ÅLANDS 
BUSSHISTORIA


Ahvenanmaan 
bussi historia 

 

ALLA ÅLANDS BUSSAR 1923 - 2022

Uppdaterad  22.11.2023

Förteckning över alla bussar på Åland per 1.9.2023

NYA BUSSAR PÅ ÅLAND  
 

FÖRTECKNING ÖVER SAMTLIGA BUSSAR 
SOM FINNS OCH FUNNITS PÅ ÅLAND 


Samma buss kan förekomma flera gånger om den bytt ägare eller varit avregistrerad 
och fått ett nytt registernummer, då den inregistrerats på nytt. 
Förteckningen omfattar ca 400 st bussar

Ålands Busshistoria

Suomi  Kirjassa on suomenkielien lyhennelmä

Registrerade bussar är antecknade med blå färg

Register-
nummer
Inregistreringsdatum.
Datum då bussen avregistrerats, sålts eller tagits ur trafik 
Ägare
Hemort
Märke
Tillverkningsnummer chassi
(1920-talet motorns nummer)
Karosseri-
tillverkare
Årsmodell
ÅL 13 30.08.1923 - 09.02.1925 Leonard Eriksson, Mariehamn  Ford TT   
6128647
 Korvensuu 1923
ÅL 18 17.01.1924 - 15.10.1924 Karl Saari, 
Mariehamn    
Ford
7806361
ÅL 20    02.05.1924 - 30.04.1928 Albin Ahlqvist, Mariehamn   Ford T
7909305
ÅL 27 02.06.1924 - 15.05.1928    Rafael Virtanen, 
Saltvik   
Ford TT
9223633
Saltvik
ÅL 29   07.06.1924 - 26.05.1928    Edvin Karlsson, 
Geta  
Ford TT
9749370
Geta
ÅL 37    23.07.1924 - 28.01.1925   Leonard Eriksson, Mariehamn Ford T
9051689
ÅL 17   12.08.1924 - 31.12.1926    Karl o Math. Jansson, Finström Ford T
7854726
ÅL 18  15.10.1924 - 09.01.1929 Elis Andersson, 
Sund 
Ford
7806361
ÅL 61 30.12.1924 - 25.01.1930 Karl Karlsson, 
Geta  
Ford TT
9768653
1924
ÅL 37  28.01.1925 - 31.03.1927    Albin Karlsson, Hammarland       Ford T
9051689  
ÅL 13   09.02.1925 - 31.03.1927 Gunnar Fagerholm, Hammarland Ford TT  
6128647    
Korvensuu 1923
ÅL 65  21.02.1925 - 18.05.1926    Emerik Hagström, 
Sund
Ford
9583831 SS  
Korpivaara  
ÅL 83    16.06.1925 - 01.06.1929  Karl W Karlsson, Lumparland    Ford TT
11013870
Lumparland 
ÅL 106 18.08.1925 - 29.06.1929 Rafael Wirtanen, 
Saltvik  
Ford TT
9058602
ÅL 65  18.05.1926 - 31.12.1928  Erik Movall, 
Sund
Ford SS
9583831 SS
Korpivaara
ÅL 142 17.11.1926 - 10.04.1929 Harald Andersson, Mariehamn Ford
10958747
ÅL 13  31.03.1927 - 07.01.1928  Karl Rundberg, Hammarland     Ford
6128647 
Korvensuu 1923
ÅL 37   31.03.1927 - 12.06.1929   Karl Rundberg, Hammarland   Ford
9051689
ÅL 100 07.06.1927 - 16.01.1931   Karl Rundberg, Hammarland   Ford
12990175
ÅL 189   26.07.1927 - 28.12.1928   Edvin Karlsson, 
Geta  
Ford TT
13658896
ÅL 31  24.05.1928 - 24.05.1932   Elis Andersson, 
Eckerö
Dodge Graham 
1091133
ÅL 215 27.07.1928 - 05.06.1929  Anni Rundberg, Hammarland Chevrolet
4538880
ÅL 189    28.12.1928 - 19.05.1930    Alvar Mattsson, 
Geta       
Ford TT
13658896
ÅL 18     09.01.1929 - 06.04.1929 Viktor Hellman, 
Sund     
Ford
7806361
ÅL 18  06.04.1929 - 14.09.1933   Viktor Hellman, Sund      Chevrolet
46255
Saltvik 
ÅL 83    01.06.1929 - 10.12.1931   Karl W Karlsson, Lumparland    Ford AA
890436
ÅL 215 

05.06.1929 - 06.10.1932  

Albert Söderlund, Jomala   Chevrolet
4538880
ÅL 106 29.06.1929 - 03.07.1935  Rafael Wirtanen, Saltvik  Ford AA
646123
ÅL 254  05.11.1929 - 08.11.1932 Mattsson o Karlsson, Geta Chevrolet
784723
ÅL 255  29.11.1929 - 29.04.1932    Albin Ahlqvist, Mariehamn Chevrolet
2268735
ÅL 226    14.05.1930 - 07.10.1932  Bertil Andersson, Lemland Chevrolet
1094983
ÅL 66   10.06.1931 - 12.05.1937 Viktor Hellman, 
Sund  
Chevrolet
T 238638
1931
ÅL 245  27.06.1931 - 11.06.1936   Runar Roberts, 
Saltvik
Chevrolet
2288307
ÅL 83     10.12.1931 - 19.12.1935  K Timo Williams, Lumparland     Ford AA
890436
ÅL 253 04.04.1932 - 10.02.1933  Johan Sjöblom, Finström  Chevrolet
T 2878662
ÅL 255   29.04.1932 - 19.12.1935    Albin Ahlqvist, Mariehamn   Reo
C2662
1932
ÅL 282    26.09.1932 - 31.12.1940 Elis Andersson, Eckerö Chevrolet
3091871
1932
ÅL 215 06.10.1932 - 03.12.1932    Bert Andersson, Hammarland  Chevrolet
4538880
ÅL 226  07.10.1932 - 27.04.1934    Bertil Andersson, Lemland  Chevrolet
3094167
ÅL 254 08.11.1932 - 12.09.1936  Karlsson o Mattsson, Geta   Chevrolet 
3344135
1932
ÅL 215   03.12.1932 - 03.02.1936  Bert Andersson, Hammarland   Chevrolet
1094985
ÅL 253    10.02.1933 - 19.07.1934    Johan Sjöblom, Finström Chevrolet
T 5025228
1933
ÅL 21   17.06.1933 - 24.10.1934    Georg Johansson, Sund      Chevrolet
3437079
1933
ÅL 150 26.06.1933 -  04.02.1936  Viktor Hellman, 
Sund  
Chevrolet HS 157“  
T 3450337
Autokori ? 1933
ÅL 114  27.12.1933 - 03.06.1934   Arthur Eriksson, Eckerö  Chevrolet
548715
ÅL 114   03.06.1934 - 30.06.1939  Elis Andersson,  Eckerö Chevrolet
548715
ÅL 91 07.06.1934 - 31.12.1941   Bertil Andersson, Lemland  Chevrolet
4098723
Wulff 1934
ÅL 253   18.07.1934 - 16.03.1944     Johan Sjöblom, Finström  Chevrolet HS 157“
T 4172384
1934
ÅL 226    27.04.1934 - 04.09.1940   Karlsson o Mattsson, Geta   Chevrolet
3094167
ÅL 21  24.10.1934 - 30.06.1936  Ivar Karlsson, 
Sund    
Chevrolet
3437079
     
