isvä


Bosse på Lanto  3.3.2011
Isvägen Vårdö - Fiskö  40 km


Isvägar 
Åland - Finland
Estland 
Bosse Ahlnäs


Isvägen  7.3.2011 på natten
utanför Asterholma

         
BOSSES
HEMSIDA
ISVÄGAR
I ESTLAND
TRAFIK POSTPORTON BUSS
HISTORIA

Vintrar med isvägar mellan Åland och Finland 
var åren 
1986, 19871994, 19962003  och 2011

Reportage i Tidningen Åland 27 mars 2018 - Bosse testade estniska isvägar         

Aland 27 3 2018 sida 20.PDF Aland 27 3 2018 sida 21.PDF

Filmer ur Yleisradios filmarkiv om menföre:

Till Ålands och Åbolands öar i menföre - 5.2.1963 (buss TFE-80 Skärgårdsvägen nr 8)

Genom is och mörker - Om menföresfartyget Aranda - 2.5.1967 (buss ÅL 126 Williams & Co)
Man kan också be att få se på filmen i Ålands Museum. Filmen är 31 minuter lång.

Bosses ute och kör på isvägar i Estland i mars 2013  till Nuckö och Ormsö

Karta där du kan se vilka isvägar i Estland som är öppnade för trafik

Film: En bilfärd på den 26 km långa isvägen mellan Dagö och Rohuküla i Estland 27 mars 2011

Det finns inga officiella isvägar på Åland eller i Väståboland 
(nu Pargas stad) 


År 2003 plogade ännu vägmyndigheterna i Åboland isvägar, 
men man körde på egen risk.
Lokalt och privat plogade vägar för intern trafik mellan öar 
kan
eventuellt finnas för skärgårdsbornas transporter
Man kör alltid på egen risk på isen 

Fastän vi hade ordentligt med minusgrader i januari år 2012 fick vi inte några isvägar år 2012
och inte några isvägar heller åren 2013, 2014, 2015, 2016 och 2017.
I slutet av mars 2013 körde några bilar på oplagad is och över råkar på äventyrliga färder
över Skiftet och över Delet.


2011

Isvägssäsongen är slut för år 2011, vatten har börjar stiga upp på isen, speciellt vid landfästena och vid råkarna och isarna har blivit svagare. Ungefär vart åttonde år har vi bra isvägar. Vi skall hoppas att vi inte behöver vänta ända till år 2019 tills vi nästa gång kan åka på isen inom norra skärgården på Åland och över Skiftet till Houtskär, Iniö och Norrskata.

År 1996 började det uppstå hål i isen den 19 mars 1996, år 2003 den 16 mars 2003 och år 2011 den 11 mars 2011, och
då var det nästan slutkört för säsongen.

Ett stort tack till alla isvägsplogare i Vårdö, Kumlinge, Brändö, Houtskär och Iniö som möjliggjort att skärgårdsbor och isvägsturister under en dryg månads tid i vinter kunnat färdas när de önskat utan att vara beroende av färjturlistor och försenade färjor. Tack också till alla som kört på isen och hållit låg fart så att isvägarna inte blivit sönderkörda. 

Vårdö den 25 mars 2011 . "Buss-Bosse" 

2011
Om det är möjligt i dag eller i morgon att köra på isvägarna vet man först då man skall köra ut på isen. 
Ett snöfall eller hård vind kan göra att det inte finns någon väg. 
Likaså om någon kört för hårt eller med för tungt fordon så att isen spruckit. 
Är isvägen sönderkörd eller vatten börjar stiga upp vid stränderna eller är råkarna, 
som kan uppstå var och när som helst, för breda, måste man ploga upp en helt ny väg på något annat ställe, 
eller så måste man stänga av vägen för några dagar 
så att råkarna och de lösa isflaken får tid att frysa fast igen. 
Och de som plogade isvägarna år 2011 var ca 10 skärgårdsbor som gjorde det för skärgårdsbornas nyttotrafik 
och oftast helt utan någon ekonomisk ersättning. Isvägsskyltar saknas ofta

 

Isvägsutfärder i februari 2011


En äventyrlig cykeltur på isen, isvägar och vägar 
från Långnäs via Vårdö och Brändö till Osnäs den 25 - 26 februari 2011
:

Peter Nylunds bloggsida om cykelturen

Toni Lunds bloggsida om cykelturen


En isvägsresa från Vårdö på Åland till Rimito i Finland den 19 februari 2003


Denhär sidan handlar inte om fartkörning på is 
All trafik på isen sker på egen risk !
Det finns inte några av myndigheter öppnade isvägar
på Åland och i Väståboland (Pargas).

