Vårdkasarnas Scouter Vårdö  Åland

Kårledningen består av: 
Dick Christenbrunn, kårchef
första från vänster på bilden
Bosse Ahlnäs, vicekårchef
finns inte på bilden
Hannah Nordberg, kassör           
fjärde från vänster på bilden
Erika Nordberg, styrelsemedlem      
tredje från vänster på bilden  
 

Kontaktuppgifter: Dick Christenbrunn, tfn. 0407 626600

Här får du mera information om vad scouterna sysslar med: 
Finlands Scouter
Ålands Scoutdistrikt

Här kan du lära dig slå knopar:     


Det kan vara bra att kunna bokstaveringsalfabetet; Adam  Bertel  Cesar .....

Ett kul sätt att lära sig morsealfabetet;    Morse Code Translator

Scoutkåren har verkat sedan år 1991.
Under de snart 20 år vi haft verksamhet har över 70 ungdomar
av Vårdö kommuns 425 invånare varit medlemmar. 

Vi hade en egen hemsida redan den 17 april 1999 
Såhär såg vår hemsida ut den 17 maj 2000
några av länkarna fungerar inte längre, men många gör det

Under år 2002 hade vi 35 dagar med scoutaktiviteter. 
Titta på vår verksamhetsberättelse år 2002 med foton

Under år 2003 hade vi  20 dagar med scoutaktiviteter
Titta på vår verksamhetsberättelse år 2003 med foton

Under år 2004 hade vi 30 dagar med scoutaktiviteter
Titta på vår verksamhetsberättelse år 2004 med foton

Under år 2005 hade vi många dagar med scoutaktiviteter
Titta på vår verksamhetsberättelse år 2005 med foton

Under år 2006 hade vi många dagar med scoutaktiviteter
Titta på vår verksamhetsberättelse år 2006 med foton

Under år 2007 hade vi många dagar med scoutaktiviteter
Titta på vår verksamhetsberättelse år 2007 med foton

hur man väljer rätt plats att slå upp sitt tält eller vindskydd 
för att undvika farliga jordstrålningslinjer och Curry-kors 


Uppdaterad den 14.02.2010


Tack för ditt besök som var nr.     , sedan vändagen den 14 februari 2010