Den sista bussen, nr 85  i 
Skärgårdsvägens gamla färger
I oktober 2012 målades bussen gul.
Foto: Bosse Ahlnäs, Åbo, 21.2.2007Skärgårdsvägen trafikerade 
sista dagen den 5 juni 2016.
TLO / Skärgårdsbuss trafikerar från och med
den 6 juni 2016 Vainios och 
Skärgårdsvägens linjer till 
Pargas, Nagu, Korpo och Houtskär.
Skärgårdsvägen har nu en direktlinje Helsingfors - Korpo


Skärgårdsvägens buss VJF-618, buss nr 18  målad i tre olika färger:

Foto: Bosse Ahlnäs, Nummela, 10.5.2007

Foto: Bosse Ahlnäs, Åbo, 8.12.2014

Foto: Bosse Ahlnäs, Åbo, 25.4.2016 


Turlista för sommarbusstrafiken Helsingfors - Torsholma  samt  Helsingfors - Nagu - Korpo 

Turlista för busslinjen Helsingfors - Pargas - Nagu - Korpo  t.o.m. 31.12.2016


Nya direktförbindelser 2016 längs motorvägen och utan bussbyten 
6.6. - 31.12.2016 
Fredagar 14.20 från Helsingfors till Korpo
Söndagar ss 17.55 från Korpo till Helsingfors 
Buss nr 92, Skärgårdsvägen, nu gulmålad trafikerar för det mesta denna linje hösten 2016


Fotografier och fakta om alla bussar

 

Bussar tejpade med Skärgårdsvägens gröna vinklar hösten 2016:
nr 70 (Vainion Liikenne) och nr 72 (Vainion Liikenne)
--
Särgårdsvägens bussar nr 18, 42 och 92 är nu gulmålade
Vainion Liikennes buss nr 49 är såld sommaren 2016


Bussar tejpade med Skärgårdsvägens gröna vinklar hösten 2015 och våren 2016:
nr 70, nr 18 och nr 92 i Korpo, nr 42 i Houtskär, nr 72 och nr 49 i Piispanristi


Bussar tejpade med Skärgårdsvägens gröna vinklar hösten 2014:
nr 70, nr 18 och nr 92 i Korpo, nr 42 i Houtskär, nr 72 i Piispanristi, nr 49 extra buss


Bussar tejpade med Skärgårdsvägens gröna vinklar sommaren 2014:
nr 70, nr 72 och nr 56 i Korpo, nr 92 i Houtskär, nr 42 i Piispanristi, nr 49 extra buss


Bussar tejpade med Skärgårdsvägens gröna vinklar sommaren 2013:
nr 70 och nr 72 i Korpo, nr 92 i Houtskär, nr 49 i Piispanristi, nr 43 extra buss

En film där vi får se Skärgårdsvägens buss nr 8, TFE-80 från år 1963

En film där vi vår se Skärgårdsvägen buss nr 6, TH-260 från år 1965

Boken om bussbolaget Ab Skärgårdsvägen - Saaristotie Oy - 1951 - 2011 utkom i november 2011
Boken innehåller en dokumentation om busstrafiken i Väståboland; 
Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö 
samt fotografier med teknisk fakta om alla Skärgårdsvägens bussar.
Boken har 206 sidor. Texten är på svenska och boken innehåller ett sammandrag på finska, 8 sivua.
Nils Göran Bäckman inledde arbetet med historiken redan i början på 1990-talet.
Bosse Ahlnäs fortsatte med arbetet år 2005.

Boken är nu slutsåld (2018) 
men kan lånas i biblioteken 
Boken finns i följande bibliotek:
Pargas bibliotek; Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö 
Åbo stadsbibliotek
Åbo Akademis bibliotek 
Kökar kommunbibliotek 
Mariehamn: Ålands landskapsarkiv (läseexemplar)
Helsingfors: Brages Pressarkiv (läseexempar) 
Notis i Åbo Underrättelser den 17 mars 2007 om historiken
Notis i Åbo Underrättelser den 23 mars 2007 om informationsmötet i Korpo
Notis i Åbo Underrättelser den 18 november 2011 om bokutgivningen i Nagu
Presentation av boken den 30 november 2011 kl 14.00 i Aftonro i Iniö
Notis i Tidskriften Skärgård nr 4 / 2011 om boken
Recension i Hembygden nr 2 / 2012 om boken
Notis i Tidningen Åland den 10 december 2011 om boken sida 1 sida 2

Uppdaterad 04.06.2018