1933
ÅL 165  12.06.1935 - 29.05.1943     Elis Andersson, Eckerö  Ford V 8
1387705
ÅL 106    28.06.1935 - 31.12.1942    Rafael Wirtanen, Saltvik   Ford 51
18-1385517
ÅL 306    08.07.1935 - 10.10.1939  K. T. Williams, Lumparland    Ford
18-1387531
1935
ÅL 113   12.08.1935 - 08.03.1956     Bert Andersson, Hammarland Chevrolet B55 183”
5206332
Wulff  1935
ÅL 83    19.12.1935 - 26.06.1937  Mariehamns Autobussbolag   Ford AA
890436
ÅL 255    19.12.1935 - 12.06.1939    Mariehamns Autobussbolag    Reo
C2662
1932
ÅL 215  03.02.1936 - 20.03.1936     Viktor Hellman, Sund     Chevrolet
1094985
ÅL 150    04.02.1936 - 20.12.1938   Bert Andersson, Hammarland     Chevrolet HS 157“
T 3450337
Autokori ? 1933
ÅL 77   19.05.1936 - 13.02.1943 Elis Andersson, 
Sund   
Chevrolet B56 183“
T 5794873
Nieminen 1936
ÅL 245 11.06.1936 - 03.01.1938  Ivar Karlsson, 
Sund    
Chevrolet
2288307
ÅL 233  17.06.1936 - 18.11.1953  Runar Roberts, Saltvik   Chevrolet B56 183”
5778988
1936
ÅL 323   23.06.1936 - 18.12.1936 Johan Sjöblom, Finström Reo 
198994
ÅL 21 30.06.1936 - 23.07.1938     Felix Karlsson, 
Sund
Chevrolet
3437079
1933
ÅL 335   29.07.1936 - 04.09.1940    Karlsson o Mattsson. Geta   Chevrolet B56 183”
6266147
Autokori 1936
ÅL 245   03.01.1938 - 24.07.1939    Bertil Andersson, Lemland Chevrolet
2288307
ÅL 145   16.05.1938 - 25.05.1945    Felix Karlsson, 
Sund   
Chevrolet BT 185”
T 1462143
Nummela 1938
ÅL 71  16.06.1938 - 31.12.1948 Elis Andersson, Eckerö Volvo B10
69491
Autokori 1938
ÅL 150  20.12.1938 - 31.12.1947     Ivar Karlsson, 
Sund     
Chevrolet HS 157“
T 3450337     
Autokori ? 1933
ÅL 255  09.06.1939 - 16.01.1942  Mariehamns Autobussbolag Chevrolet BT 185”
T 2280088
Kaipio 1939
ÅL 181   23.06.1939 - 18.07.1963  Runar Roberts, 
Saltvik 
Volvo B10
89072
1939
ÅL 50 21.07.1939 - 09.12.1944 Bertil Andersson, Lemland  Chevrolet BT 185”
T 2266017
Jeppo 1939
ÅL 245   24.07.1939 - 12.07.1940 Runar Roberts, Saltvik       Chevrolet
2288307
ÅL 376  22.09.1939 - 02.10.1940 Ruben Carlsson, Hammarland Chevrolet
T 3377585
ÅL 306   10.10.1939 - 08.03.1941   Bert Andersson, Hammarland   Ford
18-1387531
1935
ÅL 132 16.10.1939 - 08.11.1943    K. Timo Williams, Lumparland  Sisu SH-7K
5853
Jeppo ? 1938
ÅL 171   29.05.1940 - 19.12.1951  Rafael Wirtanen, Saltvik Sisu SH-7K
5832
1939
ÅL 226  04.09.1940 - 31.12.1943  Walfrid Jansson, 
Geta  
Chevrolet
3094167
ÅL 335  04.09.1940 - 26.09.1944  Walfrid Jansson, Geta    Chevrolet  B56 183”
6266147
Autokori 1936
ÅL 306    08.03.1941 - 04.05.1954 K. T. Williams, Lumparland   Ford
18-1387531
1935
ÅL 255   16.01.1942 - 17.06.1948 Felix Karlsson, 
Sund  
Chevrolet BT 185”
T 2280088
Kaipio 1939
ÅL 77  23.11.1942 - 28.06.1943   Alfons Sundqvist, Saltvik Chevrolet  B56 183“
T 5794873
Nieminen 1936
ÅL 387   10.06.1943 - 23.12.1946 F Karlsson o H Sudhoff, Sund  Sisu SH-7K
5853
Jeppo ? 1938
ÅL 77  23.09.1943 - 27.05.1960 Alfons Sundqvist, Saltvik  Studebaker
T 23105 
Kutter 1937
ÅL 15  15.10.1943 - 08.08.1950 K Timo Williams, Lumparland  Ford  V8
18-4437-255
Nieminen 1937
ÅL 61  17.12.1943 - 07.02.1945 Carlsson o Jansson, Geta Chevrolet
4692599
ÅL 110    12.01.1944 - 01.01.1949  Bert Andersson, Hammarland  Chevrolet
837231-1
Autokori 
ev. Nummela ?
ÅL 61   07.02.1945 - 19.05.1948    Walfrid Jansson, 
Geta
Chevrolet
4692599
ÅL 253    03.04.1944 - 21.12.1946 Rudolf Lignell, Finström     Chevrolet
836010-5
1934
ÅL 335  26.09.1944 - 06.08.1949 Ruben Carlsson, 
Geta 
Chevrolet B56 183”
6266147
Autokori 1936
ÅL 50 09.12.1944 - 30.05.1950 Rafael Virtanen, 
Saltvik 
Chevrolet BT 185”
T 2266017
Jeppo 1939
ÅL 61   07.02.1945 - 19.05.1948  Walfrid Jansson, Geta        Chevrolet
4692599
ÅL 145   25.05.1945 - 23.05.1955 Herman Sudhoff, 
Sund  
Chevrolet BT 185”
T 1462143
Nummela 1938
ÅL 379     09.07.1946 - 20.03.1952 Artur Sjöblom, 
Föglö 
Opel Blitz 3,5 L 183D R 622 1938
ÅL 236   29.10.1946 - 22.11.1951   Rudolf Lignell, 
Finström
Chevrolet
T 4642578
Autokori 1935
ÅL 387  23.12.1946 - 09.04.1959 Felix Karlsson, 
Sund    
Sisu SH-7K
5853
Jeppo ? 1938
ÅL 454     27.02.1948 - 20.04.1950 Post- o  telegrafkont., Mariehamn   Sisu S-15
6216
 Karia 1947
