till vänster om Brinkala huset, Gamla rådhuset slöts freden mellan Sverige och Ryssland år 1743, då gränsen drogs i Abborfors.

Julfreden utlyses i Åbo, video 24.12.2003

Foto: 18.7.2006 

Gamla rådhuset
I Gamla rådhuset slöts freden mellan Sverige och Ryssland år 1743, 
då gränsen drogs i Abborfors.

Foto: 18.7.2006

Åbo domkyrka
De äldsta delarna av domkyrkan härstammar från 1300-talet.

Foto: 18.7.2006
Per Brahe
Per Brahe utnämndes år 1637 till generalguvernör över Finland. Uttrycket "I grevens tid" anses syfta på hans guvernörsperiod.
I bakgrunden Åbo Akademi som grundades år 1640.
Sveriges första universitet grundades i Uppsala år 1477, därefter i Dorpat år 1632, Åbo år 1640 och Lund år 1666. 

Foto; 18.7.2006 
Stora rövarstenen  
vid Nylands tull omnämns redan år 1530.
Stenen finns till vänster vid utfartsvägen från Åbo.
Framför rövarstenen finns två gränsstolpar som i tiden markerade infarten till Åbo.
Gränsstolparna bär årtalet 1879. 

Foto: 25.4.2009
Stenbro vid Tuorla
Bron har en bredd på 6 meter (= 10 alnar) vilket tyder på att den kan vara en av de broar om byggdes i slutet av 1700-talet.

Foto: 18.7.2008
Milstenarna vid Tuorla gård
Vid Tuorla gård finns två milstenar försedda med Gustav III:s monogram och årtalet 1781; till vänster om vägen 1 mil från Åbo,
till höger 2 mil från Åbo (denna sten är flyttad).

Foto: 18.7.2008

Tuorla Gård

Gården nämns redan under medeltiden som ett kyrkogods.

Tuorlan Majatalo, Tuorlantie 1 E, tel. 02 4726625,
butik med gårdsprodukter, café och inkvartering.

Foto: 18.7.2008
Rungo
Gustav III har besökt gästgiveriet som byggdes år 1758.

Foto: 18.7.2008
Rungo
I Rungo kan man se fem parallella vägar, vilka alla i något
skede har byggts för att leda trafiken från Åbo till Helsingfors. 

Foto: 25.6.2009
Pikis
Pikis kyrka murades år 1752-1755 av stenar från Kustö ruiner. 

Foto: 25.6.2009

Pemar
Landsbron i Pemar byggdes år 1838 och används fortfarande.

Foto: 18.7.2008

Halikko

Trömperi gästgiveri är idag museum. 

Foto: 18.7.2008

Halikko

Den gamla bron till vänster som byggdes år 1866 
är idag en museibro.

Foto: 18.7.2008
Salo
Majala gästgiveri nämns redan år 1556.

Foto: 20.4.2009

Salo
Uskela Kyrka i Salo är ritad av arkitekten C.L.Engel, som också ritat posthuset i Eckerö och flera av de monumentala byggnaderna kring Senatstorget i Helsingfors.
Kyrkan är uppförd år 1832 och ligger på en hög kulle.

Foto: 18.7.2008


Bjärnå
Bjärnå kyrka, med sin tegelornerade västgavel och sin välvning i tre skepp är en av de främsta företrädarna för den nyländska kyrkotyp, som torde ha utgått från Borgå domkyrka.

Foto: 25.6.2009


Bjärnå

Näse gård tillhörde kyrkan under medeltiden. 

Foto: 18.7.2008
Bjärnå 
Byggnad vid Näse gård. 


Foto: 18.7.2008

Näse fors 
I byggnaden verkade i början av 1800-talet en kvarn och ett kraftverk.

Foto: 25.6.2009
Tenala
Olsböle gästgiveri är byggd år 1836.

Foto: 20.4.2009

Pojo

Persböle bys gränssten med årtalet 1908.

Foto: 20.4.2009
Pojo
Flyttblocket där Klas Fleming enligt traditionen dog år 1597.

Foto: 20.4.2009

Pojo

Från år 2009 sammanslogs kommunerna Pojo, Ekenäs och Karis 
och fick det nya namnet Raseborgs stad.
Pojo kyrka i bakgrunden.