Vill du köra hårt på isen håll dig utanför dessa vägar !
Men observera där isen är täckt av snö, är den betydligt tunnare, än där vägar plogats.
Och brister isen och bilen sjunker täcker ingen försäkring kostnaderna.
Såhär ser en anordning ut som används då bilar kört genom ise
n (Rohuküla, Estland, 2010)


Snabbkurs i isvägskunskap

Sidan handlar om körning på de vägar som plogats  
av skärgårdsborna för deras nyttotrafik. 
Endast över Skiftet har vägsträckningen varit litet tydligare markad.
Om det finns isvägar, vänligen visa hänsyn och respektera ortsborna. 
Under en kort tid av året är de inte beroende av färjor och turlistor. 
Kör inte sönder deras isvägar genom att köra för hårt på isen, högst 30 km/h 
och med för tunga fordon, max vikt 2 ton.
Kör du för hårt eller med för tunga fordon bildas det sprickor i isen.
Du får också lätt punktering, iskanterna kan vara vassa vid råkarna
och du upptäcker inte råkarna i tid. 
Snöoväder, blåst och dimma gör att vägarna snabbt bara "försvinner".
Då högtryck övergår till lågtryck kommer det vatten upp på isen,
speciellt vid landfästena och du fastnar lätt i "sjöarna" som då uppkommer.
Många sträckor är oplogade, det finns bara bilspår att följa,
vid möte måste ibland den ena bilen köra in i snövallen och då kan det 
vara bra att ha en spade för att komma in på spåret igen. 
Vägarna är på många håll mycket guppiga.
Sakta in ordentligt då du möter en bil, tryckvågorna kan 
göra att isen spricker om du kör för hårt. 
Håll ett avstånd på minst 250 meter mellan bilarna.
Det bildas en tryckvåg mellan bilarna.
Använd INTE säkerhetsbälte. 
Ha inte dörrlåsen på.
Följ noga med väderrapporterna.
Då högtryck övergår till lågtryck är det inte bra
När medelvattenståndet börjar stiga är det inte bra
Ser det ut att bli storm eller hård blåst är det inte bra
När dags
medeltemperaturen är över 0 grader är det inte bra
Mellan Enklinge och Vårdö på Delet finns det alltid råkar, som kan vara breda och öppna


Utrustning:
utan denna utrustning åk inte ut på isen

Varma kläder, varm mössa, spade, bogserlina, högskaftade stövlar, tillräckligt med bränsle, 
mobil telefon, karta, ficklampa 


Kan vara bra att ha med 

Navigator, tidtabell för färjorna, isdubbar, sjökort, torra sockor, 
plankor att ta sig över råkar, kaffe/te i termos
Björn Careholms bok om iskultur i skärgården: 


Tidtabell för skärgårdsfärjorna på Åland
Tidtabeller för landsvägsfärjorna i Finland 
Vattenståndet i Föglö

Vintrar med isvägar mellan Åland och Finland 
var bl.a. åren 
1986, 19871994, 19962003  och 2011
T.o.m. år 1996/2003 gick den norra isvägen från Vårdö via Enklinge, Brändö och Iniö till Gustavs. 
Den södra isvägen gick från Vårdö via Kumlinge och Asterholma till Houtskär och Rimito. 
Isväsnedfarterna har varierat under olika år.  


Ålands landskapsstyrelse införde år 1985 kortruttstrafik på den norra skärgårdslinjen så att ms Skiftet trafikerade Hummelvik - Enklinge - Kumlinge - Lappo - Torsholma och ms Ejdern Åva - (Jurmo) - Osnäs. Kortrutten medförde att farleden i Skiftet mellan Brändö och Iniö och Houtskär inte användes vilket möjliggjorde biltrafik under några veckor under kalla vintrar mellan Åland och fastlandet. 

Tidningsurklipp:

Hufvudstadsbladet
26.2.2011 - Kåseri
Hufvudstadsbladet
5.3.1994

Välkommen till Vårdö
Bosses Niva på isfärjan på Iniöfjärden mitten av 1980-talet

Isvägsskylt i Vårdö, Sandö 
år 2003

2011 - Glöm inte våra isvägsplogare, de gör ett värdefullt ideellt arbete:

Länkar:

             Östersjöportalen: isläget i Östersjön 

             SMHIs iskarta   

             Fotografier från isvägsresor i Iniö i mitten på 1980-talet
         Isvägsutfärder i februari 2011
             Konstantin Shemyaks isvägstur på cykel i mars 2003  Hummelvik - Torsholma 
          En cykeltur på isen och vägar från Långnäs till Osnäs den 25 - 26 februari 2011
          Långnäs - Ängö - Mickelsö - Vårdö - Sandö - Ledsöra - Enklinge - Björkö - Lappo - 
          Torsholma - Åva - Osnäs 
          Peter Nylunds bloggsida om cykelturen
          Toni Lunds bloggsida om cykelturen
    Isvägar i Estland 2016 och 2017 och 2018
 