ÅL 483   02.04.1948 - 02.11.1961     Bert Andersson, Hammarland  Volvo LV128D
125-8556
Autokori 1948
ÅL 61 19.05.1948 - 18.11.1953  Walfrid Jansson, 
Geta
Chevrolet DS 157 s
T 636572
ÅL 255 17.06.1948 - 10.08.1949 Fridolf Eklund, 
Eckerö
Chevrolet BT 185”
T 2280088
Kaipio 1939
ÅL 500 13.07.1948 - 18.07.1963  Runar Roberts, Saltvik   Volvo LV128
FC 144123
1948
ÅL 43  23.12.1948 - 31.12.1949   Artur Sjöblom, 
Föglö 
Ford
18-1386976
1935
ÅL 387   29.12.1948 - 09.04.1959 Bertel Karlsson, 
Sund 
Sisu SH-7K
5853
Jeppo ? 1938
ÅL 110  01.01.1949 - 24.09.1954 Ragnar Fällman, 
Eckerö
Chevrolet
837231-1
Autokori 
ev. Nummela ?
ÅL 95   05.07.1949 - 09.02.1951  Rudolf Eklund, 
Eckerö 
Chevrolet 6700
FEA 438622
1949
ÅL 35  12.07.1949 - 29.03.1963  Ragnar Fällman, 
Eckerö
Chevrolet 6702
FEA 422506
Autokori 1948
ÅL 335   06.08.1949 - 31.08.1963     Ruben Carlsson, 
Geta 
Chevrolet 6702
FEA 522406
Geta 1948
ÅL 38   06.08.1949 - 24.09.1954  Toivo Williams, Lumparland Volvo LV128
125-1000
Autokori 1949
ÅL 255  10.08.1949 - 06.08.1957 Felix Karlsson, 
Sund  
Chevrolet BT 185”
T 2280088  
Kaipio 1939
ÅL 49 23.11.1949 - 18.07.1963  Herman Sudhoff, 
Sund   
Volvo L1303
FC 144957/1300-35
Autokori 1949
ÅL 454  20.04.1950 - 09.01.1953  Post- o telegrafkont., Mariehamn Sisu S-15 
6264
Karia 1947
ÅL 126   02.06.1950 - 08.06.1966 Toivo Williams, Lumparland   Volvo LV1304
1300-485
1950
ÅL 15  08.08.1950 - 29.07.1952  Rafael Virtanen, 
Saltvik
Ford V8
18-4437-255   
Nieminen 1937
ÅL 50 30.10.1950 - 07.06.1957  Rudolf Lignell, Finström   Chevrolet BT 185”
T 2266017
 Jeppo  1939
ÅL 236  20.11.1951 - 22.10.1954 Rudolf Lignell, Finström  Austin CXD/L
1K 227006   
Autokori  1951
ÅL 171 19.12.1951 - 11.10.1961 Rafael Wirtanen, Saltvik Austin CXD/L
1K227069    
Autokori 1951
ÅL 617 05.03.1952 - 09.11.1966 Runar Roberts, Saltvik   Volvo B512
510-3586
Autokori 1951
ÅL 379   20.03.1952 - 23.03.1955  Toivo Williams, Lumparland   Opel Blitz 3,5L 183D
R 622
1938
ÅL 767  29.07.1952 - 13.01.1958    Rafael Virtanen, Saltvik Ford V8
18-4437255
Nieminen 1938
ÅL 756 19.08.1952 - 02.01.1956 Post- o telegrafkont., Mariehamn  Sisu B-62
6825
Ajokki 1951
ÅL 808   27.03.1953 - 03.01.1963  Alfons Sundqvist, Saltvik   Sisu SH-8
50258
Nieminen 1948
ÅL 419 09.04.1954 - 02.12.1967 Toivo Williams, Lumparland  Volvo L224
220-2746
Autokori 1953
ÅL 38   24.09.1954 - 29.03.1963 Ragnar Fällman, Eckerö Volvo LV128
FC 145000
Autokori 1949
ÅL 110     24.09.1954 - 22.05.1962 Rudolf Lignell, Finström  Chevrolet
T 3967440
Autokori 
ev. Nummela ?
ÅL 379 23.03.1955 - 06.10.1956 Hilmer Lindroos, Lemland  Opel Blitz 3,5L 183D
R 622
1938
ÅL 997  16.07.1955 - 31.12.1958  Post- o telegrafkont., Mariehamn  Volvo B513
510-2284
1949
ÅL 113  08.03.1956 - 23.04.1956  Herman Sudhoff, Sund    Chevrolet B55 183”
5744588   
Wulff 1935
ÅL 49 23.04.1956 - 18.07.1963 Georg Wilhelmsson, Sund Volvo L1303
FC 144957/1300-35
Autokori  1949
ÅL 113   23.04.1956 - 30.09.1959   Georg Wilhelmsson, Sund Chevrolet B55 183”
5744588   
Wulff  1935
ÅL 1295 17.10.1956 - 30.11.1966 Runar Roberts. Saltvik Volvo LV1305
1300-888
1950
ÅL 552 01.04.1957 - 28.12.1962 Felix Karlsson, 
Sund
Bedford A4L
A4LZG678047
Nummela 1956
ÅL 50      01.06.1957 - 31.08.1964   Rudolf Lignell, Finström Volvo LV1305
1300-285
Autokorirakenne 1949
ÅL 404  09.04.1958 - 13.08.1958  Toivo Williams, Lumparland  Volvo L340 04
3985
Lahti  1956
ÅL 404  13.08.1958 - 15.10.1965 Föglö Bussbolag, Föglö Volvo L340 04
3985
Lahti  1956
ÅL 1421 09.12.1958 - 18.12.1962   Post- o telegrafkont., Mariehamn       Volvo B513 FE
510-1018
1947
ÅL 1540  09.04.1959 - 15.06.1966 Georg Wilhelmsson, Sund  Fargo F86-P6
5208
Autokori  1950
ÅL 997    15.06.1959 - 29.06.1961  Post- o telegrafkont., Mariehamn Vanaja VLB2
78012
Ajokki  1958
ÅL 1605 08.07.1959 - 11.11.1961   Toivo Williams, Lumparland Volvo B705
8302/10
Wiima M-59 1959
ÅL 1614 14.08.1959 - 10.01.1969 Föglö Bussbolag, Föglö Scania-Vabis B51 53
88352
Autokori  1955
ÅL 1661  30.09.1959 - 28.04.1961 Holger Friberg, Hammarland  Chevrolet B55 183”
5206332
Wulff  1935
ÅL 705 13.05.1960 - 03.05.1962 Anders Hägglund, Mariehamn Mercedes-Benz 
00387/52
 