Foto: 20.4.2009

Fiskars
Den gamla vägen slingrar sig vackert runt berget, 
medan den nya vägen är insprängd i berget.

Foto: 21.8.2010

Restaurang Kopparsmedjan i Fiskars          
Kuparipaja restaurang, Göran J. Ehrnrooths väg 1, tel. 019 237045


Foto: 25.6.2009

Fiskars
Fiskars Bruk

Fiskars Museum, tel 019 237013


Foto: 24.7.2008
Fiskars 

Foto: 25.6.2009


Villa Billnäs 

Byggnaden är ritad av Lars Sonck år 1915.


Foto: 25.6.2009

Billnäs 
Bruksgatan vid Billnäs bruk.


Foto: 25.6.2009

Billnäs 
Billnäs bruk grundades på 1600-talet. 

Foto: 30.8.2009

Fagervik 
Gamla byggnader vid bruksgatan vid Fagervik Gård

Foto: 24.7.2008
Fagervik 
Herrgårdsbyggnaden "slottet" byggdes under Johan Hisingers tid, 
och stod klart år 1773. Stilen är rokoko. Två regenter har övernattat i kungsrummet i slottet, kung Gustav III (1775) och Tsar Alexander I (1827). 

Foto: 23.8.2007
Fagervik 
Förtenningshuset uppfördes under Johan Hisingers tid, år 1787. 
I början av 1800-talet fungerade byggnaden som prästgård. 
I dag finns ett museum och ett café i byggnaden
.

Foto: 28.6.2009
Kanonerna i Torp 
På muse
iområdet förevisas ca 40 st olika kanoner, vapen, uniformer, miniatyrmodeller och en MI-8 transporthelikopter.

Kanonerna i Torp, Torpmalmsvägen 73, 10210 Ingå, tel. 0400 216136, 

Foto: 30.8.2009
Porkalaparentesen 28.9.1944 - 26.1.1956
Porkalaområdet utarrenderades enligt stilleståndsavtalet år 1944 till Sovjetunionen som marinbas. På nio dagar evakuerades 
7.272 invånare och till området flyttade ca 30.000 personer från Sovjetunionen. 
Under Porkalaparentesen sattes luckor för fönstren på
tågvagnarna, som drogs av sovjetiska lok genom området.
Anvisningar på tågen för resenärena.

Foto: 17.7.2010

Ingå 
I Täkter i Ingå finns en gammal "rundnos" buss, en Volvo från år 1954
kallad "Trötte Teodor". Med bussen ordnas "Porkala" temaresor.
Charterbus R.Lundström 

Foto: 21.8.2010
Igor museet i Degerby 
Museet berättar om Porkalaparentesen 1944 - 1956
Välkommen in i museet, klicka på bilden.

Igor Museum, Furuborgsvägen 6, 10160 Degerby, tel. 040 5418526

Foto: 17.7.2010

Pickala bro 
Vid brons östra fäste hölls marknader under flera hundra års tid. 
Under senare hälften av 1800-talet lade skärgårdsbåtarna till vid bron, 
och denna trafik pågick tills järnvägslinjen öppnades år 1903. 
Gustav Vasa hade planer på att anlägga en stad vid Pickala, men han valde sedermera platsen vid Helsinge fors, där Helsingfors grundades år 1550. 


Foto: 24.7.2008
Sjundby Slott

Foto: 21.5.2009
Text på väggen till mejeribyggnaden i Sjundby
Väggen på den gamla mejeribyggnaden i Sjundby är försedd med sovjetiska slagord; Vi skall mönstergillt anamma vetenskapen och tekniken, höja den militära och politiska styrkan, uppnå nya framgångar för att stärka den militära disciplinen och organiseringen i tjänsten. Var hälsad, den 1:sta Maj.

Foto: 21.5.2009

Pickala gård 
Den nuvarande svagt ljusröda herrgården vid Pickala gård blev färdig år 1851 i enlighet med ritningar av arkitekt Granstedt som hörde till Engels skola.

Foto: 24.7.2008
Pickala gård 

Foto: 24.7.2008

Kyrkslätt kyrka

Foto: 24.7.2008
Hvitträsk 

Foto: 16.11.2008
Finns folkhögskola 

Foto: 24.7.2008

Esbo gård

Foto: 24.7.2008
Landets äldsta stenbro
Bron vid Esbogård anses vara landets äldsta stenbro. 
Grundstenen för bron lades år 1775.

