Postvägen
En resa längs Postvägen Stockholm - Åland - Åbo 
20-22 april 2007

START   POSTVÄGEN   BOSSE GUIDE

PROGRAMFölj med Postvägen över land och hav

STOCKHOLM – ÅLAND – ÅBO
fredag 20 – söndag 22 april 2007

Fredag 20 april 2007

07.30          Avfärd från Stockholm, från Klarabergsviadukten mellan Centralstationen
                   och City Terminalen med buss
08.30          Avfärd från Norrtälje Busstation (vid taxistationen) 
10.00          Avfärd med Eckerö Linjen, båttur Grisslehamn – Eckerö
13.00          Ankomst till Eckerö
13.15          Besök på Postrotemuseet och Eckerö Post- och tullhus
16.00          Deltagarna från Åland ansluter sig till gruppen i Långnäs
16.15          ms Grisslan, Långnäs –  Snäckö
                   Besök i Kumlinge kyrka  
19.35          ms Alfågeln, Kumlinge – Torsholma
21.00          Incheckning på Hotell Gullvivan

Lördag 21 april 2007

07.00          Frukost på Hotell Gullvivan 
08.00          Avfärd från Hotell Gullvivan via Åva by 
08.30          ms Viggen, Åva – Osnäs
09.10          Besök i Gustavs hembygdsmuseum i Vartsala 
10.30          Besök i Gustavs Keramikverkstad,
13.00          Lunch i Nuhjala gård från år 1764
                  - Nuhjala besöktes av Gustav III och Tsar Alexander I
 
16.00         Besök i Humikkala gästgiveri i Masku 
                  Rundtur i Åbo
                  Deltagarna från Åland reser hem med Viking Linjen
                  kl 21.00 som anländer till Långnäs 01.00. Bokar och betalar själva.
20.30         Kvällsbit på restaurang Seaport
23.15         Finnlink, Nådendal – Kapellskär         
 

Söndag 22 april 2007

05.30          Ankomst Kapellskär
06.00          Ankomst Norrtälje
07.00          Ankomst Stockholm

Preliminära priser och uppgifter: 
TOTALT ca 2.500 SEK/PERS  från Sockholm / Norrtälje 

I priset ingår busstransport, samtliga färjresor, inkvartering på Hotell Gullvivan i Brändö i 2 pers. rum, hyttplats på färjan Nådendal - Stockholm samt brunch på Eckerö linjen, kvällsmat och frukost på Hotell Gullvivan, kaffe i Gustavs, lunch i Nuhjala gård, middag i Åbo samt inträden till museer.

TOTALT ca 150 EURO från Åland (Långnäs)
I priset ingår busstransport, färjresor på skärgårdsfärjorna, inkvartering på Hotell Gullvivan i Brändö i 2 pers. rum, kvällsmat och frukost på Hotell Gullvivan, kaffe i Gustavs, lunch i Nuhjala gård samt inträden till museer. 
Deltagarna från Åland bokar och bekostar själva returresan Åbo - Långnäs.

 

Uppdaterad den 17.04.2009

Tack för ditt besök som var nr.  , sedan den 31 januari 2007
Välkommen med på resan !