Boxer 1952
ÅL 1465 23.05.1960 - 20.08.1964    Rudolf Lignell,  Finström     Volvo LV70/ Chevrolet
106943 / 1787512
1935
ÅL 77   27.05.1960 - 31.10.1967  Alfons Sundqvist, Saltvik   Volvo B513
510-1675
Wiima M-54 1948
ÅL 1371 01.06.1960 - 29. 11.1971    Ragnar Fällman, Eckerö Volvo B705
223
Wiima M-59 1960
ÅL 1862  28.09.1960 - 21.04.1965 Georg Wilhelmsson, Sund  Scania-Vabis  B513
88172
Kutter 1  1954
ÅL 323 15.05.1961 - 18.12.1962    Post- o telegrafkont., Mariehamn Vanaja VLB
75192
Ajokki  1960
ÅL 512   05.06.1961 - 23.08.1971 T & A Williams, Lumparland Volvo B615
4406
Wiima M-59 1961
ÅL 1696 22.06.1961 - 03.01.1962 Anders Hägglund, Mariehamn     Bedford SB
26556
Nummela 1953
ÅL 2026  27.06.1961 - 31.10.1962  Föglö Bussbolag, Föglö Scania-Vabis B42V
87936
Ajokki  1952
ÅL 2123 09.09.1961 - 30.11.1966 Runar Roberts, Saltvik   Volvo B615
3000
Wiima M-54 1958
ÅL 171  11.10.1961 - 01.12.1966 Alfons Sundqvist, Saltvik Austin CXD/L
1K227069
Autokori 1951
ÅL 483    02.11.1961 - 28.12.1965  Ragnar Fällman, Eckerö Volvo LV128D
125-8556
Autokori 1948
ÅL 1605  11.11.1961 - 31.03.1971  Ragnar Fällman,  Eckerö  Volvo B705
8302/10
Wiima M-59 1959
ÅL 1696 03.01.1962 - 22.06.1970 G Wilhelmsson, Jomala Bedford SB
26556
Nummela   1953
ÅL 309 02.05.1962 - 28.02.1966  A & T Williams, Lumparland   Volvo B725
1039
Wiima M-59 1962
ÅL 705  03.05.1962 - 11.11.1964   G Wilhelmsson, Jomala Mercedes-Benz 
00387/52
Boxer 1952
ÅL 1586 25.06.1962 - 31.12.1963    C O Rasmussen, Jomala Sisu SH-7K
1039     
Jeppo ? 1938
ÅL 2610  01.11.1962 - 01.11.1964  Ålandsexpressen, Mariehamn Mercedes-Benz  0 321
013470
Lahti 1962
ÅL 2660 01.12.1962 - 01.07.1976  G Wilhelmsson, Jomala Scania-Vabis B55
500676
Kutter 5 1962
ÅL 552  28.12.1962 - 30.08.1967  G Wilhelmsson, Jomala Bedford A4L
A4LZG678047
Nummela 1956
ÅL 808 31.01.1963 - 12.10.1972 Alfons Sundqvist, Saltvik Volvo B615
3431
Wiima M-54 1958
ÅL 2707  27.03.1963 - 30.11.1966 Runar Roberts, 
Saltvik
Volvo B615
4052
Wiima M-59 1960
ÅL 2338  13.01.1964 - 31.03.1965  Alfons Sundqvist, Saltvik  Sisu SH-8
50258
Nieminen 1948
ÅL 1465 20.08.1964 - 28.05.1971 Rudolf Lignell, Finström Volvo B513
906
Wiima M-59 1947
ÅL 705  11.11.1964 - 28.06.1973  G Wilhelmsson, Jomala Mercedes-Benz 0321
013470
Lahti  1962
ÅL 3625  29.03.1965 - 30.05.1975   Alfons Sundqvist, Saltvik  Volvo B615
4117
Wiima M-59 1960
ÅL 1862  21.04.1965 - 20.08.1968     G Wilhelmsson, Jomala Scania-Vabis B5153
88349
Wiima M-54 1955
ÅL 404 03.11.1965 - 25.02.1977 Williams & Co Lumparland Volvo B715
406 
Wiima M-64 1965
ÅL 309   28.02.1966 - 20.11.1973   Williams & Co, Lumparland  Volvo B725
1039
Wiima M-59 1959
ÅL 4060 28.05.1966 - 30.10.1973 Ragnar Fällman, Eckerö  Volvo B615
5176
Wiima M-59 1962
ÅL 1540  15.06.1966 - 29.08.1975  G Wilhelmsson, Jomala Mercedes-Benz L406
10-091031
Autokori  1966
ÅL 126  15.06.1966 - 06.04.1971   Williams & Co, Lumparland  Scania-Vabis BF56
501659
Ajokki TK 3900 1966
ÅL 2123  30.11.1966 - 29.06.1973 Sundqvist & Co, Saltvik Volvo B615
3000    
Wiima M-54 1958
ÅL 2707   30.11.1966 - 31.05.1978  Sundqvist & Co, Saltvik Volvo B615
4052
Wiima M-59 1960
ÅL 419 02.12.1967 - 01.07.1975 Williams & Co, Lumparland Volvo B57
306
Ajokki TK 4430 1967
ÅL 552 01.09.1967 - 29.06.1976     G Wilhelmsson, Jomala  Scania-Vabis B56
501295
Ajokki TK 3900  1965
ÅL 1862 20.08.1968 - 01.07.1976  G Wilhelmsson, Jomala Scania-Vabis B56
500814
Boxer 1963
ÅL 77     02.05.1968 - 31.05.1983   Sundqvist & Co, Saltvik Volvo B57
367
Airisto  1968
ÅL 345 22.05.1970 - 21.11.1983 Williams & Co, Lumparland   Volvo B58
2188
Wiima M-68LUX 1970
ÅL 1696 22.06.1970 - 01.07.1976 G Wilhelmsson, Jomala Scania-Vabis B56
501297
Boxer 1965
ÅL 514   22.12.1970 - 19.12.1974  Röde Orm, 
Finström 
Volvo B615
5882
Wiima M-64 1965
ÅL 126    06.04.1971 - 14.12.1978  Fällman & Sudhoff, Eckerö Scania-Vabis BF-56
501659
Ajokki TK 3900 1966
ÅL 405  13.04.1971 - 21.11.1983 Williams & Co, Lumparland    Volvo B58
2429
Wiima M-68LUX 1971
ÅL 87 23.04.1971 - 30.06.1992 Sundqvist & Co, Saltvik Volvo B57
1588 
Wiima M-68LUX 1971
ÅL 31      14.06.1971 - 30.05.1975 Rudolf Lignell, Finström Volvo B725
1038
Wiima M-59 1962
ÅL 512  23.08.1971 - 25.02.1977   Roine Karlsson, 
Sund
Volvo B615
4406
Wiima M-59 1961
ÅL 861  12.05.1972 - 28.11.1975 Fällman & Sudhoff, Eckerö  Volvo B705
8302/10
Wiima M-59 1959
ÅL 455  12.10.1972 - 01.06.1981     Sundqvist & Co, Saltvik Scania-Vabis B56
501904
Boxer 4 1967
ÅL 4936 21.11.1972 - 21.05.1976  Alf Sjöblom, 
Finström
Mercedes-Benz L-406
10-081303
1965
ÅL 216 01.02.1973 - 21.11.1983 Williams & Co, Lumparland    Volvo B57
2563
Wiima M-68LUX 1973
ÅL 727  14.04.1973 - 29.08.1980  Röde Orm, 
Finström
Scania BF110
524477
Wiima M-64 1968
ÅL 2290 13.07.1973 - 01.07.1976 G Wilhelmsson, Jomala  Scania BF110
526582
Kutter 8 1973
ÅL 464 04.09.1973 - 31.05.1974 Sundqvist & Co, Saltvik Volvo B615
3431
Wiima M-54 1958
ÅL 309 30.11.1973 - 27.10.1976   Eckerö Bussbolag, Jomala  Volvo B725
1039
Wiima M-59 1959
ÅL 55  14.03.1974 - 30.06.1989 Sundqvist & Co, Saltvik Volvo B58
4776
Airisto 1974
ÅL 450  09.12.1974 - 19.12.1978    G Wilhelmsson, Jomala Mercedes-Benz
10-616166
Nummela  1969
ÅL 769 10.12.1974 - 06.02.1976 Röde Orm, Finström   Volvo B58
2189   
Wiima M-68LUX 1970
ÅL 45  03.02.1975 -     Sundqvist & Co / SLHS, Vårdö  Volvo B58
5764
Kutter 8  1975
ÅL 245 02.04.1975 - 26.02.1979 Williams & Co, Lumparland    Nordic 14