Foto: 24.7.2008

Esbo kyrka
 

Foto: 3.8.2007
Bemböle kaffestuga
Stig in i kaffestugan, klicka på bilden.

Foto: 16.11.2008
Gränsen mellan Esbo och Vanda.

Foto: 16.11.2008
Vandaforsen 
Bron över forsen byggdes år 1876 - Viktbegränsning på bron; 3,5 ton.


Foto: 16.11.2008
Vinikby 
Den gamla vägen följer stranden av Vanda å. 

Foto: 18.4.2009
Vinikby 
Modern kungsvägsskylt vid stranden av Vanda å.  

Foto: 18.4.2009

Vetenskapscentret Heureka
i Dickursby 
till höger på bilden finns några kuber, som inte är några kuber,
klicka på bilden. 

Foto: 18.4.2009

Dickursby stationshus
- till vänster  
Huset från år 1861 är ritat av arkitekten Carl Albert Edelfelt. 

Foto: 18.4.2009
Haxböle gästgiveri - till höger 
Vid byggnaden verkar nu ett stenhuggeri.  

Foto: 18.4.2009

Palméns lanthandel 
Gamla Borgåvägen 340. 
Välkommen in och handla, klicka på bilden. 

Foto: 18.4.2009
Labbas gård  
Här vattnade gårdfarihandlare på väg till Helsinfors sina hästar  

Foto: 18.4.2009
Båskis gård i Sibbo kyrkby 
Gården nämns som gästgiveri redan på 1600-talet.

Foto: 18.4.2009

Sibbo nya tegel kyrka 

Kyrkan byggdes år 1883-1885.

Foto: 18.4.2009

Sibbo gamla medeltidskyrka 

Foto: 23.8.2009

Göta sten
vid sockengränsen mellan Sibbo och Borgå - till höger
Stenarna omnämns redan år 1548. 

Foto: 18.4.2009

Veckoski - Andersböle vetekvarn
Kvarnen är byggd år 1934 och används fortfarande, 
öppet lördagar kl 10 - 12, tel. 019 546341 
Stig in i kvarnen, klicka på bilden.

Foto: 27.6.2009
Boe gård 
I gården verkar nu Högvalla husmodersskola. 

Foto: 18.4.2009

Borgå järnvägsstation 
På sommaren trafikeras banan mellan Hindhår och Borgå med ånglok. 

Foto: 10.7.2010

Borgå 
Den medeltida stadsplanen är bevarad i kvarteren kring domkyrkan.

Foto: 5.4.2009

Postbacken 
 
På Postbacken i Illby finns flera gamla byggnader och backstugor. 

Foto: 18.4.2009
Forsby 
Friherre Lorentz Creutz d.y. grundade 1682 i Forsby ett järnbruk. 

Foto: 18.4.2009
Pernåviken 
Utsikt från Silverberget söderut över Pernåviken. 

Foto: 18.4.2009
Pernå åsen
Tidigare gick vägen på åsen. Åsen är idag till stor del ett grustag. 

Foto: 18.4.2009

Pernå kyrka
 
Utanför den medeltida kyrkan finns en fattigbössa från år 1745
Klicka på bilden, så kan du läsa texten ovanför fattigbössan. 

Foto: 18.4.2009
Mikael Agricola 
Vid Pernå kyrka finns en staty av Mikael Agricola. 

Foto: 18.4.2009
Järnskena vid f.d. Sarvlax lanthandel  
Vid järnskenan band man fast sina hästar då man kom till butiken. 

Foto: 18.4.2009

Sarvlaks gård

Barockslottet är från 1600-talet.
Vid sekelskiftet 1900 omfattade godset 6.900 hektar mark och 100 öar.
Efter V.M. von Borns död delades godset i Stor-Sarflax och Norr-Sarflax.
Nu äger Svenska litteratursällskapet Stor-Sarflax. 

Foto: 18.4.2009
Flyttblocket Pjuksten markerar gränsen mellan Pernå och Lovisa 
1.1.2010 sammanslogs kommunerna och bildade Lovisa stad.
I stenen finns det creutzska vapnet inhugget och initialerna PN som står
för Petter Nyberg, som var förvaltare på Sarvlax i slutet av 1700-talet, 
då inristningarna gjordes.

