Medlem

Bifogat finns ett bankgiro för medlemsavgift till Folkhälsan i Kumlinge för år 2004. Med-
lemsavgiften går till vår egen lokalförening och vår verksamhet här i Kumlinge.
Som medlem i Folkhälsan får du Folkhälsans tidning som utkommer 6 gånger per år samt
lokal information 2-3 gånger per år. Medlemsavgiften är 5,50 per medlem.


Hörapparater
Folkhälsan i Kumlinge r.f har nyligen skaffat två Favorit-hörapparater. Vi har kunnat skaffa dem genom vårt MIMOSEL projekt. Pengarna kommer ursprungligen från Lions Röda Fjädern insamling.
Vår tanke är att stationera ena hörapparaten på Annagården och den andra hos hälsovårdaren.
Det är en liten hörapparat som man använder hörlurar till. Den är lätt att ha med sig och kan vara bra vid läkarbesök o dyl. Den som behöver och är intresserad av att prova denna hörapparat så ta kontakt med hälsovårdaren eller till Laila Kankare.
   
 

Folkhälsan i Kumlinge
c/o Maria Malmberg
22830 Enklinge

Tel 55370
Fax 55375

e-post : folkhalsan.kumlinge@aland.net

Bank:

Ålandsbanken:660100-2300614