302.297-50-026 677
Delta 400 1975
ÅL 514    12.05.1975 - 31.05.1976  Röde Orm, 
Finström 
Volvo B615
5882
Wiima M-64 1965
ÅL 419 01.07.1975 - 10.07.1984 Finströms Bussbolag, Finström Volvo B57
306
Ajokki TK 4430 1967
ÅL 564   16.07.1975 - 12.08.1977 Alf Sjöblom, 
Finström 
Mercedes-Benz LP 810
11-600100
Wiima 1967
ÅL 7788 01.09.1975 - 29.06.1982  G Wilhelmsson, 
Jomala
Scania BR145S
542861
Kutter 8 1975
ÅL 459 08.09.1975 - 25.01.1978 Finströms Bussbolag, Finström  Volvo B635
3573
Wiima M-64 1966
ÅL 778  31.12.1975 - 30.04.2000 Röde Orm, 
Finström
Scania BF111
527730
Wiima M-68LUX 1975
ÅL 67 26.05.1976 - 26.05.1982 Sundqvist & Co, Saltvik Volvo B58
7718  
Delta 400 1976
ÅL 1696  01.07.1976 - 26.10.1979    Vårdö Busstrafik Ab, Sund Scania-Vabis B56
501297 
Boxer 1965
ÅL 1862 01.07.1976 - 28.02.1977   Vårdö Busstrafik Ab, Sund Scania-Vabis B56
500814
Boxer 1963
ÅL 2290  01.07.1976 - 08.12.1987  Vårdö Busstrafik Ab, Sund Scania BF110
526582
Kutter 8 1973
ÅL 2660  01.07.1976 - 28.09.1978     Vårdö Busstrafik Ab, Sund  Scania-Vabis B56
500676
Kutter 5 1962
ÅL 90 01.11.1976 - 09.02.1979 Eckerö Busstrafik, Eckerö  Scania BF86
503781
Kutter 8 1976
ÅL 480   21.12.1976 - 13.04.1982 Williams & Co, Lumparland Scania BF86S
503809
Delta 100 1976
ÅL 7015  20.01.1977 - 08.12.1987 Vårdö Busstrafik Ab, Sund  Scania BF86
503750
Boxer 300 1977
ÅL 404 25.02.1977 - 12.09.1984 Roine Karlsson, 
Sund
Volvo B715
406
Wiima M-64 1965
ÅL 5577  08.03.1977 - 29.04.1983  Williams & Co, Lumparland  Scania 145
543830
Delta 400 1976
ÅL 277 15.04.1977 - 29.09.1981    Vårdö Busstrafik Ab, Sund Scania-Vabis B56
501295
Ajokki TK 3900 1965
ÅL 479  25.01.1978 - 30.12.1988   Finströms Bussbolag, Finström Scania BR85S
541966
Ajokki 5000B 1973
ÅL 57   01.03.1978 - 17.12.1985  Sundqvist & Co, Saltvik Volvo B58
11486
Delta 300 1978
ÅL 459    11.05.1978 - 29.09.1978  Finströms Bussbolag, Finström  Volvo B635
3573
Wiima M-64 1966
ÅL 919 14.06.1978 - 23.03.1984    Williams & Co, Lumparland      Volvo L224
220-2746
Autokori 1953
ÅL 8666 02.10.1978 - 27.03.2007 Röde Orm, 
Finström
Volvo B58
12379
Wiima M 200 1978
ÅL 126 14.12.1978 - 29.06.1982 Eckerö busstrafik, Eckerö Scania-Vabis BF-56
501659
Ajokki TK 3900 1966
ÅL 8787 19.12.1978 - 24.11.1982 G Wilhelmsson, Jomala Scania BR86S
1800191 
Kutter 9 1978
ÅL 105 15.01.1979 - 26.11.1982 Eckerö busstrafik, Eckerö Mercedes-Benz LPO608
10-616166
Nummela 1969
ÅL 2660 01.02.1979 - 08.12.1987 Vårdö Busstrafik Ab, Sund Scania BR86S
1800325
Kutter 9 1979
ÅL 7240 09.04.1979 - 21.11.1983   Williams & Co, Lumparland Scania BR116S
1800369
Delta 300 1978
ÅL 9255  13.11.1979 - 08.12.1987   Vårdö Busstrafik Ab, Sund Scania BF86
503686
Boxer 300 1976
ÅL 9605 05.09.1980 - 27.10.2021 Röde Orm, 
Finström
Scania BR86S
1801234   
Wiima M 301 1980
ÅL 9772 29.12.1980 - 29.06.1982  Eckerö Busstrafik, Jomala Scania BF111
527240
Kutter 8 1976
ÅLA 50 24.03.1981 - 07.03.1988 Sundqvist & Co, Saltvik  Volvo B10M
1519
Wiima M 301 1981
ÅLA 757  14.08.1981 - 29.06.1982   Eckerö Busstrafik, Jomala  Sisu BK-84
25575
Kutter 9 1978
ÅL 277 06.10.1981 - 25.08.1987   Vårdö Busstrafik Ab, Sund Scania BR116S
1801867
Kutter 9SS 1981
ÅLB 184 29.12.1981 - 30.12.1988  Finströms bussbolag, Finström Scania BR145
1800146
Delta 500  1978
ÅLB 10  12.02.1982 - 07.07.2003    Sundqvist & Co, Saltvik   Volvo B10M
YV3B10M6000003266
Delta Star 1982
ÅLA 757  29.06.1982 - 29.06.1984   Eckerö Busstrafik Ab, Jomala   Sisu BK-84
25575
Kutter 9 1978
ÅL 126 29.06.1982 - 21.11.1983 Eckerö Busstrafik Ab, Jomala      Scania-Vabis BF-56
501659
Ajokki TK 3900  1966
ÅL 9772 29.06.1982 - 09.03.1984 Eckerö Busstrafik Ab, Jomala Scania BF111
527240
Kutter 8 1976
ÅL 7788  29.06.1982 - 19.03.1984 Eckerö Busstrafik Ab, Jomala Scania BR145S
542861
Kutter 8 1975
ÅL 8787 24.11.1982 - 15.03.1984 Eckerö Busstrafik Ab, Jomala Scania BR86S
1800191
Kutter 9  1978
ÅL 607  24.11.1982 - 21.11.1983  Eckerö Busstrafik Ab, Jomala Dodge B56A
SDFB56A00BD205353
Kiitokori 1982
ÅLB 606  24.11.1982 - 21.11.1983 Williams & Co, Lumparland   Scania K112
1803345
Delta Star 1982
ÅLC 40  12.01.1983 - 05.04.1989 Sundqvist & Co, 
Saltvik
Volvo B10M
YV3B10M6000004598
Delta Star 1983
ÅLC 660 09.02.1983 - 08.12.1987  Vårdö Busstrafik Ab, Sund   Volkswagen Hochraum LT31D
WV2ZZZ28ZDH004676
Sisustelinja 1983
ÅLC 44  08.03.1983 - 27.03.1984 Eckerö Busstrafik Ab, Jomala Scania BR145
543335
Delta 400 1975
ÅL 126    21.11.1983 -   Williams Buss Ab  / SLHS, Vårdö Scania-Vabis BF56
501659
Ajokki TK3900 1966
ÅL 216  21.11.1983 - 06.11.1989  Williams Buss Ab, Eckerö Volvo B57
2563
Wiima M-68LUX 1973
ÅL 345   21.11.1983 - 04.06.1990 Williams Buss Ab, Eckerö   Volvo B58
2188
Wiima M-68LUX 1970
ÅL 405  21.11.1983 - 26.06.1985 Williams Buss Ab, Eckerö Volvo B58
2429
Wiima M-68LUX 1971
ÅL 607 21.11.1983 - 03.08.1995     Williams Buss Ab, Eckerö Dodge B56A
SDFB56A00BD205353
Kiitokori  1982
ÅL 7240  21.11.1983 - 14.12.1995 Williams Buss Ab, Eckerö Scania BR116S
1800369
Delta 300 1978
ÅLB 606 21.11.1983 - 14.11.2000 Williams Buss Ab, Eckerö  Scania K112
1803345
Delta Star 1982
ÅL 9772  09.03.1984 - 16.06.1995 Williams Buss Ab, Eckerö Scania BF111
527240
Kutter 8 1976
ÅL 8787 15.03.1984 - 12.05.2000  Williams Buss Ab, Eckerö  Scania BR86S
1800191
Kutter 9 1978
ÅL 7788 19.03.1984 - 20.09.1994 Williams Buss Ab, Eckerö  Scania BR145S
542861
Kutter 8 1975