Foto: 18.4.2009
Lovisa 
Lovisa blev en viktig fästningsstad efter freden
i Åbo år 1743.
Då  bestämdes att gränsen mellan Sverige och Ryssland skulle gå
längs Kymmene älv.
Fredrikshamn blev en rysk gränsstad och Lovisa gränsstad i Sverige. På bilden ser vi rådhuset som byggdes år 1862.

Foto: 18.4.2009
Kommendanthuset  
I kommendanthuset från år 1755 övernattade Gustav III under sin 
eriksgata tjugo år senare. I huset verkar nu Lovisa museum.

Foto: 18.4.2009
Tornhuset 
Tornhuset finns vid Östra Tullgatan vid Lovisa å. Gatan som följer 
Kungsvägen ändrar sedan namn till Kuhlefeltsgatan och Gamla Viborgsvägen.  
Tre broar med viktbegränsning: max. 7 ton axeltryck, och 12 ton boggietryck.

Foto: 18.4.2009
Kilometer / verst sten  
Stenen med siffran 3 finns vid Skogbyvägen till Holmgård.

Foto: 18.4.2009
Holmgård 
Den västra stenbron med två valv över Tessjö å leder till Holmgård där kung Gustav III har övernattat. Den östra bron till ön Holmgård rasade år 1957. Delar av byggnaden härstammar från år 1765. 

Foto: 18.4.2009
Foto: 11.7.2010
Strömfors
Strömfors kommun, är en del av medeltidssocknen Pyttis och uppstod när Pyttis vid freden i Åbo 1743 delades i två hälfter av den nya gränsen. Delen väster om Kymmene älv blev svensk och fick sitt namn
efter det år 1698 grundande järnbruket, medan den östra hälften införlivades med Ryssland. På finska heter Strömfors Ruotsinpyhtää (Sveriges Pyttis). Sedan år 2010 hör Strömfors till Lovisa stad. 

Foto: 23.8.2009
GRÄNSEN SVERIGE - RYSSLAND 1743-1811
efter freden i Åbo 

Vid Åbofreden år 1743 bestämdes att gränsen mellan Sverige
och Ryssland skuller gå längs Kymmene älv. Sverige måste då avträda det gula området på kartan till Ryssland.
Fredrikshamn blev en rysk gränsstad och Lovisa gränsstad i Sverige.

Foto: 21.8.2007

Kymmene älv  
Brofästena mellan Abborfors och gränsön Germundö i Kymmene älv.
Redan på Jacob Teitts karta från år 1556 finns broar utritade över 
Germundö. Vid Lill-Abborfors längre ner längs älven byggde svenskarna år 1743 en redutt, d.v.s. en liten framskjuten fästning intill vägen. Där inrättades också ett postkontor för postgången mellan Sverige och Ryssland.

Foto: 19.4.2009 (fotot taget på Pyttis sidan vid Stor-Abborfors gård)
Bron över Kymmene älv vid Savukoski (sv. Rökhusforsen)
Bron är byggd i armerad betong år 1926. Bron restaurerades i början av 1980 talet och år 2009-2010. År 1984 blev bron museibro. 

Foto: 11.7.2010
Information om museibron vid Savukoski 
Klicka på tavlan, så blir texten större.

Foto: 11.7.2010
Abborfors 
Gränsvaktkurer vid nuvarande bro över Kymmene älv som byggdes vid kraftverket år 1933.

Foto: 21.8.2007
Abborfors 
Abborfors Gård.

Foto: 19.4.2009

Pyttis kyrka 
Kyrkan är den östligaste av kyrkor som påminner om Borgå domkyrka.


Foto: 18.4.2009
Kyminlinna
Befästningsmurar vid Kyminlinna norr om Kotka.

Foto: 27.6.2009

Langinkoski 

Kejsarens fiskestuga vid Langinkoski, klicka på bilden.  

Foto: 19.4.2009
Kilometerstolpen i Summa 
164 km till Helsingfors, 125 km till Viborg.
Vägen förbi kilometerstolpen är nu avstängd för fordonstrafik (2014). 

Foto: 19.4.2009

Salmibron

Den gamla kustvägen ledde in till Fredrikshamn över bron vid Strömsby.

Foto: 19.4.2009
Fredrikshamn
Högvakten vid den gamla Villmanstrandsporten.

