h


Iniö, Norrby, 22.2.2011
Några isvägsresor på Åland 
samt mellan Åland och Finland

i  februari 2011

Bosse Ahlnäs

Soluppgång 24.2.2011
Bosses isvägs hemsida
måndag den 7 februari 2011
 

Vårdö -  Kumlinge 

 

Högtycket har förändrats till lågtryck och vatten har börjat komma upp vid landfästena. Men jag har ju stövlar, skyffel, bogserlina, navigator, karta och GSM. 
Jag chansar och åker.................

Oj då, här var det en öppen råk. Tur att den var markad med en gran. Borde ha haft pilken med, kanske jag fått en firre till middag. Nu gäller det att hålla tungan rätt i munnen,
d.v.s. att hjulen kommer på plankorna och att inte plankorna skjuts 
undan.
Hoppsan, antingen kör jag för sakta och fastnar i "sjön" eller kör för fort och fastnar + att jag får punktering och plåtskador Nej, jag backar och tar  färjan tillbaka från Kumlinge till Hummelvik.
söndag den 20 februari 2011

Rundtur 
Vårdö - Enklinge - Lappo - Torsholma - Brändö by - Torsholma - Asterholma - Kumlinge - Vårdö 


Här fanns det plankor utlagda över  råken, men det finns det inte alltid

130 km 

Börjar det snöa blir isvägen snabbt osynlig.

Klicka på bilderna så blir de större


E N K L I N G E

Ledsöra, Vårdö Enklinge gamla lotsstation Enklinge Butiken, Tel. 018 55303

Får och hästar på Enklinge Hermas gården på Enklinge Båthus på Enklinge

L A P P O
Båthus på Lappo Lappo grundskola. Indragen år 2010.
Den sista enlärarskolan på Åland.
Midsommarstången på Lappo

B R Ä N D Ö   B Y 
Brändö kyrka Trixies Shop på Brändö  
Tel. 018 56343  Vid vägen mot kyrkan. Värt ett besök !
Elsie-maj Forsman serverar goda pizzor och hamburgare i Trixies Shop 

T O R S H O L M A
Einar Holmbergs "varuhus" i Torsholma. Så mycket varor på så liten yta har du knappast sett tidigare. Värt ett besök!
Tel. 018 56174
Torsholma by med midsommarstång Torsholma

A S T E R H O L M A
En svävare sköter om skoltransporterna mellan Lappo och Torsholma Asterholma Ice road skylt i Asterholma

K U M L I N G E

Kumlinge Apotek   Här har tiden stått stilla sedan år 1935
Värt ett besök !
Restaurang Kastören i Snäckö
tel. 0400 529199
Desiree Johansson i Restaurang Kastören har öppet lördagar och söndagar under "istiden".

Gästhamnen Remmarhamn Kumlinge kyrka
Kyrkan med vägg- och takmålningar
Båthus i Kumlinge

tisdag den 22 februari 2011
torsdag den 24 februari 2011
måndag 28 februari 2011

Vägen över Skiftet

Vårdö - Kumlinge - Asterholma - Torsholma - Nåtö - Mossala - Näsby - Norrskata 
samt Mossala - Iniö

samt retur 
Torsholma, Munkvik


K U M L I N G E 
Kumlinge Andelshandel 
Tel. 018-55485
Posten i Kumlinge
Tel.
018 55 481
Jeanette Holmberg säljer filateliprodukter på Posten 

A S T E R H O L M A
Uppfarten har yrt igen  Erik Berg framför sin plog  ms Spoven klarar inte mera isen 

T O R S H O L M A,   B R Ä N D Ö 
Båthus vid Munkvik  Föreningslokalen Torsborg  Båthus mot Skiftet
I butiken i Torsholma; Johanna Nyman med sin dotter Elsa  Bjarne Holmberg tankar min bil 
vid Einar Holmbergs butik 
En räv har också tagit sig över Skiftet

N Å T Ö,   H O U T S K Ä R 
Välkommen till Nåtö  Sammels  Sammels 

B J Ö R K Ö,   H O U T S K Ä R 
Båthus i Björkö  Björkö - Mossala färjan Fiskodling i Mossala sundet

Björkö Handel  Björkö Handel  Här lägger man gärna en slant 

N Ä S B Y,   H O U T S K Ä R 
Houtskärs kyrka 
byggd 1703-1704
Houtskär Boden i Näsby 
Tel. 02 4633210.
Bankservice i Houtskär 
Houtskärs Sparbank

N O R R S K A T A,   K O R P O
Skolan som nu är stängd  Föreningshuset Heimdal Färjfästet i Olofsnäs 

M O S S A L A,   H O U T S K Ä R
Mossala by  Kvarn i Mossala  Vid färjfästet på norra Mossala 

S Ö D E R B Y,   I N I Ö 
Båthus och midsommarstången i Söderby  Postlådor i Söderby Förrådshus vid vägen mot Norrby

N O R R B Y,   I N I Ö 
Välkommen  Norrby  Norrby och Iniö kyrka
Iniö kyrka  invigd år 1801 Iniö områdeskontor  Allaktivitetshuset Snäckan 
Tel. 050 590 7851
Inilö har ännu eget postkontor 
Tel. 02 04521836
Iniö lanthandel 
Tel. 02 463 5242
Daghemmet i Iniö
N O R R B Y,    B I N G O   i   A F T O N R O
     

K O L K O,   I N I Ö 
Kolko bystranden  Gamla båtmotorer i Kolko  Ilmar Abrahamsson har samlat 
på det mersta.

torsdag den 3 mars 2011

en tur längs en av de längsta isvägarna  
Vårdö - Fiskö   40 km
 
och vidare längs landsvägen från Fiskö till Brändö by 

Bosse bil på isvägen Vårdö - Fiskö    VÅRDÖ  40 km - skylt i Fiskö

Bosse på Lanto Institutet för levande föda i Fiskö Isvägsnedfarten i Fiskö

Korsögubben Skärgårdshotellet Gullvivan Utanför Asterholma

 
Ungefärliga körtider vid idealföre för några isvägar - har du kört på kortare tid har du haft för hård fart
körtiderna på land över öarna är inte medräknade
OBS  
dessa isvägar har under någon tid vintern 2011 varit i användning
vägarna är inte alltid farbara och plogade och du kör alltid på egen risk
Platserna för isvägsnedfarterna varierar från dag till dag 

Södra vägen

ca ca

Vårdö - Kumlinge

21 km 30-35 min 

Kumlinge - Asterholma - Torsholma 

25 km  35-40 min

Norra vägen 

   

Vårdö - Enklinge 

22 km  40 min

Vårdö - Lanto - Fiskö 

40 km längsta isvägen i Europa ?

Enklinge - Lappo 

17 km  25 min 

Enklinge - norr om Björkö - Torsholma 

21 km 35 min

Lappo - Torsholma

7 km  10 min

Åland - Finland 

   

Torsholma - Nåtö - Mossala

25 km  50 min 

Asterholma - Nåtö - Mossala 

27 km  60 min 

Mossala - Näsby 

6 km  10 min 

Mossala - Norrskata

14 km  20 min 

Mossala - Iniö

13 km  20 min

 

   

 

 

 

 
G Ä S T B O K 
Tack för ditt besök som var nr.     , sedan den 20 februari 2011
120 besök per 22.2.2011
330 besök per 1.3.2011
430 besök per 3.3.2011