ÅL 919 23.03.1984 - 05.04.2000  Vidar Williams, Mariehamn   Volvo L224
220-2746
Autokori 1953
ÅLC 44    27.03.1984 - 07.09.1987 Williams Buss Ab, Eckerö Scania BR145
543335
Delta 400  1975
ÅLD 67  08.05.1984 - 30.11.1984 Sundqvist & Co, 
Saltvik
Volvo B57
367
Airisto  1968
ÅLE 222 01.06.1984 - 02.11.1989 Williams Buss Ab, Eckerö Scania BR86S
1800354
Delta 300 1980
ÅLE 444 01.10.1984 - 30.12.1988 Finströms bussbolag, Finström  Volvo B 58
6010433
Wiima M 300  1977
ÅL 157 12.02.1985 - 27.12.1985 Sundqvist & Co, 
Saltvik
Volvo B57
367
Airisto  1968
ÅLE 740 06.03.1985 - 24.04.1990 Williams Buss Ab, Eckerö Scania K112
1806815
Delta 9000 1984
ÅLE 877  22.04.1985 - 08.12.1987 Vårdö Busstrafik Ab, Sund  Scania BR116S
1801299
Ajokki 5000D 1980
ÅL 277 23.12.1985 - 25.08.1987  Sundqvist & Co, Saltvik    Scania BR116S
1801867
Kutter 9SS 1981
ÅLB 30 08.01.1986 - 23.04.1999 Sundqvists Buss Ab, Saltvik  Volvo B10M
YV31MKC16GA0 11518
Wiima M 500 1986
ÅLG 87 14.08.1986 - 29.12.1986 Williams Buss Ab, Eckerö  Scania BR145
1800250
Ajokki 5000D 1978
ÅLG 800 13.02.1987 - 19.11.2004     Williams Buss Ab, Eckerö Scania K112
1810789
Ajokki Royal 1986
ÅLG 810 26.02.1987 - 23.06.1993 Williams Buss Ab, Eckerö Scania BR116
1801093  
Kutter 9 1980
ÅLG 830  09.03.1987 - 25.11.1998 Williams Buss Ab, Eckerö Scania BR145
544181
Ajokki 5000B 1977
ÅLH 60 24.04.1987 - 03.11.2005 Sundqvists Buss Ab, Saltvik   Setra S210HD
WKK17400001030219
Setra 1987
ÅL 2290 08.12.1987 - 24.06.1991 Sundqvists Buss Ab, Saltvik Scania BF110
526582          
Kutter 8 1973
ÅL 2660 08.12.1987 - 04.10.2000 Sundqvists Buss Ab, Saltvik Scania BR86S
1800325
Kutter 9 1979
ÅL 7015  08.12.1987 - 02.11.1995  Sundqvists Buss Ab, Saltvik  Scania BF86
503750
Boxer 300 1977
ÅL 9255 08.12.1987 - 09.10.1999   Sundqvists Buss Ab, Saltvik Scania BF86
503686  
Boxer 300 1976
ÅLE 877  08.12.1987 - 26.05.1995  Sundqvists Buss Ab, Saltvik  Scania BR116S
1801299
Ajokki 5000D 1980
ÅLC 660  08.12.1987 -    Sundqvists Buss  / SLHS, Vårdö  Volkswagen Hochraum LT31D
 WV2ZZZ28ZDH004676
Sisustelinja  1983
ÅLF 577  29.04.1988 - 07.12.2000   Williams Buss Ab, Eckerö  Mercedes-Benz 409D
61146810703487
Heinola Karossi 1985
ÅLA 50  25.05.1988 -  28.02.2007 Sundqvists Buss Ab, Saltvik Volvo B10M
1519
Delta Star 50 1981
ÅLK 790 29.09.1988 - 10.10.2003 Williams Buss Ab, Eckerö Scania F112
1811950
Kutter Deca 340 1988
ÅLA 77  07.10.1988 - 03.03.2000 Sundqvists Buss Ab, Saltvik   Volvo B10M
1830
Wiima M 301 1981
ÅLE 444 30.12.1988 - 30.12.1991 Finströms Buss Ab, Mariehamn Volvo B58
6010433
Wiima M 300 1977
ÅL 479    30.12.1988 - 02.02.1990 Finströms Buss Ab, Mariehamn   Scania BR85S
541966
Ajokki 5000B 1973
ÅLB 184 30.12.1988 - 30.12.1991  Finströms Buss Ab, Mariehamn   Scania BR145
1800146
Delta 500 1978
ÅLK 22  gamla 14.02.1989 - 26.09.2001  Williams Buss Ab, Eckerö Scania K112
1806934  
Kutter 9 1984
ÅLJ 40   05.04.1989 - 12.11.1991   Sundqvists Buss Ab, Saltvik  Volvo B10M
YV31M2D19KA021094  
 Delta Star 501 1989
ÅLJ 70  09.05.1989 - 22.10.1998 Sundqvists Buss Ab, Saltvik    Scania BF111
1871083
Kutter 9 1979
ÅLL 61 27.04.1990 - 28.01.2022 Röde Orm, 
Finström 
AEC London T RM5/5130
A10430
Park Royal 1961
ÅLL 432 03.05.1990 - 11.06.1993     Williams Buss Ab, Eckerö Scania K113
KT6X2B01815871
 Delta Jumbo S 1989
ÅL 900   24.05.1990 - 25.03.2008 Sundqvists Buss Ab, Saltvik   Volvo B10M
YV31MKC11GA011507
van Hool Alizée 1985
ÅLL 840 24.09.1990 - 17.02.1998 Williams Buss Ab, Eckerö Scania K112
YS4KC4X2B01813184 
Camo Riviera 1990
ÅLM 110 12.11.1990 - 26.09.2001   Williams Buss Ab, Eckerö Scania K112
YS4KT6X2B01810733
Kutter Deca 360 1988
ÅLE 444 30.12.1991 - 14.07.1995 Williams Buss Ab, Eckerö   Volvo B58
6010433
Wiima M300 1977
ÅLB 184  30.12.1991 - 20.11.1997 Williams Buss Ab, Eckerö Scania BR145
1800146
Delta 500 1978
ÅL 400 02.01.1992 - 07.03.2003  Sundqvists Buss Ab, Saltvik Volvo B10M
YV31M2D14NA028278
Delta Super Star 1991
ÅL 600   16.02.1995 - 19.03.2009 Sundqvists Buss Ab, Saltvik       Scania K112
KT6X2B01812436
Delta Super Star 1988
ÅL 650  19.04.1995 - 18.10.2002   Williams Buss Ab, Eckerö  Scania K112
YS4KC4X2B01810677
van Hool Alizée 1987
ÅLB 387 10.01.1996 - 17.06.2004 Williams Buss Ab, Eckerö Scania K92
YS4KC4X2B01811647
Ajokki Victor 1988
ÅL 700   01.02.1996 - 27.03.2009 Sundqvists Buss Ab, Saltvik Volvo B12
YV3R2ES11SA001533 
Delta Star 602 1996
ÅLH 590  30.04.1996 - 18.06.2007    Williams Buss Ab, Eckerö  Scania K113
1822819  
Delta Star 501 1994
ÅLO 1  15.08.1996 - 00.10.2015 Röde Orm Ab, Finström  Volvo B6LE
YV3R3B116TC006021
Carrus City L 1996
ÅLG 890 29.04.1997 - 23.11.2000 Williams Buss Ab, Eckerö   Scania K113
KT6X2B01815871
Delta Jumbo S 1990
ÅLL 90 05.06.1997 - 14.01.2004 Sundqvists Buss Ab, Saltvik Volvo B10M
6500007705    
Wiima M 353 1984
ÅLA 308  20.01.1998 - 22.09.2008   Williams Buss Ab, Eckerö Scania K113
YS4KC4X2B01829913
Lahti Falcon 540 1998
ÅLB 660 30.01.1998 - 11.08.2009       Williams Buss Ab, Eckerö Scania K113
YS4KC4X2B01830721
Lahti Falcon 540 1998
ÅLF 17 25.06.1998 - 06.02.2008 Röde Orm Ab, 
Finström
Volvo B6LE
YV3R3B110WC006567
Carrus City L 1998
ÅLA 20  04.11.1998 - 04.03.2005 Sundqvists Buss Ab, Saltvik Volvo B12
YV3R2ES12SA001623
Delta Star 602 1995
ÅLG 84 01.04.1999 - 07.10.2009   Williams Buss Ab, Eckerö Scania K124
YS4K4X2000 1834378
 Lahti Eagle 560 1999
2000 22.04.1999 - 08.12.2011      Sundqvists Buss Ab, Saltvik     Volvo B10M
