Postvägsresa från Stockholm över Åland till Åbo 
Vi åker via Grisslehamn, Eckerö, Kumlinge, Brändö, Gustavs, Töfsala och Masku till Åbo

Postvägen
En resa längs Postvägen Stockholm - Åland - Åbo 
20-22 april 2007

PROGRAM   POSTVÄGEN   BOSSE GUIDE

Välkommen med på en historisk resa längs Postvägen 
Stockholm - Grisslehamn - Eckerö - Brändö - Gustavs - Åbo

Skulle vi följa den gamla vägen där den är farbar 
och stanna vid alla sevärdheter skulle resan ta en vecka.
Vi har därför valt att se och uppleva litet mera av postvägen 
i Ålands skärgård och i Finland


preliminärt program


Posthuset i 
Grisslehamn
Posthuset i Eckerö Kumlinge kyrka Postgården i Vartsala
i Gustavs 

Musikpaviljong i Gustavs  Soldattorpet från 1700- talet iVemo Laajokibron vid Korvensuu Gustav III o Alexander I dass i Nuhjala gård

Fatiojabron från 1700-talet

Humikkala gästgiveri
i Masku 

Per Brahes staty 
 i Åbo

Stortorget i Åbo
julfreden


Anmälningstiden utgår den 15 mars 2007 


Anmälningar och förfrågningar i Sverige: Norrtälje Turistbyrå / Maria Kammonen

Anmälningar och förfrågningar på Åland: Bosse Ahlnäs

Tack för ditt besök som var nr.  , sedan den 31 januari 2007
Sidan har haft 638 besök år 2007 
Välkommen med på resan !