h


Farledsfärjan vid Kalsor 
En isvägsresa 
mellan Åland och Finland

19  februari 2003

Bosse Ahlnäs

Färjläget vid Kalsor 
Bosses isvägs hemsida
onsdag  den 19 februari 2003

En isvägsresa från Vårdö på Åland till Rimito och med landsvägen vidare till Nådendal - ca 150 km 

Klicka på bilderna så blir de större

ms Alfågeln vid Hummelvik En råk mellan Vårdö och Kumlinge Fiskodlingar vid Snäckö

Kumlinge Apotek Nina betjänar kunder i apoteket Skutvrak vid Asterholma

Erik Berg i Asterholma ms Spoven i Asterholma Båthus i Torsholma

Vägen över Skiftet till Finland  Isvägskorsning norr om Nåtö Näsby i Houtskär 

Isvägskorsning öster om Näsby Farledsfärjan vid Kalsor Vinschen som drar färjan vid Kalsor 

Isvägsfärjläget vid Kalsor 
Obs texten är endast på svenska
Isvägsautostradan Näsby - Rimito
som Micke plogat 
Du färdas på eget ansvar 

Hydrokopter i Näsby Traktorn som flyter, då den sjunker.
Obs styroxblocken bakom traktorn
Ledsöra i Vårdö 
som har eget vindkraftverk

torsdag  den 20 februari 2003
En isvägsresa från Vårdö till Gustavs och tillbaka via Iniö 

Skutvrak vid Enklinge

Isvägen till Korsö 

"Korsögubben" i Brändö


Kosti Vehanens musikpaviljong  Hus i Grönvik i Gustavs  Iniöfärjan ms Aurora i Heponiemi  

ms Inimo Enklinge - Kumlinge ms Alfågeln  Hermas Gården i Enklinge 
     

G Ä S T B O K 
Tack för ditt besök som var nr.     , sedan den 3 mars 2011