YV31MA719XA050883
Delta Star 502 1999
ÅLP 2  21.09.1999 - 10.02.2023 Röde Orm Ab, Finström Scania CN94UB
UH9N4X2000 1835762
DAB OmniCity 1999
ÅLP 33  11.04.2000 - 22.10.2010 Williams Buss Ab, Eckerö Scania K114
YS4K4X2000
1837157 
Lahti Eagle 560 2000
ÅLP 14 14.04.2000 - 30.11.2011 Sundqvists Buss Ab, Saltvik  Scania K114
YS4K4X2000 1837174
Delta Star 502 2000
ÅLP 15  11.05.2000 - 06.07.2009 Sundqvists Buss Ab, Saltvik Volvo B10M
YV31MKF17HA014036
Wiima M 304 1987
ÅLR 44  31.10.2000 - 24.11.2011 Williams Buss Ab, Eckerö Scania K114
YS4K4X2000 1838083
Lahti Eagle 560 2000
ÅLR 66  31.10.2000 - 00.06.2012  Williams Buss Ab, Eckerö  Scania K114
YS4K4X2000 1838081
Lahti Eagle 560 2000
ÅLS 30  07.02.2001 - 10.11.2010    Sundqvists Buss Ab, Saltvik Volvo B10M
YV31MA7121A053339
Delta Star 502 2001
ÅLB 606 06.03.2001 - 02.09.2008 Klobbars Gästhem, Kökar Scania K112
1803345  
Delta Star 1982
ÅLS 660  17.07.2001 - 28.02.2010 Roine Karlsson, 
Sund  
Scania K112
1809816
Camo Canelas 1987
ÅLK 22  nya 08.03.2002 - 00.00.2016   Williams Buss Ab, Eckerö  Scania K114
YS4K4X2000
1839739
Lahti Flyer 520 2002
ÅLB 11  29.01.2003 - 02.11.2015 Williams Buss Ab, Eckerö  Scania K114
YS2K4X2000
1843846
Lahti Falcon 540 2003
ÅLS 12 30.01.2003 - 14.11.2014    Röde Orm Ab, Finström  Scania L94UB
YS2L4X2000
1843863
Lahti Scala 2003
ÅLS 40   25.06.2003 - 08.11.2011   Sundqvists Buss Ab, Saltvik Volvo B10M
1MA717TA045322
Carrus Fifty  1996
ÅLA 99   30.10.2003 - 00.06.2013       Williams Buss Ab, Eckerö Scania K114
YS2K6X2000
1843619 
Lahti Eagle 560 2003
ÅLB 10 15.06.2004 - 23.04.2012     Sundqvists Buss Ab, Saltvik Volvo B10M
YV31MA717VA047641
Carrus 502 1997
ÅLC 55 05.08.2004 - 14.11.2018 Williams Buss Ab, Eckerö Scania K114
YS2K4X2000
1846310 
Lahti Eagle 2004
ÅLU 850 22.12.2004 - 30.11.2009    Leif Karlsson, 
Sund   
Neoplan Jetliner N208L
9016744     
Jetliner N208L 1990
ÅLS 80 14.01.2005 - 01.06.2016  Sundqvists Buss Ab, Saltvik    Volvo B12M
YV3R9G1285A103546
Volvo 9700 HD 2005
W 80   gamla 28.01.2005 - 25.08.2008   Williams Buss Ab, Eckerö Mercedes-Benz 616 CDI
WDB9056131R614078 
Starbus 2005
ÅLV 153 28.02.2005 - 02.02.2010 Leif Karlsson, 
Sund
Mercedes-Benz O614D
WDB6703661P021266
1990
ÅLD 20 01.11.2005 - 03.12.2017 Sundqvists Buss Ab, Saltvik   Volvo B12M
YV3R9F9205A106441 
Volvo 9700H 2005
ÅLD 3 27.03.2007 - 14.11.2014 Stadsbussen i 
Mariehamn Ab 
Scania K9UB-B
YS2K4X2000 1856935
Lahti Scala 2007
ÅLV 77  gamla 28.09.2007 - 30.06.2008 Williams Buss Ab,
Mariehamn
Scania K420 EB6X2 4NI
YS2K6X2000 1858103
OmniExpress 360 2007
ÅLL 51 17.01.2008 - 14.11.2014 Stadsbussen i 
Mariehamn Ab 
Scania K 9 UB-B
YS2K4X2000 1859504
Lahti Scala 2008
ÅLC 61 21.01.2008 - 06.06.2014 Sundqvist Buss Ab, Mariehamn  Volvo B12M
YV3R9G
1104A011997
Volvo 9700H 2004
ÅLA 71 01.02.2008 - 04.01.2022 Stadsbussen i 
Mariehamn Ab
Scania K310 UB4X2
YS2K4X2000 0552009
OmniLink 2005
ÅL 9015 05.08.2008 - 31.08.2011 Klobbars Gästhem,
Kökar
Scania K113
YS4KC4X2B01821843
Irizar 1999
ÅLV 77  nya 27.08.2008 - 20.12.2019 Williams Buss Ab,
Mariehamn
Scania K340 IB4x2NB
YS2K4X2000 1861556
OmniExpress 2008
W 80  nya  28.08.2008 - 15.08.2017 Williams Buss Ab, Eckerö Mercedes-Benz 
WDB6703741N
126804
VDL Kusters 2008
ÅLA 88 18.09.2008 - 04.04.2014 Williams Buss Ab,
Mariehamn
Scania K420 EB6X2*4
YS2K6X2000 1861619
OmniExpress  2008
ÅLS 42 04.02.2009 - 09.09.2013 Sundqvist Buss Ab, Mariehamn  Mercedes-Benz 
WDB6703741N132148
VDL Kusters 2009
ÅLU 55 04.05.2009 - 00.05.2013 Sundqvist Buss Ab, Mariehamn  Scania K400 EB6X2
YS2K6X2000 1864191
OmniExpress  2009
ÅL 3225 02.07.2009 - 23.11.2018 Leif Karlsson 
Sund
Volkswagen LT46
WV1ZZZ2DZ1H023455
Karosseriverken 2001
ÅLU 11 11.09.2009 - Sunds Taxi & Buss 
Sund
DAF DE 40PS SB4000
XMGDE40PSOH009977
Jonckheere 2003
ÅLB 210 09.11.2009 - 08.09.2014 Williams Buss Ab Mariehamn  Scania K400 EB6X2NI
YS2K6X2000 1866019
Irizar  2009
ÅLC 15  10.05.2010 - 29.03.2015 Viking Line Buss Ab, Mariehamn  VDL Bova, Futura FLD XL9AA39RA34003660 Bova 2010
ÅL 4006 06.08.2010 - Williams Buss Ab Mariehamn  Scania K400 IB4x2NB
YS2K4X2000 1870086
OmniExpress 2010
ÅLT 77 16.08.2010 - 25.11.2015 Viking Line Buss Ab Mariehamn  Mercedes Benz 518, Sprinter,  WDB9066571S399414   MB / VDL Kusters MidEuro 2010
ÅL 4005 17.05.2011 -  Williams Buss Ab, Mariehamn Temsa MD9
NLTAPL55L01000017
  2011
ÅL 5006  02.08.2011 - Williams Buss Ab, Mariehamn Scania K400 IB4X2
YS2K4X20001875222   
Lahti, OmniExpress 2011
ÅLU 50   15.11.2011 - 18.10.2023 Viking Line Buss Ab Mariehamn Volvo 9509R
YV3S5P722C1153294
Volvo Polska  2011
ÅLN 801 05.01.2012 -  Sunds Buss & Lastbilstransporter Ab, Sund  Mercedes Benz Sprinter 516 CDI   WDB9066571S603475   2012
ÅLX 17 08.02.2012 - 04.03.2019 Viking Line Buss Ab Mariehamn Volvo B12M
YV3R9L2267A122249 
Volvo 9700 S 2007
ÅLP 14 24.04.2012 - 00.00.2023 Viking Line Buss Ab Mariehamn Volvo 9509R/B9R-4X2
YV3S5P729C1156533
Volvo Polska  2012
ÅL 6004 09.05.2012 - Williams Buss Ab Mariehamn  Scania K400 IB6X2*4NB
YS2K6X2000 1879156
OmniExpress 2012
ÅLW 7 31.08.2012 - Williams Buss Ab, Mariehamn Temsa MD9
NLTAPL55L01000132
  2012
ÅLY 45 26.04.2013 - 21.07.2021 Viking Line Buss Ab Mariehamn Volvo B12M 6X2
YV3R9L2228A127238
Volvo Bus, Turku 
9700HD
2008
ÅLX 77 20.05.2013 - Viking Line Buss Ab Mariehamn Volvo B7RLE 4X2 8700LE
YV3R6K6297A122453
Volvo Bus, Tampere
8707RLE