Foto: 19.4.2009
Nyrokokogården 
Den ryska prägeln visar att vi närmar oss St. Petersburg. 

Foto: 19.4.2009

Rådhuset
Rådhuset är uppfört år 1798 och tornet 1840.

Foto: 19.4.2009
Rappade huset vid Kadettskolgatan 
I huset möttes Gustav III och Katarina II år 1783. Nu museum. 

Foto: 19.4.2009

Museivägen Tallimäki - Virojoki (sv. Vederlax)
Den gamla, krokiga 35 km långa vägen har sedan år 1984 status som museiväg. 
Klicka på kartan, så kan du läsa texten.

Foto: 19.4.2009
Pistolstenen i Rakila by
Vägen går mellan två stora flyttblock, fruktade gömställen för vägrövare. Enligt den lokala traditionen tillkom namnet då beväpnade 
rövare, gömda bakom stenarna, överföll resenärer på vägen.  

Foto: 19.4.2009
Foto: 12.7.2010
GRÄNSEN SVERIGE - RYSSLAND 1721-1743 
efter freden i Nystad  
Sverige måste avträda det gröna området på kartan till Ryssland.
Fredrikshamn blev en svensk gränsstad.
Gränsen efter freden i Nystad 1721
Salpa linjen
En försvarslinje med stora stenblock som anlades efter 
Moskvafreden år 1940. Kungsvägen korsar Salpalinjen i Ravijoki.

Foto: 19.4.2009
Harju gård 
Harju gård i Vederlax är byggd kring år 1840. Gården representerar med sina smäckra kolonner den karelska empirestilen. 
I gården skrev Emil von Qvanten år 1842 Suomis sång.

Foto: 19.4.2009
Stenbro vid Harju gård 
Den vackra välvda stenbron finns i Ravijoki efter Harju gård 
Bron är byggd år 1902. 

Foto: 12.7.2010
Foto: 12.7.2010
Stenbro vid Ala-Pihjala
Bron är byggd år 1916. 

Foto: 12.7.2010
Ny vägvisare av den gamla modellen vid Ala-Pihjala
34,5 km till Fredrikshamn, 72,7 km till Viborg. 

Foto: 12.7.2010
Stenbrottet i Pyterlahti (sv. Pyterlax)
Härifrån har sten brutits för kolonnerna i Isakskatedralen och kolonnen utanför Vinterpalatset i St.Petersburg.

Foto: 19.4.2009
Alexanderskolonnen vid Vinterpalatset i St. Petersburg 
Det 47,5 m höga kolonen har huggits ur berget i Pyterlahti i Virolahti 
Kolonnen väger 500.000 kg och är i hugget skick världens högsta
monolit. Arbetet inleddes i juni 1830 och inspekterades av kejsar Nikolai på sensommaren. Transporten blev oerhört besvärlig. Stenen föll vid transporten i havet. Invigningen skedde 12 september 1834.
Foto: 12.7.2010  tavla i Virolahti museum 
Isakskatedralen i St. Petersburg 
48 kolonner, 17 meter höga höggs på 1820-talet ur berget i 
Pyterlahti i Virolahti 

Foto: 12.7.2010  tavla i Virolahti museum 
Stenbro med dubbla valv i Virojoki (sv. Vederlax)
Bron är byggd år 1912.

Foto: 12.7.2010
Nujamaa tullstation
202 km till St. Petersburg och 187 km till Helsingfors.

Foto: 12.7.2010

Runda tornet i Viborg 
Runda tornet byggdes 1547-1550 för att förstärka stadsmuren mot ryssarna. 

Foto: 7.9.2008

bakom kameran: Bosse Ahlnäs 
Fotografierna är tagna av Bosse Ahlnäs
18.7.2006, 23.8.2007, 18.7.2008, 24.7.2008, 7.9.2008, 16.11.2008, 5.4.2009, 18.4.2009, 19.4.2009, 20.4.2009, 25.4.2009, 21.5.2009, 25.6.2009, 27.6.2009, 28.6.2009, 18.7.2009, 23.8.2009, 30.8.2009, 18.9.2009, 19.9.2009, 10.7.2010, 11.7.2010, 12.7.2010, 17.7.2010
21.8.2010 

Bildtexterna är till en  del hämtade ur boken; C J Gardberg - Kaj Dahl / Kungsvägen / Schilts/ 1991