2016 
Den första isvägen av Estlands sju officiella isvägar öppnades för trafik i år månd. den 11 januari 2016. 
Det var den 3,9 km långa isvägen mellan Hapsal och Nuckö. Vägen var öppen för trafik kl. 10-17 
och tillåtna hastigheter var 10-25 km/h samt 40-70 km/h. 
Isvägen stängdes redan efter någon veckan då isen blev svagare, råkar uppstod och det började snöa. 
2017
Under en kort tid var isvägarna mellan Hapsal och Nuckö samt Laaksaare och Piirisaar öppna för trafik.2018
I Estland finns per 12.3.2018 tre officiella isvägar:
21 februari 2918: Haapsalu - Noarootsi, 2,5 km. öppen 07.00 - 18.00
27 februari 2018:  Laaksaare - Piirissaare, 8,5 km, öppen 09.00 - 16.00
1 mars 2018:  Rohuküla - Sviby, 9,6 km, öppen 07.30 - 17.30
8 mars 2018: Saaremaa - Hiiumaa, 16,7 km, öppen 08.00 - 17.30 
Måndagen den 12 mars 2018 stängdes alla isvägar i Estland  

Maanteeamet myndighetens information om isvägarna i Estland jämte karta
avamata = ej öppnad, ei avata = öppnas inte, SULETUD = stängd, AVATUD = öppnad

    Officiella isvägar i Estland:
                OBS vägarna är inte alla vintrar öppnade för trafik 
1 - Isvägen mellan Haapsalu, Suur-Mere tänava och Nuckö (Noarootsi), Österby - 2,5 km 
2 - Isvägen mellan Rohuküla och Vormsi (Ormsö) Sviby -  9,6 km 
3 - Isvägen mellan Rohuküla - Hiiumaa (Dagö) Sarve  - 26,5 km
4 - Isvägen mellan Munalai och Kihnu, Sääre - 13 km 
5 - Isvägen mellan Virtsu och Muhumaa, Kuivastu - 9 km 
6 - Isvägen mellan Hiiumaa (Dagö), Tärkma - Saaremaa (Ösel), Triigi - 16,7 km
7 - Isvägen mellan Laaksaare och Piirissaar - 8,5 km 
 
   I Estland kan det kalla vintrar finnas isvägar som underhålls av vägmyndighterna 
   Bosse på isvägssafari i Estland 2006
   Bosse på isvägssafari i Estland 2010
   En resa med svävare till ön Kihnu i Estland 2010
   Den 26 februari 2011 är alla sex isvägar öppnade i Estland   Express.ee   Postimees
             den 24 mars 2011 stängdes alla isvägar 
   Bosses ute och kör på isvägar i Estland i mars 2013  till Nuckö och Ormsö

   Vintern 2013 har isvägarna till Nuckö, Ormsö och Kihnu varit öppnade för trafik
             Under veckosluten har köerna varit långa för de som önskat köra längs isvägarna

Vid kritisk hastighet uppstår en tryckvåg under isen framför fordonet 
som gör att isen kan spricka. 
Den kritiska hastigheten är beroende av vattendjupet under isen
Fenomenet finns beskrivet i boken "Saaristolaisen käsikirja" 

Böcker om isvägar:

Raimo Lehtimaa och Hanna Nurminen: 
Saaristolaisen käsikirja, 1996 

Björn Carneholm
Iskultur i skärgården, 2001

Kritisk hastighet 

Varför skall man inte köra 25-40 km/h och över 70 km/h i Estland. Vid kritisk hastighet uppstår en tryckvåg under isen framför fordonet som gör att isen kan spricka. Den kritiska hastigheten är beroende av vattendjupet under isen. Är vattendjupet 2 m är den kritiska hastigheten 16 km/h samt vattendjupet 5 m är den kritisk hastigheten 25 km/h, 7 m = 30 km/h, 10 m = 36 km/h, 12 m =39 km/h.
På sträckan mellan Rohuküla och Ormsö i Estland, där bilden är tagen är vattendjupet ca 5 m - 12 m. Då råkar fryser kan det uppstå vassa iskanter varför 70 km/h och över = punktering, eller så hinner du inte bromsa framför en öppen bred råk som uppstått.

 

Isvägslänkar 2003:     
Isvägsinfo 28.2.2003      Åland - Finland     OBS Informationen gällde år 2003

Isvägslänkar 2006:    
Isväg 2006  Brändö - Iniö - Houtskär

En isvägsresa på Åland måndag den 7 februari 2011    Vårdö - Kumlinge 
Det tycks vara trafik på isvägen! 
Högtycket har förändrats till lågtryck och vatten har börjat komma upp vid landfästena. Men jag har ju stövlar, skyffel, bogserlina, navigator, karta och GSM. 
Jag chansar och åker.....
Oj då, här var det en öppen råk. Tur att den var markad med en gran. Borde ha haft pilken med, kanske jag fått en firre till middag. Nu gäller det att hålla tungan rätt i munnen,
d.v.s. att hjulen kommer på plankorna och att inte plankorna skjuts 
undan.
Hoppsan, antingen kör jag för sakta och fastnar i "sjön" eller kör för fort och fastnar + att jag får punktering och plåtskador Nej, jag backar och tar  färjan tillbaka från Kumlinge till Hummelvik.

G Ä S T B O K 

Uppdaterad den 28.03.2018

g - isvägar - jäätee - jäätee -  isvägsinfo - isvägssafari  - Estland - Eesti - Kihnu - Vormsi - Åland - Finland - isvägar