2007
ÅLW 6 12.07.2013 - Williams Buss Ab, Mariehamn Scania A400X
YS2K6X2000 1885838
OmniExpress 2013
ÅLZ 55  25.07.2013 - 14.11.2022 Viking Line Buss Ab Mariehamn Volvo B12BLE
YV3R8F8173A002344
Carrus, Tampere
8712BLE

2003
ÅLR 85  22.08.2013 - 22.08.2018  Viking Line Buss Ab Mariehamn Volvo B12BLE
YV3R8F8163A002304
Carrus, Tampere
8712BLE

2003
ÅLA 1364 10.09.2013 - 05.12.2013  Viking Line Buss Ab M:hamn (innehavare) Rosero First ZCFC70C1105928623               2013
ÅLL 46 25.11.2013 - 00.04.2018 Viking Line Buss Ab Mariehamn  Mercedes Benz 818, Sunrider WDB6703741N136185   2010
ÅLW 5 25.07.2014 - Williams Buss Ab, Mariehamn Scania Higer
YS2K6X20001888313
Higer Bus Comp. China 2014
ÅLA 543 01.04.2015 - 29.12.2021 Viking Line Buss Ab Mariehamn Volvo 9700 HD
YV3R8M92X81125669
Volvo Polska  2008
ÅLW 8 25.09.2015 - Williams Buss Ab, Mariehamn Scania K410IB 4x2 
YS2K4X2000 1895617
OmniExpress 2015
ÅLU 30 03.03.2016 - Viking Line Buss Ab Mariehamn Volvo 9700 
YV3T2P52XB1 143109
Volvo Polska  2011
ÅLW 2 09.03.2016 - Williams Buss Ab, Mariehamn Scania Higer
YS2K4X2000 1893642
Higer Bus Comp. China 2016
ÅLJ 725 16.05.2016 - Viking Line Buss Ab Mariehamn Volvo 9700 H
YV3TU826GA 178568
Carrus Delta  2016
ÅLH 42 01.09.2016 - Göran Sundqvist Travelpartner AB  Mercedes Benz 416 KASTEN 
WDB9046631R340148
  2002
ÅLW 1 17.01.2017 - Williams Buss Ab, Mariehamn Scania Interlink K360
YS2K4X2000 1901507
Lahti, Omni Express 2017
ÅLV 40 13.12.2017 - Viking Line Buss Ab Mariehamn Volvo 9500
YV3T7U526J1189129
Volvo Polska 2017
ÅLW 12 14.02.2018 - Williams Buss Ab, Mariehamn Scania Interlink 
YS2K4X20001906612
Lahti, Omni Express 2018
ÅLD 20 nya  30.04.2018 - Viking Line Buss Ab Mariehamn VIveco TO-JO 70C18 ZCFC270D905182795   2018
ÅL 11992 15.08.2018 Sunds Buss & Lastbilstransporter Ab, Sund  Temsa MD 9 IC NLTAPL55L01000200   2013
ÅLS 80 nya  22.08.2018 - Viking Line Buss Ab Mariehamn Volvo B7RLE YV3R6M32X91A30239 Vest Center H, # 78, Norge 2008
ÅLX 10 18.12.2018 - Viking Line Buss Ab Mariehamn Volvo 9500
YV3T7U520F1172639
Volvo Polska 2015
ÅLW 4 18.03.2019 - Williams Buss Ab, Mariehamn Scania Interlink
YS2K6X2000 1912511
  2019
ÅLM 670 03.03.2020 - Viking Line Buss Ab Mariehamn Volvo 900
YV3T7U520F1172639
Volvo Polska 2018
ÅLY 590 16.02.2021 - Viking Line Buss Ab Mariehamn INHYRD VLD Citea LLE-120/255
XNL405E100B002090
VLD 2013
ÅLA 5381 16.08.2021 - Viking Line Buss Ab Mariehamn  Volvo 9700
YV3T2U820J1190142
  2018
ÅL 9605 27.10.2021 - Fuengirola Consulting Ab, Mariehamn 
Geta Nostalgi & Motor)
Scania BR86S
1801234   
Wiima M 301 1980
ÅLA 5800 29.12.2021 - Sunds Buss & Lastbilstransporter Ab, Sund  Mercedes Benz SPRINTER 519CDI
WDB9066571P568263
  2019
ÅLA 5382 29.12.2021 -  Viking Line Buss Ab Mariehamn VDL Futura FMD2-135/270
XNL501E100D009863
  2021
ÅLA 71 04.01.2022 - Viking Line Buss Ab Mariehamn Scania K310 UB4X2
YS2K4X2000 0552009
OmniLink 2005
ÅLL 61 28.01.2022 - Martin Cromwell-Morgan
Saltvik 
AEC London T RM5/5130
A10430
Park Royal 1961
ÅL 13400 08.02.2022 - Viking Line Buss Ab Mariehamn Volvo B12BLE
YV3R8R321BA144219
Volvo Bussar Säffle 2011
ÅLA 6000 22.04.2022 - Viking Line Buss Ab Mariehamn Mercedes-Benz Sprinter
WDB9066571P357427
  2019
ÅL 13700 30.05.2022 - Viking Line Buss Ab Mariehamn VDL Futura FHD-129/440
XNL501E100D005159
VDL 2016
ÅLA 6370 13.09.2022 - Viking Line Buss Ab Mariehamn Volvo B12BLE
YV3R8R321AA138631
Volvo Bussar Säffle 2010
ÅL 14100 27.02.2023 - Viking Line Buss Ab Mariehamn Volvo 8700LE
YV3R6R626A1141994
VDL 2010
ÅL 14212 02.05.2023 - Viking Line Buss Ab Mariehamn VDL Futura FHD-2-122/440
XNL501E100D004283
VDL 2016
ÅLA 6891 08.08.2023 - Sunds Buss & Lastbilstransporter Ab, Sund  Mercedes Benz SPRINTER
WDB9066571P547235
  2018
ÅLA 7100 21.11.2023 - Viking Line Buss Ab Mariehamn  Volvo 9700 01
YV3T2U828L 1199447
  2020
           

 

webbmaster Bosse Ahlnäs